Mijnheer de Hoofdredacteur,

Ik heb met de nodige verbazing – en ik druk me eufemistisch uit – kennis genomen van uw artikel “Bogaert tracht eHR-fiasco af te wenden”. In dit artikel citeert u mij immers bij naam en wordt een zin uit een interview dat bijna een uur duurde volledig uit het verband gerukt.

Dit citaat, dat over de problemen gaat waar het project in het verleden mee kampte, geeft de teneur van dit interview helemaal niet correct weer. Zijn uw lezers niet in staat zich zelf een mening te vormen op basis van het interview? U publiceert het echter niet.

Ik ken de moeilijkheden van uw vak en reageer slechts bij uitzondering wanneer ik door een krant of tijdschrift geciteerd word. Beschouwt u het als een normale journalistieke praktijk om iemand voor een interview te vragen (waar ik u zelf niet om gevraagd had), dit interview niet te publiceren en er een fragment uit te citeren dat volledig in tegenspraak is met de context ervan?

Ik herhaal met de nodige sereniteit dat ik trots was om het eHR-project te mogen leiden. Het uitvoeringstempo van het project was sinds februari 2010 opnieuw volledig bevredigend. Ik bevestig u ook dat de planning werd nageleefd en ik blijf ervan overtuigd dat we in 2012 en 2013 onze doelstellingen zouden bereikt hebben, met een functionele loonmotor op 1 januari 2014. De notulen van de stuurvergaderingen van de voorbije maanden bevestigen dat, net zoals de verantwoording van de begroting 2012 in de Kamer, die een openbaar document is. Door dit standpunt in te nemen ben ik geen naïeveling en adept van autosuggestie: het fragment dat u citeert laat zien dat ik wel degelijk in staat ben fouten te erkennen en ervan te leren. eHR was onder Ieiding van P&O helemaal niet zoals de Titanic: het was een project dat enthousiasme opwekte, gedragen door een intern team dat steeds bekwamer werd in wat het deed. Het kan trouwens opnieuw een dergelijk project worden.

Jacky Leroy,

Voorzitter van het Directiecomité FOD P&O

Noot van de redactie:

De context die Jacky Leroy in zijn ‘recht van antwoord’ wenst toe te voegen, verandert niets aan de inhoud van het eerder gepubliceerde nieuwsbericht over het federale eHR-project. De heer Leroy schetste ons inderdaad het beeld van een moeilijk project dat volgens hem op het moment van het interview terug op schema zat. Bij het checken van zijn bewoordingen bij andere vooraanstaande bronnen – zoals het journalistiek-deontologisch hoort – kreeg de Data News-redactie plots een heel ander beeld voorgeschoteld. Het uiteindelijke nieuwsbericht is een pure weerslag van ons door verschillende bronnen bevestigde feiten geworden.

Lees hier het originele artikel: http://datane.ws/JpYm59

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content