Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

Met een marktaandeel van bijna 14 procent blijft SAP de Belgische marktleider voor business intelligence software, IBM en Oracle vervolledigen de top-3. Ons land blijft achter wat penetratie betreft, en in sommige sectoren lijkt de interesse voor bi zelfs te tanen

Uit een analyse van 4.000 gesprekken met it-managers van commerciële en publieke organisaties uit België door Computer Profile blijkt dat in 14 procent van de vestigingen met meer dan 50 werknemers business intelligence software van SAP gebruikt wordt. Daarmee blijft de Duitse softwaregigant afgetekend de grootste speler in ons land. IBM klokt af op de tweede plaats met 5,1 procent, Oracle vervolledigt de top- drie met 2,7 procent.

Kijken we naar de meest recente cijfers van Gartner, dat merken we dat de top-3 uit dezelfde bedrijven bestaat, al komt Oracle op de internationale scène als tweede uit de bus met een aandeel van 15 procent, en IBM als derde met een aandeel van 12,4 procent. SAP blijft de globale marktleider met een marktaandeel van 22,1 procent en een omzet van 2,3 miljard euro.

De cijfers van Computer Profile en van Gartner vertonen nog een andere gelijkenis, in die zin dat SAP en IBM al twee jaar niet meer groeien in dit marktsegment. Kijken we naar Oracle, dan is er wel een verschil. Het percentage Belgische bedrijfsvestigingen met bi van Oracle stijgt ten opzichte van de voorbije jaren. Internationaal is dat niet het geval.

Ook bij QlikTek noteert Computer Profile een stijging, en het aandeel van SAS zou -ietwat verrassend- rond de één procent blijven schommelen (terwijl het bij Gartner op 12 procent afklokt). Ook maatwerk-bi flirt met het procent.

De wereldwijde bi-markt was in 2012 goed voor een omzet van 99 miljard euro, een stijging met 6,8 procent in vergelijking met de 93 miljard die in 2011 werd opgetekend. Dat jaar kon de bi-markt nog met 17 procent groeien, maar steeds meer bedrijven zetten de vinger op de knip. De vijf grootste vendors (SAP, Oracle, IBM, SAS en Microsoft) zouden goed zijn voor 70 procent van de markt.

Bij een aantal van de grote leveranciers is de bi-expertise de voorbije jaren ingekocht, dat weet u. In het onderzoek van Computer Profile werden deze overnames opgenomen in het aandeel van de overnemende partij, met terugwerkende kracht. Zo bevat het aandeel van SAP ook de bedrijven die gebruik maken van Business Objects, dat in 2007 werd opgeslokt.

In datzelfde jaar nam IBM Cognos over, en werd Hyperion toegevoegd aan de Oracle-portefeuille. “Naast de leveranciers van integraaloplossingen komt een aantal specialisten fors opzetten”, weet de analist. “Meest voorkomende partijen zijn het Zweedse QlikTech, dat de laatste jaren stevig aan de weg timmert (met een omzetgroei van 22,4 procent in 2012), en SAS, dat zich meer op business analytics richt.”

Overigens mogen we gerust vermelden dat ook Microsoft het goed doet op de bi-markt. Dat blijkt niet meteen uit het onderzoek van Computer Profile, maar wordt wel gemeld door Gartner. Met een omzetgroei van 12,2 procent in 2012 is Microsoft zelfs één van de beste leerlingen van de klas.

BI-ontwikkeling

De voorbije zes jaar heeft bi vier keer op nummer één gestaan in Gartner’s Top 10 Technology Priorities. Ook in 2013 staat de topic bovenaan de ranking. De aandacht op globaal niveau merken we echter nauwelijks wanneer we kijken naar de penetratie van bi-toepassingen bij de Belgische respondenten. In de periode 2010-2013 is op de Belgische markt voor heel wat sectoren slechts een minieme verschuiving zichtbaar in de bi-penetratie.

De interesse voor bi in de gezondheidszorg lijkt zelfs te tanen, opvallend genoeg. “Van de bijna 300 geïnterviewde locaties uit deze sector treffen we bij een kleine 60 locaties een bi-oplossing aan, drie jaar terug was dat bij 75 van de 249 geïnterviewde locaties”, zegt CP.

Nog opvallend is het verschil in bi-gebruik tussen België en Nederland. In ons land steeg het bi-gebruik van 2007 tot 2010 sneller dan in Nederland, maar van 2010 tot nu is het omgekeerde waar. De voorbije drie jaar toont Nederland nog een flinke groei, terwijl het gebruik in België stagneert.

Installed base per marktsegment

Bij segmentatie naar deelmarkten komen de verschillen per leverancier het duidelijkst naar voren. Belgische bedrijfsvestigingen van multinationals & Fortune 500 bedrijven maken in 38 procent van de gevallen gebruik van een bi-oplossing. Bijna twee derde van de bi-tools in dit segment komt van SAP. Voor een belangrijk deel komt dit door de sterke positie van het Franse Business Objects op de Belgische markt.

Voor IBM (incl. Cognos) geldt dat het aandeel binnen de huidige installed base voor vrijwel elk segment rond de 20 procent schommelt. Oracle laat een duidelijke piek zien in het aandeel in de installed base bij instellingen uit de publieke sector, waar 15 procent van de gebruikte bi-toepassingen van Oracle afkomstig is.

“Eén en ander is een gevolg van de sterke positie van Oracle bij de Belgische overheid, waar één op de vijf gebruikte bi-oplossingen van dat bedrijf afkomstig is”, klinkt het. “QlikView brengt een oplossing die goed scoort bij de bedrijven met 50 tot 250 medewerkers. De Zweedse onderneming is in dat segment het derde meest gebruikte pakket, met een aandeel van 12 procent.”

Wie host de BI-oplossing?

Naast bi nemen ook cloud computing, virtualisatie en consolidatie de voorbije jaren een prominente plaats in op de agenda van heel wat it-managers. Voor de bi-oplossingen die worden gebruikt door de geïnterviewde Belgische bedrijven, is gevraagd waar ze nu precies draaien. Is dat on premise, gebeurt het op het hoofdkantoor of op een zusterlocatie (in company), of betreft het een gehoste of cloud-oplossing (external).

Uit de resultaten blijkt dat de helft (49 procent) van de bi-oplossingen een lokale installatie betreft. Nog eens 39 procent draait op een andere locatie binnen de eigen organisatie. Iets meer dan een tiende (11 procent) van de bi-oplossingen wordt dus gehost door een externe dienstverlener.

De verdeling naar locatie waar de toepassing draait, kan ook per vendor worden gemaakt. Voor oplossingen van SAP geldt dat ze in de helft van de gevallen in een eigen datacenter/shared service center draaien. Ongeveer 37 procent draait op de eigen locatie en 14 procent maakt gebruik van een door derden gehost datacenter.

QlikView en maatwerk worden hoofdzakelijk gebruikt als ze op servers op de eigen locatie zijn geïnstalleerd. Microsoft-bi wordt relatief vaak gehost door externe dienstverleners.

Frederik Tibau

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content