Data News heeft nog geen vrouwelijke columniste, dus daarom schrijf ik dit maar. Onze concullega’s van Smart Business Strategies leukten hun cover onlangs op met een foto van een spreekwoordelijk dom blondje. Daaronder in koeien (hebt u hem?) van letters “Storage for dummies”. Ondertitel: “Waar moet u heen met uw bedrijfsinformatie?”. We zullen er maar vanuit gaan dat deze cover ironisch was bedoeld. Verschillende vrouwelijke collega’s reageerden er trouwens onverschillig op. “Flauw, we zijn erger gewend,” was de overheersende reactie. Toen ik zelf nog hoofdredacteur was van (het ondertussen verdwenen) Computer Magazine heb ik misschien zelf ook wel dergelijke “grappige” covers gemaakt. Ik herinner het me niet, maar het is dan ook al twintig jaar geleden. Veel lijkt er in al die tijd niet veranderd te zijn in de ict. Onze sector blijft een bij uitstek mannelijk bastion. Een beetje al dan niet ironisch bedoeld seksisme hoort er dan gewoon bij. Toch? Ik kan me zo voorstellen dat vrouwen met dit soort mentaliteit niet echt gemotiveerd zijn om in de ict aan de slag te gaan, cq. aan de slag te blijven. Slechts vijftien procent van alle informatici in België is een vrouw. Ook in de ict-opleidingen zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd (gemiddeld slechts tien procent vrouwen). Meer vrouwen zou nochtans een oplossing kunnen zijn voor het gebrek aan geschikte werkkrachten waarover de sector regelmatig klaagt. Op de website van ADA (www.ada-online.be) staat een interessant onderzoek over vrouw- en manbeelden in de Belgische ict-tijdschriften voor de periode 2000-2003. Uit dat onderzoek blijkt dat er veel minder vrouw- dan manbeelden in computertijdschriften staan. Het blad dat u nu leest, spant de kroon: “Voor Data News betekent dit dat op 43 nummers er 10 nummers werden gepubliceerd zonder één enkel vrouwbeeld in de redactionele pagina’s.” Toegegeven, het aantal vrouwelijke it-managers dat eventueel aan bod kon komen, was toen nog schaarser dan vandaag. Ook publiceren onze ict-vakbladen meer negatieve vrouwbeelden dan manbeelden (11,69 % tegenover 3,8 %). Weer scoren wij slecht: “Wat het aandeel van 11,7 % negatieve vrouwbeelden betreft in het publicitaire gedeelte van de onderzochte ICT-tijdschriften, nemen de tijdschriften Data News en Netcetera het grootste deel voor hun rekening.” De voorbeelden die in het rapport worden afgedrukt, zijn treffend. De cover van Smart Business lijkt er braaf bij. De printeradvertentie van Brother die ook in Data News heeft gestaan, spant de kroon. Het ADA-rapport vraagt adverteerders dan ook negatieve vrouw- en manbeelden te vermijden. “Omdat, zoals blijkt uit recent onderzoek, vrouwen een reclameboodschap meestal eerst lezen via het beeld, is het beter om vrouwen niet negatief in beeld te brengen. Vrouwen blijken immers over een groter inlevingsvermogen te beschikken dan mannen.” Van mijn kant hoop ik dat in de toekomst een vrouwelijke columnist in dit blad dit soort (en uiteraard ook andere) stukjes mag schrijven.

Jozef Schildermans is journalist en hoofd van het Data Testlab, een onafhankelijk lab voor het testen van bedrijfsgerichte hard- en software. www.villapc.be

Jozef Schildermans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content