Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Roularta Media Group (RMG) is, zoals de naam al doet vermoeden, een content provider, en omdat content steeds meer digitaal wordt, is het niet verwonderlijk dat informatica een belangrijke rol speelt in de nieuwe projecten van de groep.

U werkt al meer dan 20 jaar bij Roularta, en sinds februari 2010 als CIO. Welke belangrijke technologieën werden er in de loop der jaren ingevoerd?

WILLEM VANDENAMEELE: In de jaren ’80 werd prepress gedigitaliseerd en gebeurde de administratie op mainframe. Jarenlang ontwikkelde Roularta applicaties op maat voor prepress, meer bepaald een tekstverwerker en het beheer van reclameadvertenties, terwijl er ook software werd aangekocht, met name voor de lay-out. Aangezien Roularta actief is op een beperkte markt, is de behoefte aan automatisering des te groter. Maar sommige producten bestonden niet op de markt, vandaar deze eigen ontwikkelingen. Ook hebben we workflows ingevoerd en geleidelijk aan geïntegreerd. Omdat we veel op maat hebben gemaakt, zijn de gebruikers eraan gewend geraakt en verkiezen ze onze oplossingen boven packages die niet perfect zijn aangepast. Zo schreven we een beheersoftware voor ons wagenpark. Voor de aankoop en de boekhouding hebben we bijvoorbeeld softwarepakketten.

Nog in de jaren ’90 werd de administratie gemigreerd naar open Unix-systemen om afscheid te kunnen nemen van het mainframe tegen het jaar 2000. Ons beleid luidde toen: Unix wanneer mogelijk, Windows wanneer nodig. Zo werd Windows gekozen voor heel wat applicaties die enkel onder Windows draaien.

In de jaren 2000 was er vooral de ontwikkeling van websites en de consolidatie van opslag. En voortaan luidt onze slogan: Windows/Linux als het kan, Unix als het moet. Intussen gaan de consolidatie- en virtualisatieprojecten nog door.

Welke projecten hebt u onlangs doorgevoerd?

WILLEM VANDENAMEELE: Door managed services te gebruiken in plaats van alles zelf te doen, moesten we niet telkens alle research opnieuw doen doordat we kennis ‘inkopen’. Op het vlak van infrastructuur hebben we virtualisatie doorgevoerd op Windows en Unix/Linux. Zo draaien onze applicatieservers op Linux onder VMware. We hebben 2 datacenters in Roeselare, met mirroring om de business continuity te waarborgen. Bij Roularta wordt business continuity trouwens in aanmerking genomen in elk it-project.

De opslag werd ook gecentraliseerd, door met 2 SANs en 1 NAS naar één platform te gaan met integratie van SAN en NAS, voortaan in NetApp. Sinds half 2011 hebben we wel wat problemen gekend met de beschikbaarheid van onze NetApp-storage vanwege bugs bij de upgrade van het besturingssysteem Ontap en een combinatie van verschillende factoren. Dit bewijst dat centralisatie een grotere afhankelijkheid creëert.

Op het vlak van ontwikkelingen hebben we gezorgd voor de integratie van de newsroom en ontwerpen we een systeem voor het beheer van multimediaorders, dat dus de advertenties op papier, tv en online zal verwerken. Wij bieden de klant trouwens ook een applicatie waarmee hij zelf zijn advertentie kan opmaken op basis van een template en ze in elektronische vorm kan aanleveren. Ook bieden wij een elektronisch systeem van bewijsnummers voor de verschijning van advertenties.

Welke projecten staan er nog op stapel?

WILLEM VANDENAMEELE: Op het vlak van infrastructuur overwegen we om een tapeless back-upsysteem te ontplooien, misschien met behulp van de infrastructuur van l’Express in Parijs. Bovendien gaan we verder met de installatie van Windows 7 op onze zowat 1.300 pc’s, naast ongeveer 1.000 pc’s van l’Express. Om te bezuinigen op licenties en hardware zal de Oracle DB worden gemigreerd naar Linux, gekoppeld aan VMware, terwijl onze applicatieservers onder Aix blijven. En in het kader van een 4-jarig project zal het lay-outsysteem van de newsroom worden vervangen. We gaan ook het opslagplatform van l’Express herzien, waar Novell nog steeds wordt gebruikt voor de file-server.

Wat betreft de ontwikkelingen, is er een trend naar personalisatie van de applicaties om de lezer beter van dienst te kunnen zijn. Maar daarvoor moet bijvoorbeeld de intern gebruikte taxomonie worden herzien en gestandaardiseerd. En we verrijken steeds onze professionele applicaties, waardoor we onze crm moeten verfijnen. Er is ook sprake van om het cms-systeem te standaardiseren, want op dit ogenblik verschilt dat van België tegenover Frankrijk.

Zijn er nog andere belangrijke technologieën die zullen worden ingevoerd?

