‘Technologie maakt deel uit van onze core business’

© fotografie Emy Elleboog

Imec staat voor een grote uitdaging. De groei van het bedrijf en de fusie met iMinds werkten als een katalysator om de ICT-organisatie en -infrastructuur grondig aan te pakken en deze klaar te maken voor de toekomst. Imec doet immers niet enkel meer onderzoek naar microchips, maar bekijkt het hele plaatje van hardware over platformen tot applicaties. De digitale transformatie van het bedrijf kadert in een driejarenstrategie en moet tegen eind 2020 klaar zijn.

Uw komst als vicepresident ICT viel samen met het project om de ICT grondig te herzien. Hoe bent u te werk gegaan?

PASCAL KIEBOOM: Sinds haar oprichting in 1984 heeft imec een fenomenale groei heeft gekend, met ook een lineair parcours van ICT. Onze ondersteunende departementen deden een beroep op gecentraliseerde IT-systemen maar onze R&D-afdelingen werkten steeds meer afzonderlijk op hun eigen ICT-omgevingen. De directie besloot om deze situatie te analyseren omdat men op zoek was naar meer synergiën tussen de verschillende R&D-afdelingen enerzijds en een meer kostefficiënt model anderzijds. Het idee daarachter is dat imec wilde overstappen van een fabrikant van hardware naar een leverancier van systemen en platformen. In dit verband werd besloten om de interne organisatie, en dus ook de IT-afdeling, te herzien. Er werd een bedrijfsanalyse gemaakt in samenwerking met inno.com, dat gespecialiseerd is in enterprise architecture. Op basis van deze analyse werd besloten om de ICT organisatie aan te pakken en deze beter te integreren in het businessmodel van imec.

We hebben besloten om de ICT een strategische plaats te geven binnen imec

In het kader van deze basisstudie rees wel de vraag waar we naartoe willen en hoe dat moet gebeuren, gezien veel van de legacy-systemen nog perfect werken.

In welke richting besloten jullie te gaan?

PASCAL KIEBOOM: We hebben besloten om de ICT een strategische plaats te geven binnen imec, en een dubbele missie: enerzijds de klassieke ondersteuning van de entiteiten zodat de ICT van de ganse organisatie blijft draaien, en anderzijds de ondersteuning aan de business op twee niveaus: de nodige ICT-capaciteit bieden voor elk project met de bijbehorende hardware, software en beveiliging; en nadenken over nieuwe technologieën die een meerwaarde kunnen betekenen voor elk project van onze businesspartners. Zodra deze strategische richting vastlag, wilden we weten hoe de ICT een meerwaarde voor onze business kon betekenen en hoe we dat organisatorisch konden opzetten. We hebben deze digitale verandering in twee fasen aangepakt: door het introduceren van een ICT Business Partner willen we business en ICT dichter bij elkaar brengen. Daarnaast hebben we het applicatielandschap en de infrastructuur aangepakt.

We maakten een inventaris op van de bestaande systemen op het gebied van infrastructuur, applicaties, beveiliging en diensten met deze vraag: blijven we investeren in de bestaande situatie, of beginnen we met een nieuwe lei? De keuze viel op dat laatste alternatief, met dus een doelarchitectuur als onderdeel van een visie op 3 jaar die met de business werd uitgedokterd.

Op alle niveaus analyseren we de technologie waarover we beschikken en stellen we de vraag ‘buy’ of ‘make’, waarbij we een verhouding hanteren van 80/20 voor respectievelijk standaard en maatwerk. Met dien verstande dat onze productielijnen iets meer vrijheid krijgen.

Wat de fusie met iMinds betreft, hebben we de applicaties vergeleken die in beide ondernemingen draaiden om dan te kiezen om het ene of het andere systeem te behouden of iets nieuws te bouwen of te kopen.

Is de functie van de ICT anders, aangezien imec een technologiebedrijf is?

PASCAL KIEBOOM: Het is duidelijk dat de rol van de ICT erin bestaat om vóór de gebruikers te ontdekken welke technologieën kunnen beantwoorden aan hun behoeften en hen te overtuigen om ze te gebruiken. Je moet proberen om het beste technologieplatform voor te stellen in functie van de behoeften en dat platform dan ondersteunen. Onze missie bestaat er dan ook in om de eindgebruiker bij te staan, binnen het kader van een duidelijke governancestructuur waarbij ICT wel de core platformen en systemen aanlevert maar waar de eindgebruiker de vrijheid heeft om zelf te ontwikkelen – al dan niet met ondersteuning van ICT. Want in een bedrijf als imec staat intellectuele eigendom in het middelpunt van de activiteit. Ons motto luidt trouwens ‘security comes first’ want het is van het grootste belang om niet alleen onze IP te beschermen, maar ook die van onze partners, of het nu gaat om ondernemingen, start-ups of universiteiten.

