Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Tussen 1991, toen hij begon als systeemingenieur, en vandaag, nu hij het it-departement leidt, heeft Frank Brugge de it binnen de Antwerpse logistieke groep Katoen Natie spectaculair zien evolueren. De kerndoelstelling hierbij bestaat erin de it-competenties en het informaticabeheer intern te houden.

Hoe evolueerde de it in de eerste jaren dat u bij Katoen Natie werkte?

FRANK BRUGGE: Ik ben in 1991 begonnen als systeemingenieur op de platformen Wang en NT. In die tijd bestond het departement uit vier of vijf personen, en zaten we enkel in de vestiging van Antwerpen. In 1998, toen ik tot it-manager werd benoemd, viel de beslissing om te migreren naar Navision en het Wang-platform geleidelijk aan te verlaten, een proces dat zeven jaar geduurd heeft. Dat verplichtte ons om alle applicaties te herschrijven en het aantal interne ontwikkelaars aanzienlijk te verhogen. Tegelijk moesten we ook onze teams specialiseren, want voordien kon iedereen alles doen op de Wang.

Onze it-infrastructuur steunt nu op grote standaarden zoals VMware, Citrix, SQL of Exchange, en op een telecomnetwerk dat niet minder dan 23 landen bestrijkt.

Wat waren de belangrijkste it-projecten de jongste jaren?

FRANK BRUGGE: We hebben gekozen voor de virtualisering van ons serverpark, iets waarvan we zeer snel de voordelen hebben ingezien, ook al waren we bij de eersten om te virtualiseren met VMware. We beschikken nu over een veertiental datacenters in de wereld, met telkens een identieke infrastructuur bestaande uit twee ESX’en met opslagcapaciteit, 4 van deze datacenters hebben een dr-setup. En in Antwerpen, dat België en enkele landen bedient, hebben we acht ESX’en staan verdeeld over een hoofdsite en een site voor disaster recovery. Al onze datacenters zijn ook gestandaardiseerd wat betreft servers, opslag, software en netwerk, wat het beheer sterk vereenvoudigt. Deze standaardisatie vind je ook terug bij al het randapparatuur. Voor mij is standaardisatie van een ict-omgeving een must om dit beheerbaar te houden. Qua storage gebruiken we al geruime tijd EMC-boxen met Dell als partner, maar na de issue met Dell en EMC moesten we dus op zoek naar een partner die zowel Dell-servers kon leveren als EMC-storage. We hebben drie leveranciers met elkaar vergeleken en uiteindelijk gekozen voor Bull. Na een eerste testsite in Thailand, waar alles goed verlopen is (we zijn zelfs niet ter plaatse moeten gaan), zijn we nu bezig met de uitrol op andere sites.

Ik voeg er nog aan toe dat wat de leveranciers van it-infrastructuur betreft, ik als beleid heb om nooit een contract te tekenen. Zo kunnen we van leverancier veranderen als we niet tevreden zijn over de prestaties. Ik ben daarover telkens van bij het begin zeer duidelijk. Het is een strategie die ik altijd gevolgd heb.

En meer recent?

FRANK BRUGGE: Onlangs hebben we een investering gedaan in een nieuwe backup-technologie eveneens met Bull/EMC. Met Avamar hebben we de mogelijkheid om d.m.v. intelligente agents lokale investeringskosten te drukken op onze remote sites. Door deze agents zijn we in staat om iedere dag de backups in een fractie van de backuptijd van voordien veilig te stellen in ons centrale datacenter dat op zijn beurt repliceert naar onze dr-site. Deze investering laat ons toe om alles centraal te beheren en te installeren, zonder hiervoor lokale middelen in te zetten. De installaties in Belgie zijn reeds voltooid, de eerste locaties in Europa zijn lopende. Vorig jaar zijn we ook gemigreerd van Windows XP naar Windows 7, waarbij we zoals vele anderen Vista overgeslagen hebben. Ik wil benadrukken dat die migratie maar zes maanden geduurd heeft, wat opmerkelijk is. Een openstaande vacature is toen ingevuld door een sccm-specialist, die uiteindelijk met het interne team de uitrol heeft gerealiseerd.We zijn overigens bezig met het testen van Lync, de oplossing voor unified communication van Microsoft. We stellen vast dat daar een grote behoefte aan is, vooral om te communiceren met het buitenland, en meer bepaald bij videoconferenties. De uitrol zal eerst in België gebeuren en daarna in het buitenland. Het gaat in totaal om zowat 1600 gebruikers. Ik wijs erop dat wij al een paar jaar internettelefonie gebruiken, waardoor we onze communicatiekosten fors hebben kunnen verlagen.

