‘Forecasting’ ten behoeve van het Europese luchtvaartverkeer en de belangen van het ecosysteem dat ervan afhangt. Eurocontrol maakt hiervoor gebruik van de Forecaster Server van SAS.

Sinds 2003 levert Eurocontrol voorspellingen op korte termijn voor het Europese luchtvaartverkeer. De eerste projecties op lange termijn dateren van 2004. Voor deze complexe dienst doet de maatschappij tegenwoordig een beroep op de Forecaster Server van SAS, die werd gekozen om zijn mogelijkheden inzake hiërarchisch beheer, reconciliation’, planning van gebeurtenissen, en beheer van de coherentie voor de ‘network forecasts’.

Een eindeloze reeks parameters

De rol van Eurocontrol is de coördinatie van de 65 luchtverkeersleidingcentra in de 38 lidstaten van de organisatie. Een soort ‘super flow management’ voor de duizenden vluchten die dagelijks het Europese luchtruim doorkruisen. Het analysewerk van Eurocontrol beperkt zich niet enkel tot de regeling van de vluchten, maar ook tot het opstellen en analyseren van statistieken en tendensen voor een uitgebreid klantenbestand, van de nationale verkeersleidingen en de luchtvaartmaatschappijen tot officiële instanties, onderzoeksinstellingen, luchthavens, vliegtuigbouwers, instellingen voor infrastructuurfinanciering enz. “Wij bieden drie soorten forecasting aan”, zegt David Marsh, directeur Statistics & Forecasts bij Eurocontrol. “De voorspellingen op korte termijn, tussen 12 en 24 maanden, dienen bijvoorbeeld om te bepalen hoeveel medewerkers een verkeersleidingscentrum nodig zal hebben op een bepaald moment, of welke inkomsten een luchthaven mag verwachten op basis van het aantal vluchten dat er zal aankomen. Met de projecties op middellange termijn (minder dan 7 jaar) kan men het luchtruim configureren, de nodige infrastructuur simuleren en aanpassen, en kan men de grootte van de teams bepalen. De voorspellingen op lange termijn (7 tot 20 jaar) ten slotte zijn nuttig om grote wijzigingen aan bestaande infrastructuur te plannen, bijv. om een nieuwe luchthaven te bouwen of het businessplan voor een nieuwe startbaan op te stellen. De luchtvaartmaatschappijen werken op korte termijn, luchthavens op lange termijn. Wij moeten niet alleen voldoen aan hun beider behoeften, maar ook een evenwicht vinden dat hen allebei de mogelijkheid biedt efficiënt te werken.” De gegevens waarmee Eurocontrol moet werken komen niet alleen uit de economische sector (met de bijkomende moeilijkheid van de verschillende parameters in elk land), maar ook van parameters en tendensen die moeilijk om te zetten zijn in cijfers om er mathematische modellen van te maken. Er moet bovendien rekening worden gehouden met vakantieperiodes, stakingen, conflicten, lokale of internationale sportieve evenementen, nieuwe luchtvaartroutes, of… geluidsnormen. “Voor voorspellingen op middellange termijn”, legt Dave Marsh uit, “moeten we rekening houden met parameters zoals bestaande of toekomstige low-cost-maatschappijen, HST-lijnen, de grootte van de vliegtuigen… Voor de projecties op lange termijn moeten we ook rekening houden met prijzen, hubs, milieuwetgeving, enz.” De liberalisering heeft bijvoorbeeld geleid tot tientallen nieuwe luchtvaartmaatschappijen die alle bestemmingen mogen aandoen. Dat heeft een zeer grote invloed gehad op (de coördinatie van) het verkeer, maar ook op de te leveren diensten, de investeringsmogelijkheden,…

Wekelijks, dagelijks zelfs

David Marsh zou de efficiëntie van de voorspellingen graag nog vergroten. Vooral omdat de eisen van de klant, maar ook van Eurocontrol zelf, steeds groter zullen worden. Een van de voornaamste projecten is de toestemming voor network forecasts (berekening van stromen tussen de verschillende punten die betrokken of beïnvloed zijn door een vlucht tussen twee steden – tussenstops, aansluitingen, nabije luchthavens,…), en dat “op een manier die de samenhang tussen vertrek, aankomst, tussenstops, steden waar over wordt gevlogen, enz. behoudt, en tussen de perspectieven op middellange en lange termijn. ” Men moet rekening houden met ongeveer 170.000 ‘stromen’ wanneer wordt gewerkt met paren van luchthavens en de bewegingen daartussen. Zelfs na een hergroepering van die stromen zijn er nog altijd een stuk of 6.000. Vandaag gebeuren de voorspellingen op maandbasis, maar in de toekomst zullen die wekelijks of zelfs dagelijks gebeuren, of zullen er analyses zijn voor de piekdagen, enz. We zullen ons dus soepeler moeten opstellen.”

Brigitte doucet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content