'Technologie maakt deel uit van onze core business'
© fotografie Emy Elleboog

Tot slot staat de ICT in voor het centrale beheer van bijna 90 procent van de platformen, zoals ERP, CRM, HR en bureautica, terwijl zuivere R&D-projecten onder de verantwoordelijkheid van de business vallen.

Het transformatieproject is in volle gang. Wat zijn de eerste lessen die u hebt getrokken?

PASCAL KIEBOOM: Eerst hebben we besloten om rustig onze tijd te nemen en de bestaande situatie grondig te onderzoeken voordat we onze strategische visie en onze doelarchitectuur met inno.com gingen uitstippelen. We kregen hierbij de steun van het management. Het ging immers om een strategie over meerdere jaren. De andere grote les is dat we de big bang moesten vermijden. Die was in onze ogen niet realistisch. We hebben ervoor gekozen om onze systemen dus geleidelijk aan te migreren door middel van een doortastend changemanagementprogramma. Hierbij is het belangrijk dat de algemene directie je steunt en volledig achter je staat, en dat je uitstekend voorbereid bent.

Tegen eind 2020 zouden we de doelstellingen bereikt moeten hebben die we bij het begin hadden vooropgesteld. Na een jaar werk hebben we een plan opgebouwd dat ons de komende drie jaar door dit proces zal leiden. Al is er natuurlijk nooit een eindpunt, want de business evolueert voortdurend en er duiken steeds nieuwe behoeften op. De relatie met de business en de aanwezigheid van de IT-teams binnen de business zelf zijn erg belangrijk, want zo kunnen we snel de behoeften vaststellen en gezamenlijk een strategisch denkproces opstarten. In dit opzicht is governance een bijzonder belangrijk aspect, net als wendbaarheid.

Welke relaties onderhoudt u met uw technologiepartners?

PASCAL KIEBOOM: We werken samen met onze partners gedurende projecten van vijf of zes jaar op het gebied van netwerken, hardware, software en beveiliging. Imec is niet van plan om een follower ??te zijn in de technologiebranche, en onderhoudt dus voortdurend een constructieve dialoog met zijn partners. Bovendien stellen we bijzonder hoge technologische eisen aan deze partners.

Cloud is voor imec bijvoorbeeld niet langer een optie, maar een integraal onderdeel van onze infrastructuur. Onze uitdaging schuilt voortaan in edge computing, in combinatie met cloud en hoge beschikbaarheid, allemaal in een sterk beveiligde omgeving. Bij ons is veiligheid immers een absolute voorwaarde voor elk project.

Hoe zit het met outsourcing?

PASCAL KIEBOOM: We doen een beroep op externe partners voor maximaal 30 procent van onze activiteiten. Dat is een enigszins arbitrair cijfer, maar we willen geen structurele outsourcing. We willen de belangrijkste kennis binnen eigen muren houden, al is het natuurlijk onmogelijk om alles zelf te doen.

We praten trouwens veel met onze partners over de technologieën die ze ontwikkelen en over wat wij hen kunnen bieden op het gebied van technologische innovatie. Het is ook bemoedigend om onze partners te horen zeggen dat we op de goede weg zijn.

Pascal Kieboom

? Nov. ’97 – jan. 2000: business analyst – Isabel Group

? Jan. 2000 – nov. 2004: project manager Isabel Group

? Nov. 2004 – sept. 2007: senior project manager Isabel Group

? Okt. 2007 – april 2009: CIO, Molenbergnatie

? Mei 2009 – mei 2010: ICT director, Z-Group

? Juni 2010 – maart 2013: corporate program manager, bpost

? Apr. 2013 – maart 2017: ICT director, Odisee

? Sinds april 2017: vice-president ICT, imec

'Technologie maakt deel uit van onze core business'

Imec

Imec is een van ’s werelds meest toonaangevende onderzoeks- en innovatiecentra, gespecialiseerd in nano-elektronica en digitale technologie. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Het centrum werkt vooral in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en educatie. Imec brengt bijna 3.500 topwetenschappers uit meer dan 75 landen samen. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2016 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 496 miljoen euro.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content