Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Wie als bedrijf zijn ict of bedrijfsprocessen wil outsourcen, kan daarvoor al jaren terecht bij outsourcing specialisten, vaak afkomstig van buiten Europa. In Nederland zette het ministerie van buitenlandse zaken keurig op een rijtje waar die buitenlanders het best aandacht aan besteden om hun Westerse klanten te behagen.

Als Westerse bedrijven hun potentiële outsourcers met argusogen bestuderen, hoeft het niet te verbazen dat die buitenlandse bedrijven op hun beurt ook willen weten hoe ze het best aan de bak komen. In Nederland biedt de studie ‘Trendmapping for information technology outsourcing (ITO)’ hierop een antwoord, met informatie over de wensen en noden van Westerse outsourcing-klanten. Zo hoor je nog eens van een ander waar je als klant in onze streken op let!

Tekorten en besparingen

Volgens de studie ontbreekt het de ict’ers in het Westen vaak aan een academische ict-opleiding, zodat ze ook niet de nodige nieuwe skills machtig zijn. Ict-opleidingen zijn niet populair in onze contreien, klinkt het, terwijl precies in de ontluikende landen dat type opleiding bijzonder goed scoort bij jongeren die hogerop willen. Onder de skills waaraan nood is, zitten analytics en business intelligence, mobile computing en consultancy (zij het dat dat laatste wel gepaard moet gaan met een diepgaand inzicht in bedrijfsprocessen). Op technologisch vlak is er nood aan expertise inzake systeem- en software-architectuur, software-ontwikkeling en -engineering, testing en security. “De meeste professionals die op deze gebieden actief zijn, hebben niet de skills en expertise die nodig zijn om werk van hoge kwaliteit te leveren,” klinkt een hard commentaar…

En natuurlijk dalen de ict-budgetten, zodat kostenbesparingen een belangrijk doel zijn van outsourcingopdrachten door Westerse bedrijven. Buitenlandse leveranciers worden ervoor gewaarschuwd dat lopende contracten vaak opnieuw worden onderhandeld (wat kansen biedt voor nieuwkomers uit nog lagere kostenlanden), maar dat de klanten ook beseffen dat het veranderen van outsourcer geld kost (zodat ze allicht aarzelen van leverancier te veranderen). De buitenlanders krijgen dan ook als advies hun kostenvoordeel in de verf te zetten, van start te gaan met een proefproject bij een prospect, eventueel een lokaal bedrijf over te nemen en/of contact op te nemen met een lokale softwarebouwer die belangstelling heeft voor meer omzet in landen met sterke groei-economiën.

Onderscheid je van concurrenten

Om op te vallen, mag je niet verzeilen in het grauw van de grote massa, maar moet je je als outsourcer uit verre landen duidelijker onderscheiden van de anderen. Om te beginnen moeten die buitenlandse bedrijven zichzelf (laten) benchmarken (zodat ze zich kunnen vergelijken met hun concurrenten). Specialisatie is een must, in een horizontale en/of verticale markt, en biedt oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van ‘saas’-toepassingen. Ook de marketing boodschap moet zich onderscheiden, eventueel door de ‘groene’ kenmerken van het outsourcing bedrijf of zijn burgerzin te benadrukken, zeker bij “grote bedrijven en overheidsinstellingen”. Maar evengoed zullen deze factoren “in de komende jaren niet tot de belangrijkste factoren behoren.” Tot zover de groene reflex in het Westen.

Ook moeten leveranciers uit het verre oosten opboksen tegen ‘near shore’ bedrijven, die in de komende jaren nog de geprefereerde leveranciers zullen blijven (dubbel zoveel nearshore dan offshore voor bedrijven die pas beginnen met outsourcing, aldus IT Sourcing Europe). Bedrijven met voorgaande ervaring in outsourcing hebben voorts al een betere kijk op mogelijke kantelpunten en stellen steeds hogere eisen – een toestand waar outsourcers eveneens door specialisering kunnen aan tegemoet komen.

Cloud, mobiel en social

In de komende twee tot drie jaar dienen zich ook bijzondere opportuniteiten aan voor outsourcers in ontluikende landen, inzake cloud, mobiele en social oplos- singen. Voor cloud vereist die wel aandacht voor security en betrouwbaarheid, waar kan door te focussen op private ‘wolken’ bij de klanten (ook al omdat dit de kansen op datalekken verkleint). Mik op kleinere bedrijven, klinkt het advies, omdat die in zee willen gaan met outsourcing en bedrijven die hun toepassingen naar de cloud willen overzetten. In de mobiele wereld is het een kwestie van goedkoop een ontwikkelingscapaciteit te leveren, waar het momenteel in het Westen aan ontbreekt. Hierbij moet op maatwerk worden gemikt, want door standaarden als html5 zal al snel het verschil tussen mobiele en klassieke (webgerichte) toepassingen verdwijnen, aldus de studie. Wat sociale media zelf betreft, liggen de beste kansen voor outsourcers op het gebied van de integratie van deze sociale media met specifieke bedrijfstoepassingen. De outsourcers doen er goed aan zelf ook gebruik te maken van sociale media om zich bij mogelijke klanten bekend te maken en om hun track record bij klanten te belichten.

Met het bovenstaande weet u meteen weer waarom die buitenlandse outsourcer u precies zo benadert!

Guy Kindermans

Partner Content