De regionale en Europese verkiezingen sluipen dichterbij. Data News vroeg zich af welke ict-voornemens de partijen in beide landsdelen hebben gemaakt.

CD&V

CD&V wil via steunmaatregelen meer onderzoek en ontwikkeling (O&O) bij bedrijven om innovatie aan te zwengelen. Het loopbaanbeleid moet ondersteund worden met een “ict-instrument voor competentiemanagement”, het zogenaamde ‘persoonlijk ontwikkelingsplan’, waarin iedereen zijn carrièrewensen en -doelen aangeeft. Ook van een ‘digitaal competentieportfolio’, een soort elektronisch cv, moet werk worden gemaakt. In de zorgsector moet er een focus komen op technologische tools, zoals patiëntendossiers en elektronische voorschriften. En betaalbaar internet is een must.

Groen!

Zowat elke partij wil ‘groene technologie’ aanporren, zonder veel details. Maar dat is natuurlijk de corebusiness van Groen!. De partij wil een actieplan rond de mogelijkheden van nanotechnologie, een oplossing voor ‘elektroschroot’ en investeringen in milieuvriendelijke producten. Dat laatste moet via het ’top runner’-model: innovatieve voorlopers een tijdlang subsidiëren om het prijsnadeel voor de verbruiker te neutraliseren. Voorts moet de digitale kloof dicht. Dat kan via een sociaal internettarief, gebruik van vrije software, pc’s voor armen, … E-government moet worden gestimuleerd.

LDD

Voor wat het milieu betreft, hamert LDD op technologische ontwikkeling. De partij noemt zich op dat vlak ‘groenrechts’. Dat past ook binnen de economische visie om ’toekomstgericht’ te werken. “Onze toekomstige economie zal hoogtechnologisch zijn, of zij zal niet zijn.” In dat opzicht pleit de partij ook voor zogenaamde ‘kwaliteitsimmigratie’, het aantrekken van toptalent uit het buitenland.

N-VA

Inzake innovatie pleit N-VA voor het stimuleren van onderzoek, met een focus op enkele speerpuntsectoren, waaronder micro-elektronica, e-learning en milieutechnologie. Het stimuleren van O&O bij kmo’s moet per bedrijf worden bekeken. Verder wil de partij een technologische revolutie in het verkeersbeleid:verkeerslichtenbeïnvloeding, groene golf, trajectcontrole… En de ‘digitale media-evolutie’ – “meer concurrentie, minder monopolies” – moeten worden voortgezet.

Open VLD

Open VLD wil de ondernemers- en innovatiecultuur versterken, enerzijds door gerichte ondersteuning bij het opzetten van innovatieve bedrijven en anderzijds door jongeren warm te maken voor technologie en wetenschap. In dat opzicht moet ook het onderwijs de nodige ict-infrastructuur krijgen. De partij wil minder ambtenaren en het vrijgekomen geld investeren in ict voor de overheid.

SLP

Ook SLP wil investeren in kennis en innovatie en wil daarom meer investeren in hogescholen en universiteiten, maar ook kmo’s ondersteunen. Een percentage van de overheidsaanbestedingen moet gereserveerd worden voor innovatieve oplossingen. Het verkeer is gebaat bij onder meer een slimme kilometerheffing en een dynamisch verkeersmanagement via elektronische borden.

SP.A

Het aankoopbeleid van de overheid moet “gericht zijn op producten en diensten die eigenlijk nog niet bestaan”, vindt SP.A. “Dat betekent dat bij leveranciers O&O en innovatie moeten gebeuren voor er kan worden geleverd.” Uitgebreid zijn verder de standpunten over de digitale kloof. Zo moet ict-gebruik gestimuleerd worden, maar niet-ict-gebruikers moeten door de overheid gelijk behandeld worden. Het beleid moet beter inspelen op de internetcultuur, door niet-commerciële internetplatformen in stand te houden. Ook moet de overheid het gebruik van open source promoten. De prijs van een internetaansluiting moet naar beneden.

Vlaams Belang

Vlaams Belang wil de toegang tot ict voor minderbedeelden verbeteren, onder meer via een sociaal internettarief en multimediacheques. Ook in het onderwijs moet aandacht gaan naar digitale en andere media. Verder vindt de partij dat er een gedragscode moet komen voor producenten van games, handelaars en eigenaars van internetcafés, bijvoorbeeld via een labelsysteem. De bedoeling is jongeren te beschermen tegen ongepaste content.

PS

De Waalse socialisten pleiten voor een meer veralgemeend gebruik van it om de digitale kloof te dichten. It moet de burger ook helpen in zijn contacten met de overheid. Betaalbare toegang tot de computer moet er komen met steun van het verenigingswerk dat werk moet maken van opgeknapte pc’s, een betere recyclage van overheidspc’s en opensourcesoftware op alle niveaus. Het ambtenarenapparaat, inclusief de OCMW’s, moet meer it-middelen krijgen en de administratieve vereenvoudiging moet worden verdergezet (met meer intelligente en te downloaden formulieren). Kortom, “meer nieuwe technologieën om de relaties tussen gemeenten, bevolking en bedrijfswereld te versterken”, onder meer via digitale publieke ruimtes (espaces publics numériques). De PS blijft zich verzetten tegen de stemcomputer.

MR

Het gebruik van nieuwe technologieën moet niet alleen aangewakkerd worden bij jongeren maar ook bij senioren (via gratis opleidingen). Internet moet in alle rurale gebieden beter toegankelijk zijn en ook de voorzieningen in industriezones zijn voor verbetering vatbaar (glasvezel, breedband). De Franstalige liberalen willen de it-middelen ook gebruiken voor een betere beschikbaarheid en grotere doeltreffendheid van de overheidsdiensten en voor vormings-initiatieven (e-learning en interactieve opleidingen op afstand). De partij neemt voorts het it-departement van de Franse Gemeenschap (Etnic) zwaar op de korrel.

CDH

De christendemocraten willen het huidige beleid rond e-gov en digitale overheidsdiensten in Wallonië verderzetten en tegelijk de digitale kloof aanpakken. It-opleidingen moeten gestimuleerd worden (onder meer via een soort lokale dienstencheques) en er moet meer geld worden vrijgemaakt voor nichemarkten zoals e-health en telegeneeskunde en voor it-onderzoek in het algemeen. Op Europees niveau pleit CDH voor een vereenvoudiging van de administratieve processen tussen de lidstaten, onder meer via een Europese eID.

Ecolo

De Waalse groenen willen werk maken van de FOD Financiën die zwaar onder druk staat en door de huidige minister van financiën (Didier Reynders) stiefmoederlijk behandeld werd: “De it-infrastructuur is ondermaats en verouderd,” luidt de kritiek. Ecolo wil de toegang tot overheidsdiensten vergemakkelijken en pleit voor meer administratieve vereenvoudiging: “De verwachtingen die geschapen werden door het gebruik van it-middelen, werden zeker niet ten volle ingevuld. Integendeel.” De groenen willen voorts een parlementaire instantie voor technologische evaluatie die zich bvb. zou buigen over de impact van nanotechnologie en de Belgische onderzoekswereld ruimer toegang moet bieden tot het internet (ten behoeve van open archieven en wetenschappelijk publicaties op het net). Ook Ecolo wil af van elektronisch stemmen.

Stefan Grommen en Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content