WILLEM VANDENAMEELE: Naast de consolidatie en virtualisatie van de infrastructuren die we blijven toepassen, dringt het draadloze aspect zich steeds meer op bij de verkoopteams. En als je het gebruik van mobiles stimuleert, moet je ze ook intern kunnen gebruiken. Wireless is verbonden aan het byod-fenomeen (bring your own device) dat we steeds vaker toegepast zien op tablets en smartphones, waarvoor we de synchronisatie van e-mail en internettoegang al ondersteunen. Toch zien we de smartphone eerder als een persoonlijk hulpmiddel, vooral vanwege de veiligheid. Momenteel wachten we af wat de belangrijkste marktspelers zullen voorstellen als oplossing. Bij Roularta is het gegevensgeheim relatief beperkt in vergelijking met andere sectoren, behalve voor de scoops van journalisten. Daarnaast is de virtualisatie van het werkstation een technologie die bijvoorbeeld al gebruikt wordt bij tests van browsers op verschillende os’en.

Op het vlak van programmeertalen wordt Oracle gebruikt voor administratieve applicaties, terwijl Java niet mag worden vergeten voor het web.

Ik moet erbij zeggen dat mobiele of vaste telefonie niet tot mijn verantwoordelijkheden behoort. Momenteel is er geen sprake van ip-telefonie, maar niets wordt uitgesloten. We moeten de functies onderzoeken die worden aangeboden ten opzichte van de investeringskosten. Ook is er momenteel maar weinig vraag naar unified communications of instant messaging, bijvoorbeeld.

Hoe zit het met cloud?

WILLEM VANDENAMEELE: We maken in sommige gevallen al gebruik van cloud, bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrieven. We verspreiden immers bijna een miljoen newsletters per dag. Ik geloof dat cloudproviders er moeite mee hebben om sla’s en replicatieniveaus te bieden tegen een concurrerende prijs ten opzichte van wat we intern doen. Probeer maar eens een sla te sluiten die oplegt dat een probleem binnen het uur moet worden opgelost… Ik stel vast dat de lat steeds lager gelegd wordt bij de externe leveranciers.

Hoe evolueren uw teams en uw budgetten?

WILLEM VANDENAMEELE: Ik leid een team van 65 informatici, waarvan ongeveer 35 ontwikkelaars en 30 mensen voor de infrastructuur. Daarnaast is er een apart team van 7 mensen die zich bezighouden met contentwebsites. Web is immers een product dat een andere dynamiek vraagt en waar de evoluties aanzienlijk sneller verlopen. We stellen de infrastructuur tot hun beschikking, alsook webservices, die ze integreren in hun producten. Vanuit Roeselare beheren we trouwens de netwerken en de distributie van software voor l’Express in Frankrijk.

Sinds begin 2011 hebben we 7 informatici in dienst genomen, maar de profielen van de softwareontwikkelaars die we zoeken, zijn moeilijk te vinden. Tegenwoordig wordt Oracle minder aangeleerd in het onderwijs. De tmt-sector (technologie, media en telecom) is nochtans aantrekkelijk en evolueert voortdurend. Door de problemen om mensen te werven hebben we 3 jaar geleden onze toevlucht genomen tot managed services, meer bepaald voor het beheer van de Unix-platformen, SAN-opslag en TSM-back-ups. Ook hebben we het platform Vlan.be geoutsourcet, terwijl het personeelsbeheer wordt verzekerd in SaaS bij een sociaal secretariaat. Maar als de problemen aanhouden, zouden we kunnen overwegen om meer te gaan outsourcen of gebruik te maken van cloud, om het warm water niet opnieuw te moeten uitvinden. Ik stel echter vast dat de kosten van een cloudoplossing niet noodzakelijk lager zijn, zoals we hebben ondervonden toen we 2 servers nodig hadden gedurende 6 maanden: de prijs van de hoster was hoger dan de aankoop van extra cpu en licenties. Ik denk dat Roularta een kritieke omvang heeft bereikt om zijn eigen infrastructuur binnen eigen muren te houden. De analyse van projecten moet ook intern blijven. Wel zouden we bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van Google Docs als er zich externe partners bij een project voegen.

De budgetten blijven relatief stabiel, net als onze teams. De besparingen die we doorvoerden dankzij uniformisering, virtualisatie, consolidatie, enz. worden geherinvesteerd in ontwikkelingen, meer bepaald voor de nieuwe media.

Hoe ziet u uw rol van CIO?

WILLEM VANDENAMEELE: Roularta is een it-centric bedrijf en informatica speelt er een cruciale rol in voor de goede werking van de activiteiten. De laatste jaren hangt de helft van de lanceringen van nieuwe producten trouwens af van de it. Informatica vormt dus een vast onderdeel van elk project en de directie heeft er alle vertrouwen in en houdt er rekening mee.

De taak van de cio is in de loop der jaren geëvolueerd van automatisering en digitalisering naar ondersteuning van nieuwe producten die voorgesteld worden door de business. Dit geldt meer bepaald voor websites waarvan de inhoud niet onder de verantwoordelijkheid van it valt, maar de ondersteuning wordt verzekerd door it. De grote troef van Roularta is content. Aangezien deze content digitaal is, staat it dan ook centraal om deze content te valoriseren.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst is het beheer van de complexiteit van de applicaties die in onze omgeving geïntegreerd zijn. Applicaties moeten immers steeds meer onderling in dialoog staan. Datawarehousing en business intelligence nemen ook een steeds grotere plaats in. Andere uitdagingen: de juiste keuzes maken en de juiste prioriteiten stellen, met budgetten die onder druk staan, terwijl we tegelijkertijd toch een meerwaarde leveren aan de business in functie van zijn behoeften.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content