Daarnaast werken we ook aan de implementatie van een servicedesk-applicatie. We hebben eerst de mogelijkheid van een interne ontwikkeling onderzocht, maar zijn uiteindelijk in zee gegaan met Frontrange, in partnerschap met Econocom. Het gaat om een centrale tool voor het beheer van de servicedesk, die eerst in België zal worden geïmplementeerd en nadien naar alle landen zal worden uitgebreid. Overigens is de business nauw betrokken geweest bij de aanpassing van de tool.

Welke projecten staan op het programma voor de komende jaren?

FRANK BRUGGE: Ik wil eerst onderstrepen dat het it-departement zich bijzonder flexibel moet opstellen tegenover de projectaanvragen van de business, vooral die uit het buitenland, waar de groep regelmatig activiteiten overneemt. De planning moet daardoor voortdurend worden bijgesteld. Afgezien daarvan zijn we momenteel bezig met de eerste tests van Navision 2013 om de huidige versie van 2009 te vervangen. Die migratie vergt heel wat programmeerwerk.

We zullen dit jaar trouwens een marktstudie uitvoeren rond ‘bring your own device’, om te zien wat er bestaat, wat de uitrolkosten zijn en vooral hoe het zit met de veiligheid. Natuurlijk hebben we al mailsynchronisatie of de agenda op onze smartphones, maar we moeten zien tot waar we kunnen gaan. Het gebruik van Citrix zou een voordeel kunnen zijn.

Wat de cloud betreft, gaan we pragmatisch te werk, zoals altijd bij Katoen Natie. Onze antivirus-, antispam- en proxy zit al in de publieke cloud, maar het is ondenkbaar dat we daar ook onze operationele applicatiesoftware zouden zetten, want het is voor ons essentieel om niet af te hangen van derden. Dit gezegd zijnde, bekijken we momenteel de private cloud met Microsoft, ook al gaat het om een denkoefening op lange termijn. We hadden overigens overwogen om ons mailsysteem in de publieke cloud van Microsoft te zetten, tegenover het gebruik van Exchange intern, maar de rendementsberekening heeft aangetoond dat de kosten voor intern maar een kwart zijn van e-mail in de cloud. Het ging om een zeer gedetailleerde berekening van het investeringsrendement over drie jaar ten opzichte van de offertes van Google en Microsoft.

Hoe zijn uw it-teams gestructureerd?

FRANK BRUGGE: Het informaticateam omvat 75 personen op de site van Kallo in de haven van Antwerpen, plus enkele lokale teams van twee of drie personen in de grote vestigingen van de groep. Het departement is opgesplitst in drie teams: ontwikkelingen in Navison en .Net, diensten & infrastructuur, en telecom. Een veertigtal personen werkt aan ontwikkelingen, aangezien al onze operationele applicaties intern geschreven worden en wereldwijd worden uitgerold. Wij gebruiken alleen packages voor bepaalde domeinen zoals financiën.

De strategie van Katoen Natie bestaat erin de technische knowhow intern te houden evenals het beheer van de infrastructuur. De reden daarvoor is het belang van de informatica voor de groep. Die interne deskundigheid maakt ook een zeer grote flexibiliteit mogelijk, die onmisbaar is om overnames te integreren of snel een nieuw project op de rails te zetten dat prioriteit heeft.

Een ander voordeel van die interne technologische knowhow is dat we onze informatici een zeer brede waaier aan mogelijkheden kunnen aanbieden. Dat is bijzonder motiverend voor de teams die trouwens zeer autonoom werken en zelf heel wat initiatieven kunnen nemen bij de projecten. Dat geeft iedereen een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. We hebben dan ook zeer weinig verloop in ons it-personeel.

Over welke budgetten beschikt u?

FRANK BRUGGE: De laatste jaren zijn de it-budgetten relatief stabiel gebleven. De informatica vertegenwoordigt overigens slechts een fractie van de investeringen van de groep. Ik voeg er echter direct aan toe dat de directie van Katoen Natie nog nooit een voorgesteld project heeft afgewezen. We moeten het natuurlijk motiveren, documenteren en een roi voorleggen, maar dat is de normale gang van zaken. Katoen Natie werkt met een zeer vlakke hiërarchische structuur, zodat de besluitvorming zeer dicht bij de mensen op het terrein plaatsvindt.

Afgezien daarvan is de it in de loop van de jaren geëvolueerd van een kostenpost naar een middel om nieuwe klanten aan te trekken. Soms helpen we zelfs bepaalde klanten met hun informatica. We gebruiken onze geavanceerde infrastructuur ook als verkoopargument bij onze nieuwe klanten. De efficiëntie van onze operaties hangt immers in sterke mate af van de automatisering van onze logistieke processen. Kijk maar naar het gebruik van technologieën zoals voice picking en pick-to-light in onze opslagplaatsen.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content