Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Hoe verzoen je internetbankieren met een netwerk van onafhankelijke agenten? Bij Record Bank hielp een open soa-aanpak Louis Mahy om dit klaar te spelen.

Hoe een bestaande infrastructuur verzoenen met de nieuw(st)e marktnoden? Hoe een netwerk van onafhankelijke agenten voorzien van die nieuwe diensten? Het was een klus die Louis Mahy, cio bij Record Bank wist te klaren en hem het predikaat ‘Runner-up ICT Manager of the Year Large Organisations’ bezorgde.

De nieuwe openheid

“We willen geen online bank zijn”, pakt Mahy uit aan het begin van zijn betoog, maar online bankieren is wel een dienst die het agentennetwerk moet kunnen aanbieden aan zijn klanten. Kortom, “de webfuncties moeten de agenten voeden en hen niet beconcurreren.” Het doel was een jaarlijkse groei van deposito’s (+10 %), kredieten (+10 %), klanten (+6 %) en ‘prime customers’ (+10 %). En dat zonder nieuwe overnames of fusies.

Met die opgave startte Mahy in 2009 zijn ‘open soa architecture’ (service oriented architecture) project, in nauwe samenwerking met een rist partners. Uiteindelijk koos hij voor een “geoutsourcete architectuur, gesteund op een ‘core banking’ pakket dat zijn diensten doorheen een ‘cloud’-aanpak aanbiedt, dankzij een soa- en ‘multichannel’-ontwerp.”

Hiervoor startte Mahy vanaf de bancaire kernapplicatie van Record Bank, in casu Callatay & Wouters’ Thaler v2 de hoeksteen van de infrastructuur waar het bedrijf nog zeer tevreden over is. Daarop werd een soa-laag geïmplementeerd, met een strikte splitsing tussen de ‘web’-laag en de ‘bedrijfs’-laag. Deze soa-laag en een internetbankingtoepassing – als eerste ‘proof of concept’ applicatie – werden op zes maand tijd gebouwd (goed voor zo’n 1.500 persoonsdagen in een samenwerking tussen interne medewerkers en Callataÿ & Wouters zelf).

Belangrijk is dat de soa-architectuur meteen ook de technische basis vormt om diensten over verschillende kanalen aan te bieden – het ‘multichannel’-aspect van de oplossing. Dat is in tegenstelling met de andere ‘groten’ die gewoonlijk per kanaal een ander product ontwikkelden, stelt Mahy, en die nu deze verschillende producten met heel wat personeel stuk voor stuk moeten verder ontwikkelen en onderhouden. Kortom, Record Bank stelt ‘een zelfde bestaand basisproduct’ over verschillende kanalen te kunnen aanbieden, en daarbij kan worden gedacht aan diensten op mobiele toestellen, maar ook sociale media en nog heel wat meer web 2.0 ideeën.

De internetbankingtoepassing zelf bleek meteen succesvol, met 150.000 abonnees die binnen de twee maanden waren overgezet, en een snelle stijging van het aantal transacties per maand, “wat door het systeem makkelijk werd verteerd.” Het systeem biedt voorts ook stevige authenticatiefaciliteiten (Digipass, een niet-geconnecteerde kaartlezer en – vrij uniek – het gebruik van de eID-kaart), met de implementatie van de authenticatiediensten in een externe ‘private cloud’.

Onder motorkap

Het systeem berust op infra-structuur in twee datacenters, die onderling voor redundantie zorgen, met hardware op basis van HP Integrity Itanium blades. De systemen draaien onder HP-UX en RedHat Linux, met onder meer partitiesoftware op HP-UX en VMware ESX op Linux. Voor opslag werd gekozen voor een SAN op basis van HP XP 24000 materiaal, met data replicatie tussen de twee datacenters.

Softwarematig werd in de Java-omgeving ontwikkeld, met Java 5, Maven (2.0.9) en JBoss 5. Andere producten waren Cruisecontrol (voor projectbeheer) en jFrame Thaler NG. Interessant was dat Mahy uitdrukkelijk zijn tevredenheid met de ondersteuning van een open source product als JBoss onderstreepte, in tegenstelling wat hij hoorde over de ondersteuning van een product van SAP…

Belangrijk is dat met dit project Record Bank nu ook klaar is voor meer ‘cloud’-werk, zowel ‘private’ als ‘public’. Bij de aanvang van een project zal Record Bank eerst nagaan of het nodige al niet bestaat in de cloud. Of zoals Mahy het nog duidelijker stelt, “De it van Record Bank is een ‘service integrator’ geworden. Met woorden als ‘innovation’ en ‘reuse’ als sleutelwoorden.”

Partners boven

In het project wordt ook uitgebreid gesteund op partners – het ‘outsourcing’-aspect van de architectuur. Zo wordt gerekend op HP voor de datacenters, Telindus/ Belgacom voor het adsl-wan naar de agenten, Getronics voor de lan’s en werkplekken, het (externe) printwerk via Joos-Ardatis en bi- en crm-expertise bij SAS.

Het kernpunt van dit project was uiteindelijk de vervlechting van de bestaande middelen, met de nieuwe diensten en dat met een scherp kostenbewustzijn dankzij gerichte outsourcing. Het klinkt als een reeks ‘buzz’-words, maar het betreft een implementatie met ’twee voeten op de grond waarvan veel anderen alleen maar kunnen dromen.

Guy Kindermans

Partner Content