Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Securex heeft duidelijk de smaak van SaaS te pakken, zo blijkt uit zijn nieuwe ExpeHRt-diensten. Geheel in de lijn van de hr-ontwikkelingen, aldus Gartner.

Human resources – zeg maar de personeelsafdeling van weleer – en ict hebben elkaar doorheen de tijden niet altijd meteen getroffen. Integendeel, vaak was die afdeling de laatste halte van de pc-afdankertjes uit de rest van het bedrijf. Vandaag staan bedrijven evenwel onder druk om hun personeelsbeheer op een hoger niveau te tillen, onder meer wegens de grotere uitdagingen om kwaliteitsvolle medewerkers te vinden – en belangrijker – te behouden. “De vergrijzing, pensionering, immigratie en de ‘war for talent’ zijn demografische factoren die hierin meespelen”, aldus Luc Deflem, ceo van Securex. Zo zullen bedrijven moeten leren om de parels te vissen uit de cv’s die hen worden toegestuurd, ook als bijvoorbeeld de kandidaten wellicht niet het juiste diploma hebben. En zullen ze zich moeten aanpassen aan de nieuwe cultuur die met de ‘generatie Y’ jongeren het bedrijf instroomt. Tegelijk zijn er technologische ontwikkelingen als de opkomst van de smartphones, sociale media, extreem grote datasets en de cloud in combinatie met SaaS.

Technologie ter hulp

“Vandaag is de uitbetaling van de salarissen allang niet meer mogelijk zonder technologie”, constateert Thomas Otter, research vp bij Gartner, ten overvloede. Nu is het de beurt aan bijkomende elementen, zoals ’talent management’ (momenteel op weg naar de ‘mainstream’ in Gartner’s hype-cyclus).

Wellicht de belangrijkste ontwikkeling is evenwel de opkomst van ‘software as a service’ in de hr-wereld. “Tegen 2014 zal SaaS voor hr-beheer het gebruik van ‘erp systems on premisse’ voorbijsteken,” meent Otter. “Maar”, gaat hij verder, “SaaS is geen wondermiddel, niet het enige antwoord op alle noden. Evengoed zal tegen 2015 minstens 40 % van ‘employee self service’ en ‘managed services transacties vanaf een mobiel systeem gebeuren.”

Hr moet zijn ict-ondersteuning ook meer in lagen inrichten, waarbij de systemen afhankelijk van hun functies op een verschillend tempo kunnen evolueren. “Een recruitment systeem dat vijf jaar oud is, houdt geen rekening met LinkedIn en moet dus worden vervangen”, klinkt het, “terwijl systemen die basisfuncties vervullen wel langer kunnen blijven.”

Otter adviseert voorts om gebruik te maken van sociale media voor informatie, zoals het checken in LinkedIn waar je mensen naartoe gaan, want dat zeggen ze niet in het exit-gesprek. Anderzijds moet privacy wel worden geëerbiedigd. Gebruik social media voor zwaarwichtige aangelegenheden, en laat dat doen door een professionele hr-persoon, niet door de manager die de persoon in dienst neemt of de line manager. “En hou bij dat alles rekening met de lokale, culturele verschillen. Wat in de VS kan, is allicht al een privacy- inbreuk in Duitsland!”

Een laatste tip is, “analyseer je hr-data. Zeventig procent van de bedrijven doet dat nog niet. Een analyse van het aantal ziektedagen kan bijvoorbeeld wijzen op een probleem met de manager van een afdeling, als de werknemers op die wijze er een dagje uit willen zijn.” Maar wellicht zinvoller nog is een analyse met het oog op talentmanagement – een zorg voor zowel bedrijven met weinig als met veel werknemers. “Bij Google wordt zo nagegaan wat de mensen succesvol maakt na drie à vier jaar binnen het bedrijf. Die kenmerken worden dan gezocht in nieuwe sollicitanten.”

Comfort met Securex

Securex pikt op de bovenstaande evoluties in door zijn ‘ComfoHRt’ servicemodel dat het twee jaar geleden introduceerde voor klein(ere) bedrijven nu ook uit te breiden naar het middelgrote en grote marktsegment, als het ExpeHRt-servicemodel. Ook deze service steunt op het HRonline-platform, dat sinds 2010 samen met NorthgateArinso wordt ontwikkeld en nu in twee nieuwe modellen beschikbaar komt, HRonline 200 en HRonline 500. Op die wijze kan Securex de diensten op een geïntegreerde wijze aanbieden, inclusief talent- beheer, naast opties. Hiermee wordt het gehele hr-werkgebied bestreken, gaande van inflow/rekrutering tot outflow (inclusief werkplanning, tijdsregistratie, follow-up personeelskost, functie- en talentbeheer). Het geheel wordt aangeboden als een ‘software as a service’, zodat de klanten zelf geen kapitaalinvesteringen moeten doen. Hard- en software is de verantwoordelijkheid van NorthgateArinso, dat gezien de ‘multi-tenant’-natuur van de oplossing onder meer ISO 27001 en SAS70 conform is.

De nieuwe HRonline-modellen voor ExpeHRt bevinden zich momenteel in een pilootfase, met een productie op brede schaal vanaf begin 2013. Er werd gekozen voor een trage roll-out omdat dergelijk project toch wel meer dan alleen maar het verstrekken van een user-id en paswoord inhoudt, klinkt het. De HRonline-modellen voor de ComfoHRt-service zijn al een paar jaar op de markt en worden door een kleine duizend klanten aangewend.

Guy Kindermans

Analyseer je HR-data!

Partner Content