Frans Godden Frans Godden is freelance journalist.

“De meeste bedrijven hebben reeds lang erp, supply chain, hr in gebruik, stabiel en betrouwbaar. Maar de jongste jaren blijkt steeds vaker dat die traditionele applicaties niet meer volstaan om aan de nieuwe vereisten van de digitale business te beantwoorden – flexibiliteit, snelheid, schaalbaarheid.

Met het digitale platform rond onze webMethods Integration Cloud bieden wij een antwoord op die uitdaging”, aldus Wolfram Jost, cto van Software AG op de jongste gebruikersconferentie in Las Vegas.

Voor ceo Karl-Heinz Streibich is het duidelijk: de digitalisering van de business die nu plaatsvindt, mag je gerust de vierde industriële revolutie noemen; een die nog ingrijpender is dan de vorige drie. “Een digital enterprise is beter geïnformeerd, kan beter schalen dan een traditioneel bedrijf en ook veel sneller reageren. Het is een real-time enterprise die direct big data kan analyseren en implementeren. En het is ook een connected enterprise die op alle niveaus geïntegreerd is, ook en vooral met applicaties in de cloud.”

FAST BIG DATA

Daarmee had hij de toon gezet voor de belangrijkste aankondiging van de Innovation World gebruikersconferentie: webMethods Integration Cloud en webMethods 9.7. Beide samen zorgen voor cloud-, on-premise en hybride integratiefuncties as-a-service, zeg maar flexibele business software voorzien van dynamische processen, real-time streaming analytics, en mobiele applicaties in combinatie met om het even welke cloud-based applicatie. “De kern hier zijn adapative applications, toepassingen die precies ontwikkeld zijn om te kunnen veranderen en om snel in te spelen op de wijzigingen rondom ons”, legt John Bates uit, chief marketing officer van Software AG. “Ook analytics maakt er deel van uit en vooral ook de link naar big data en het Internet of Things. Tegen 2020 zullen meer dan 50 miljard apparaten aan het internet hangen en allemaal zullen ze een constante stroom van data genereren. Niet gewoon big data maar fast big data, gegevens die snel moeten verwerkt worden want ze hebben vaak maar een tijdelijke waarde, en niet in een gesloten systeem maar beschikbaar voor iedereen via api’s.”

In webMethods 9.7 heeft Software AG daartoe een nieuwe api-portaal gestopt die bedrijven in staat stelt gemakkelijk applicaties, functies en processen open te stellen voor externe ontwikkelaars en partners. Daarmee kan informatie dan efficiënt en in real-time gedeeld worden via cloud, mobiele en on-premise applicaties. “Een hybride architectuur waarmee je ook on-premise applicaties vanuit de cloud kan aanroepen”, legt Wolfram Jost uit. “In feite gaat het hier om een nieuw digitaal businessplatform met een service oriented architectuur en met een nieuwe gebruikersinterface voor webMethods waar iedereen aan de slag moet mee kunnen, ook mobiel.”

DIFFERENTIATIE CRUCIAAL

Philippe La Fornara, de Belgische chief operating officer voor Continentaal Europa, Israël en Latijns-Amerika, wees er in dit verband op dat al de grote bedrijven wel investeren in het moderniseren van hun erp, supply chain, enz, maar dat ze daarmee in feite nog steeds totaal geen differentiatie hebben tegenover hun concurrenten die ook SAP, IBM en andere Oracles gebruiken. “Precies daarom heeft Software AG zijn digitaal businessplatform gecreëerd, als differentiatie- en innovatiesysteem dat bovenop al die bestaande traditionele applicaties kan gelegd worden om je te onderscheiden van de concurrentie. En dat het aanspreekt, blijkt wel uit het feit dat we een paar weken geleden nog samen met Capgemini en Atos een groot contract hebben binnengehaald bij GDF Suez waarvoor wij de data afkomstig van de 11 miljoen smart meters die ze in alle woningen geïnstalleerd hebben, met ons digitaal businessplatform gaan verwerken.”

Een term die op deze conferentie constant terugkwam was digital disruption, een radicale breuk met het verleden. Michelle Shuttleworth, directeur bij Deloitte, ziet er een positieve breuk in die onverhoopte nieuwe opportuniteiten kan creëren en die nieuwe gesprekken tussen it en de business op gang moet brengen. “Want als it niet als een strategisch iets beschouwd wordt, dan gaan we de hele digitale golf gewoon mislopen”, stelt ze.

Frans Godden

Partner Content