Bij de Rijksdienst voor Pensioenen vond een ingrijpende migratie plaats. Ruim een jaar geleden verliet de RVP het mainframe en herschreef alle kernapplicaties in een nieuwe, gedistribueerde omgeving. Om de prestaties van die omgeving onder controle te houden, maakt de RVP gebruik van Compuware APM.

De Rijksdienst voor Pensioenen is een openbare instelling van sociale zekerheid. De RVP zorgt voor de berekening en uitbetaling van de werknemerspensioenen en de inkomensgarantie voor ouderen. De dienst betaalt daarnaast ook de zelfstandigenpensioenen uit. Maandelijks gaat het in totaal om ruim 1,5 miljard euro voor 1,8 miljoen pensioengerechtigden. De RVP verstrekt daarnaast informatie over loopbaan en pensioen aan 4,5 miljoen werknemers. Zeven jaar geleden startte bij de RVP een grootschalig ict-programma. “Het gaat om een geheel van projecten waarbij we alle kernapplicaties moderniseren”, zegt Luc Coppens, adviseur-generaal bij de RVP. “We bouwden alle legacy- en mainframetoepassingen af en herschreven ze in een open omgeving.”

De ingrijpende veranderingen binnen de RVP zorgen voor een bijkomende belasting van de bestaande infrastructuur. De omvang en complexiteit van de gedistribueerde omgeving zijn op korte tijd sterk toegenomen. Naarmate de ontwikkelaars van de RVP nieuwe componenten aan de omgeving toevoegden, ontstonden er ook meer problemen op het vlak van performantie. “Het kostte telkens bijzonder veel tijd en energie om de oorzaak van die problemen te achterhalen”, zegt Luc Coppens. “Dat zorgde niet alleen voor bijkomende werkdruk, maar ook voor heel wat frustratie.” De verschillende componenten van de infrastructuur die samen een transactie ondersteunen – zoals netwerk, load balancers, servers en databanken – beschikten elk over een eigen systeem voor monitoring. “Dat liet ons helaas niet toe de vinger op de wonde te leggen. Elke monitor afzonderlijk toonde goede resultaten, terwijl voor de eindgebruiker de performantie toch vaak ondermaats bleef.” De complexiteit van de omgeving bemoeilijkte bovendien de dialoog met de betrokken leveranciers, terwijl het infrastructuurteam zich almaar vaker afgeleid zag van zijn kerntaken.

INZICHT IN DE HELE KETTING

Keerde de RVP de domeinspecifieke monitoring daarop de rug toe? Helemaal niet, zo blijkt. “Die tools leveren goed werk”, zegt Luc Coppens, “zij het alleen binnen hun vakgebied. We wilden daarnaast ook een oplossing die ons end-to-end inzicht zou geven in de prestaties van een toepassing, bekeken vanuit het standpunt van de eindgebruiker en met de mogelijkheid tot op het niveau van de code door te dringen tot de oorzaak van het probleem.” Zes leveranciers schreven in op een beperkte offerteaanvraag. Twee kandidaten dienden effectief een offerte in. Na vergelijking van de dossiers gunde de RVP de opdracht aan Belgacom met de oplossing Compuware APM (Application Performance Management). “Het unieke aan die oplossing is dat ze alle transacties opslaat,” vervolgt Luc Coppens. “Dat laat naderhand een deep dive in de code toe om de oplossing voor een codespecifiek performantievraagstuk te achterhalen.”

Aan de hand van de resultaten van de end-to-end monitoring kan de RVP onder meer een lijst opstellen van de transacties met de slechtste performantie die bij het grootste aantal medewerkers in gebruik zijn. Luc Coppens: “Het laat ons toe op de snelste manier de meeste vooruitgang te boeken. Wanneer er zich vroeger een probleem voordeed, was het vaak meteen alle hens aan dek voor de medewerkers van het infrastructuurteam.” Dat is vandaag niet meer nodig. “Veel sneller dan vroeger kunnen we nu meteen focussen, een diagnose stellen en het probleem verhelpen. De deep dive brengt ons tot op codeniveau, waarna we zelf een reverse compile doorvoeren om de oorzaak van het probleem te vinden. De oplossing reikt tot aan de bron van iedere toepassing.” Het gebruik van Compuware APM bezorgt de RVP op die manier tijdwinst en een kostenbesparing, al gaat dat niet zomaar vanzelf. “We hebben intern een medewerker die quasi voltijds met de opvolging van Compuware APM bezig is. Daarnaast voorzien we periodieke consultancy – en op crisismomenten adhocondersteuning.

Dries Van Damme

Partner Content