IT Business is People business, maar ook Project business met als doel resultaat te halen.Om succesvol it-waarde te creëren moeten wij medewerkers inschakelen die blijk geven van passie en trots. Passie om dat soort it te promoten waar de business en de economie in het algemeen beter van worden. Trots volgt op de geleverde prestaties.

Wij moeten projecten uitvoeren gebaseerd op de algemeen aanvaarde technieken en methodologieën voor projectmanagement en focussen op de integratie van end-to-endprocessen. Performantie moet geleverd worden in termen van productiviteit van de werknemers en rentabiliteit van de business! Je moet dag in dag uit voeling houden met de klant en het vraagt daarnaast heel veel energie om mensen te beïnvloeden en te veranderen.Hoe kunnen wij nu die toegevoegde waarde van it realiseren? Terug naar the basics! Er zijn vele manieren om dit te bereiken zowel op het vlak van ‘People’, ‘Projects’ als ‘Performance’. Enkele suggesties: – vergroot de ‘zachte’ vaardigheden van uw medewerkers. Die vallen onder de 3 ‘C’s’ namelijk Communication, Collaboration en Change! – implementeer projecten, beperk u niet tot het louter installeren ervan en respecteer daarbij de 3 I’s namelijk Innovation, Integration en Internationalisation! – formaliseer performance en maak daarbij gebruik van de 3 F’s: Focus, Fast en Flexible

Waar liggen nu de kansen voor IT-managers en CIO’s in de huidige economische recessie?

Dit is het moment voor it om opleidingen te plannen voor de medewerkers en niet alleen technische expertise ook soft skills moeten aan bod komen. Er mag dus niet geknipt worden in opleidingsbudgetten, wij moeten integendeel certificatie aanbevelen voor onze medewerkers.

‘It’s not what you say, it’s what they hear’, zei de succesvolle Amerikaanse basketbalcoach Red Auerbach.

Het is ook tijd om een visie en plannen uit te dokteren en te communiceren met de medewerkers om een groter draagvlak te krijgen; wij moeten de gelegenheid te baat nemen om te communiceren met het management van onze bedrijven en advies verlenen over zakelijke opportuniteiten.

Dit is het moment om kleine projecten te starten en uit te voeren gericht op het verbeteren van operationele efficiëntie. Er zal nu minder weerstand zijn om de standaardisatie van een aantal processen door te voeren. Herbekijk de sourcingstrategie en focus op samenwerking en de roll-out van aanverwante technologieën. De IT-manager of CIO moet die nieuwe manier van werken ook actief promoten.

‘Everything should be made as simple as possible, but not simpler,’ zei Albert Einstein!

Dit is ook het moment om de it-plannen af te stemmen op de businessplannen, en prioriteiten te stellen via een strikte en duidelijke governance. De return on investment moet worden berekend en regelmatig geverifieerd. Er moeten ook vraagtekens kunnen worden geplaatst.

Dit is de kans bij uitstek om de multifunctionele rol van it uit te spelen: cost cutter versus value creator, business leader versus IT-manager, pragmaticus versus visionair. Deze opportuniteiten zullen ook afhangen van de fase waarin de it-organisatie zich bevindt. Is it louter ondersteunend, is het een enabler of een driver voor de strategie van het bedrijf?

‘Take risks: if you win, you will be happy; if you loose,you will be wise’, luidt het Indiaanse gezegde.

Wat concluderen we daaruit?

IT en de business moeten zachte vaardigheden van medewekers verder uitbouwen.

IT en de business moeten samen projecten uitvoeren en die binnen budget en op tijd afleveren met als doel ROI te realiseren en met focus op integratie van processen, innovatie en internationalisatie.

IT en de business moeten samen ‘focused, fast en flexible’ zijn. Onderschat de timing, planning en impact van deze implementaties niet .

Gekscherend en in kleine kring staat CIO wel es voor ‘career is not over’. De kansen om dat te bewijzen liggen dus voor het rapen in deze barre tijden. Het geheim van succes? Simpel: vooral hard werken, toewijding en geloof dat je zal slagen! Het draait om collaboration tussen business en it en uiteindelijk draait het allemaal om people.

Yes,we can,…. together!

FREDDY VAN DEN WYNGAERT is CIO van Agfa, voorzitter van CioForum en CIO of the Year 2008.

FREDDY VAN DEN WYNGAERT

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content