Iedere dag van het jaar rijden 240 vrachtwagens aan en af bij Stora Enso in de haven van Gent. Ze voeren afvalpapier aan en brengen rollen nieuw papier weg. De cadans van productie en logistiek steunt er op een BizTalk-platform.

De papierfabriek van Stora Enso Langerbrugge produceert 550.000 ton kranten- en magazinepapier per jaar, met afvalpapier als grondstof. Er werken 380 mensen. “De papierindustrie staat zwaar onder druk”, vertelt Jean-Pierre Vande Maele, it-consultant bij Stora Enso Langerbrugge. “In Europa daalt de vraag naar papier ieder jaar met ongeveer vijf procent. Het spreekt voor zich dat je je in zo’n markt heel competitief moet opstellen.” Dat begint met optimale processen. Sinds 2003 maakt Stora Enso Langerbrugge daarom gebruik van Microsoft BizTalk Server als integratiesoftware om informatie uit te wisselen tussen diverse applicaties.

“Het is makkelijker werken wanneer iedereen dezelfde taal spreekt. Dat is in it ook zo. Je kunt ervoor kiezen applicaties een-op-een met elkaar te integreren. Stora Enso Langerbrugge gaf de voorkeur aan BizTalk. De applicaties zijn aangesloten op het platform, dat als doorgeefluik fungeert.” BizTalk zorgt op die manier onder meer voor de communicatie tussen de systemen voor planning en orderbeheer die bij de centrale ict-afdeling van Stora Enso in Finland draaien enerzijds, en het lokale productiesysteem in Gent anderzijds. Ook de toepassingen voor logistieke planning en douaneformaliteiten zijn op BizTalk aangesloten.

NIEUWE PARTNER

Stora Enso had echter vragen bij de partner die het BizTalk-platform bij het bedrijf had uitgebouwd. Een it-audit bracht de pijnpunten aan het licht. “De audit bevestigde BizTalk als de juiste keuze voor onze behoeften”, zegt Jean-Pierre Vande Maele. “Tegelijk toonde de doorlichting aan dat we voor de integratie afhankelijk waren van een partner met een beperkte capaciteit en flexibiliteit. Het ging intussen ook om een verouderde omgeving, met hoge onderhoudskosten als gevolg. Bovendien bleek er geen documentatie over te bestaan. De BizTalk-omgeving vormde zo op verschillende manieren een groot risico voor het bedrijf.” Stora Enso Langerbrugge ging daarop op zoek naar een nieuwe partner. Op advies van Microsoft kwam het bedrijf uit bij Codit, een integratiespecialist met ongeveer 60 medewerkers, verspreid over vestigingen in Gent, Parijs en Lissabon.

Codit ontwikkelde nieuwe interfaces voor twaalf toepassingen van Stora Enso. Het bedrijf steunde daarbij op Microsoft BizTalk Server 2010 en het Codit Integration Framework, dat de ontwikkeling aanzienlijk versnelde. “Er was een traject van 24 maanden voorzien”, zegt Jean-Pierre Vande Maele, “maar Codit leverde alles al na 20 maanden op. We bleven ook netjes binnen het voorziene budget.” De oude en nieuwe omgevingen draaiden een tijdje naast elkaar. “We zijn gradueel naar het nieuwe systeem gemigreerd. De eindgebruiker heeft daar niets van gemerkt.” Stora Enso Langerbrugge en Codit namen bij de start van het project de nodige tijd voor de analyse. Dat liet Codit later in het traject toe sneller te gaan bij de ontwikkeling. Voor Stora Enso was het ook belangrijk dat de nieuwe omgeving komaf zou maken met de hoge onderhoudskosten. “Op het eind betaalden we per jaar zowat 150.000 euro aan onderhoud”, zegt Jean-Pierre Vande Maele. “Dat bedrag is gezakt naar 50.000 euro. Dankzij de nieuwe omgeving besparen we alleen al op het onderhoud dus 100.000 euro per jaar.”

RISICO UITGESCHAKELD

Belangrijker is nog dat de nieuwe BizTalk-omgeving correct is gedocumenteerd. Dat beschouwt Jean-Pierre Vande Maele als het grootste succes van het project. “We hebben een niet-gedocumenteerde omgeving geanalyseerd, helemaal uit elkaar gehaald en van de grond weer opgebouwd – binnen de voorziene tijd en binnen budget.” De documentatie laat toe snel in te grijpen wanneer er iets mis zou lopen. Die snelheid is cruciaal, zo blijkt. “Zonder BizTalk komen er in de fabriek geen bestellingen meer binnen. Na ongeveer drie uur valt de fabriek dan helemaal stil, met een verlies van ongeveer 15.000 euro per uur.” Dat risico houdt Stora Enso vandaag strak onder controle, onder meer door de BizTalk-omgeving op de site in Gent te ontdubbelen in twee datacenters. Codit staat in voor de monitoring van het platform. Doet er zich een storing voor, dan reageert het bedrijf binnen het uur.

Dries Van Damme

Partner Content