Frans Godden Frans Godden is freelance journalist.

De digital enterprise is meer dan louter automatisering, want dat is slechts een ‘enabler’. Het gaat om een nieuw businessmodel waarin niet de technologie maar de business centraal staat, met andere interactiepatronen met klanten.

Vernieuwde interactie met klanten is geen optie maar een must voor elk bedrijf, stelde Wolfram Jost, cto van Software AG op Innovation World, het recente jaarlijkse congres voor zijn klanten en partners.

Moeilijk begrip, die digital enterprise, want elk bedrijf werkt vandaag al wel ‘digitaal’. Ceo Karl-Heinz Streibich probeerde in zijn keynote duidelijk te maken dat in zijn digitale visie de klemtoon vooral op meer samenwerking van it met de business ligt, met een intensieve focus op de klanten. “Om dat te realiseren moet je een 360-graden kijk op je klanteninformatie hebben en moet je bijzonder flexibel op elke opportuniteit kunnen inspelen via alle mogelijke apparaten die van overal toegankelijk moeten zijn. En dat vergt een nieuwe ingesteldheid en een nieuwe aanpak”, aldus Streibich.

NIEUW BUSINESSMODEL

Helemaal duidelijk was zijn digitale boodschap blijkbaar toch niet, want er werden achteraf nogal wat vragen gesteld rond ‘digitaal’ – wat is er nieuw, we zijn toch al jaren gedigitaliseerd op alle fronten? Wolfram Jost kwam hem ter hulp: “Je moet je businessmodel heruitvinden. De it-systemen die we vandaag gebruiken, werden 20 jaar geleden ontwikkeld. Ze zijn niet geschikt voor de snelheid en de flexibiliteit die de business vandaag vraagt. Natuurlijk kunnen we de processen en de functies van een organisatie niet gaan wijzigen, maar we kunnen wel onze Software AG suite bovenop de applicatielaag leggen om je zo in staat te stellen alle processen te digitaliseren en een hogere flexibiliteit te halen.”

De onderste laag van dat model is voor hem in-memory data management – snellere prestaties en een betere schaalbaarheid. Daar bovenop komt een integratie- en dienstenlaag, soa, met vervolgens business procesanalyse en -beheer, en tenslotte helemaal bovenaan ‘intelligent business operations’ – analytics, visualisatie, dashboarding, allemaal tools om de eindgebruiker inzichten te verschaffen voor gefundeerde beslissingen. Of alles samen de Live PaaS-visie van Software AG die in mei al vooropgesteld werd.

GERICHTE OVERNAMES

“We zijn vier jaar geleden deze architectuur beginnen te ontwikkelen, en alle overnames van de voorbije jaren waren bedoeld om dit plaatje op te bouwen en te vervolledigen”, zegt Jost. “Nirvana gaf ons het messagesysteem, Apama event processing in de analyticslaag, Longjump de integratie in de applicatielaag, Alfabet het it-portfolio beheer, en Jackbe de visualisatie. Alles samen is dat nu uitgemond in twee nieuwe cloudoplossingen: Process Live en Portfolios Live”.

Process Live introduceert social collaboration bij de ontwikkeling van processen zodat ook niet-technisch geschoolde bedrijfsmensen businessmethoden kunnen ontwerpen, delen en verfijnen. Het product, dat bedoeld is om met ARIS samen te werken, moet de kloof tussen it en de business verkleinen of wegwerken zodat ze dezelfde ’taal’ kunnen spreken en elkaar verstaan – met behulp van eenvoudige flowcharts. Portfolios Live wil vooral inzichten geven in de relatie tussen toepassingen en bedrijfsprocessen om op die manier it-investeringsbeslissingen te verantwoorden die iedereen kan begrijpen. “Achter alles zit een architectuur die van client server geëvolueerd is naar event driven – alle integratie tussen de componenten is gebaseerd op events zodat het updaten en creëren van nieuwe componenten veel vlotter kan verlopen”, aldus Wolfram Jost.

NIEUWE WEBMETHODS

Op Innovation World 2013 werd ook officieel de nieuwste versie van webMethods gelanceerd, 9.5. Daarin zitten drie grote nieuwe elementen: Elastic ESB, vooral bedoeld voor dynamische schaalbaarheid in de cloud zonder onderbrekingen; Social BPM, waarmee taken ‘getagd’ kunnen worden en zo gemakkelijker aan de beste expert kunnen toegewezen worden; en Mobile BPM, een app die gebruikers in staat stelt vanop afstand mobiele bedrijfsprocessen te monitoren en eventueel in real-time in te grijpen bij problemen.

Frans Godden

“Je moet je businessmodel heruitvinden. De it-systemen die we vandaag gebruiken, werden 20 jaar geleden ontwikkeld.”

Partner Content