Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

De verandering van het klimaat, het herstel van de economie, cybersecurity en een rist sociaal-politieke hangijzers: het tweejaarlijkse ITU Telecom World congres wilde niet zozeer om vorm, maar om inhoud gaan.

Opvallend dit jaar was de aandacht voor de impact van ict in ontwikkelingslanden. Zeker Afrika staat anno 2009 hoog op de agenda. Op zich hoeft dat nauwelijks te verbazen: omdat de er voorbije jaren zo weinig geïnvesteerd is in degelijke vaste netwerken, boomt mobiele technologie op het zwarte continent. Bovendien wordt Afrika steeds vaker gebruikt als proeftuin. Bij ons beginnen mobiele betalingen nu pas door te breken, in het gebied rond de evenaar bestaat het fenomeen al jaren.

President Paul Kagame van Rwanda, die het potentieel van Afrika in de verf kwam zetten, gaf toe dat ‘zijn continent’ een laatkomer is. “Maar sinds Rwanda ITU’s Connect Africa Summit organiseerde in 2007, is er al meer dan 8 miljard dollar gepompt in de Afrikaanse infrastructuur”, wist hij. “De telecomsector kon in diezelfde periode meer dan 30 miljard aan inkomsten genereren.”

Kagame benadrukte dat die investeringen geen noodhulp waren, maar investeringen van overheden en private bedrijven, als resultaat van een verbeterd economisch klimaat en een bemoedigend regulerend kader. Gevraagd naar wat hij er van vond dat een groot deel van het geïnvesteerde kapitaal op conto van Chinese bedrijven zoals Huawei en ZTE kon geschreven worden, antwoordde hij diplomatisch dat die inspanningen ‘geapprecieerd’ werden.

En hoewel de lokale toegang tot kapitaal nog steeds problematisch is, maakte ook de Wereldbank gewag van een verbeterd investeringsklimaat in Afrika. Diezelfde bank stelde in Genève trouwens een ambitieus investeringsprogramma voor (het ‘Central African Backbone Program’), dat snel en goedkoop internet naar de Centraal Afrikaanse regio moet brengen. In een eerste fase trekt de Wereldbank 215 miljoen dollar uit voor het project.

Geen liefdadigheid

Topman Hamadoun Touré van de ITU, zelf geboren in Mali, riep het Westen en China dan ook op om nog meer te investeren in de opkomende (telecom)markten. Niet uit morele verplichting, maar omdat er goede businessredenen zijn om dat te doen. There’s no need for charity, you just need a good businessplan.

Touré kwam op Telecom World ook met ronkende verklaringen over hoe de verdere uitrol van ict de wereldeconomie uit het slop kan halen én de strijd tegen de opwarming van de aarde kan beslechten. De topman werd daarin onder meer bijgestaan door ceo Jianzhou Wang van China Mobile.

Wang kwam het ‘green action plan’ van zijn bedrijf voorstellen, een plan dat de CO2-uitstoot van China Mobile jaarlijks vermindert met een hoeveelheid die gelijk staat aan alle uitlaatgassen van gemotoriseerde voertuigen in Peking over dezelfde tijdspanne, zonder dat er daarom meer moet worden uitgegeven.

De ceo verwacht ook veel van ’the internet of things’ (het idee dat zowat alles draadloos kan verbonden worden met behulp van ip-links, rfid, …), in die zin dat het concept potentieel heeft in dagdagelijkse dingen zoals verkeers- en foodmanagement, of het onder controle houden van verwarmingsinstallaties. Die dingen kunnen dan weer leiden tot een forse vermindering van de CO2-uitstoot.

Toch was het de Japanner Kazuo Murano van Fujitsu die de ‘groene’ show kwam stelen door met een redelijk concreet verhaal te komen over hoe zijn bedrijf een ‘human-centric’ ecosysteem probeert van de grond te krijgen, waarvoor applicaties kunnen gemaakt worden ten dienste van het milieu. Fujitsu werkt aan een systeem waarbij data wordt opgehaald van mobieltjes en andere gelinkte draadloze toestellen. Bedoeling is om die data (zoals de locatie van iemand) bij te houden in de cloud, en te vertalen naar ‘kennis’ door het gebruik van ingewikkelde datamining-technieken.

Die kennis kan op zijn beurt de basis vormen voor applicatieontwikkeling rond het controleren van publieke verlichting, of van verkeersinfarcten. De data zou ook kunnen helpen voor het bedenken van oplossingen in kritieke sectoren zoals de landbouw -al was het maar om de middelen beter in te zetten-, om zo de CO2-uitstoot naar beneden te halen.

Standaarden

Heel wat van de publieke debatten op Telecom World mochten dan over ict en klimaatverandering gaan, achter de schermen werd er vergaderd over heikele thema’s zoals het teveel aan standaarden binnen de sector.

Onder meer BT, Cisco, Microsoft, Nokia Siemens Networks, Telefonica en Huawei riepen de ITU op om het landschap wat meer te stroomlijnen. “De telecomsector is te gecompliceerd en te gefragmenteerd, en er zijn veel te veel verschillende fora en consortia”, klonk het. “En hoe groter het aantal relevante it-standaarden voor de telecommarkt, hoe groter het aantal organisaties dat met technische specificaties komt voor productontwikkelingen. Wat de zaken er zeker niet gemakkelijker op maakt.” ITU wil tegemoet komen aan de verzuchtingen uit de sector, en plant in een eerste fase een nieuw webportaal waarin alle huidige standaarden en consortia worden opgenomen, met inbegrip van de domeinen waarop ze focussen, om het werk van de verschillende spelers alvast wat te ‘vereenvoudigen’.

Frederik Tibau

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content