Op de franstalige website van Data News regende het vorige week commentaren op het artikel ‘Waals ict-contract opgezegd’ waarin gemeld wordt dat de Waalse overheid het uitbestedingscontract met ict-dienstverlener GIEI beëindigt. Een paar reacties.

‘Hoezo winstgevende deal? Kijk dan eerst even naar de controlemechanismen die het Gewest voorziet om de tarieven van het GIEI te verifiëren. Het materieel en de consumables factureert de GIEI tegen kostprijs aan het Gewest. De tarieven liggen lager dan de gebruikelijk marktprijzen (behalve in Indië of Viëtnam). Welke sociaalvoelende multinational is bereid in te spelen op dat soort ‘aantrekkelijke voorwaarden’? Waarom heeft het Gewest in laatste instantie in 1989 een beroep gedaan op OMOB om de zwaar noodlijdende vzw ORI (publieke ict-dienstverlener) boven water te houden? Geen spoor van een publieke aanbesteding? Ligt het niet voor de hand dat een overname met de geëigende ‘due diligence’ – wat een grote internationale overnemer uit de sector zeker niet zou hebben nagelaten – een financiële put zou aan het licht gebracht hebben en de rekening zou gepresenteerd hebben aan de politiek benoemde bestuursleden? OMOB heeft de armlastige vzw niet gewoon overgenomen maar er zelfs een outsourcingdienst van niveau tegenover gezet en dat voor een prijs die het het licht van de internationale concurrentie aankan. En laatste kanttekening: de rechtstreekse en onrechtstreekse werkgelegenheid van de GIEI (meer dan 200 mensen) is vandaag volledig Waals… Morgen zullen die jobs naar Amerikanen, Britten, Nederlanders, Indiërs, Vietnamezen, Roemenen gaan. Bravo! Misschien kan de betrokken journalist even uitpluizen wat er met de opbrengst van het Vlaamse contract met EDS (Amerikaanse multinational) gebeurt.’

‘De regels voor openbare aanbestedingen gelden voor alle overheidsinstellingen, ook het Waalse Gewest! Ik stel vast dat het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap elk over een eigen publiekrechtelijke organisatie beschikken, het CIBG en Etnic, die zich met informatiseringstaken bezig houden. Die instellingen zijn verplicht om de wet op de openbare aanbestedingen na te leven en worden gecontroleerd door het Rekenhof. De budgetten waarover het CIBG en Etnic beschikken zijn te vergelijken met wat toegekend werd aan de GIEI en de betrokken overheden lijken tevreden met hun diensten. Wordt het niet tijd voor een Centrum voor Informatica van het Waals Gewest?’

‘Eén cijfer spreekt boekdelen: het bedrag van het it-contract van de Vlaamse Gemeenschap voor de volgende 7 jaar: 700 miljoen euro. En ik denk niet dat Vlamingen minder goed kunnen rekenen dan Walen en het geld dus over de balk gooien. Het bedrag geeft meteen een idee van wat het Waals Gewest te wachten staat.’

websitelezers

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content