IT-prioriteiten quasi onveranderd

Ulrich Penzkofer, ceo van Siemens IT Solutions and Services en een van de bezielers van onze enquête, ziet een aantal interessante onderwerpen die blijven terugkomen. “Het eerste is dat zowat 80% van de ondervraagden it in het algemeen als een motor voor verandering beschouwt, en dat gaat dus veel verder dan het louter kostenbesparende aspect. Al ziet 90% onder hen in it wel een heel belangrijke tool om eventueel kosten te besparen. En tenslotte zie je welke delen van it prioritair zijn voor toekomstige investeringen: virtualisatie, dat bijna bij iedereen op de agenda staat, en verder unified communications en business intelligence.”

Penzkofer is wel wat verrast door het feit dat heel wat bedrijven geloven dat de crisis nog niet voorbij is en dat ze er maar langzaam uit komen. “Die twee categorieën samen vertegenwoordigen 70%, maar als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, dan krijg ik uit gesprekken met klanten toch de indruk dat veel meer mensen vinden dat de crisis voorbij is. Wat mij ook opviel is dat velen ook een positief effect aan de crisis zien, ze gebruiken het om processen te verbeteren, om hun efficiëntie te verhogen en om business en it beter op elkaar af te stemmen, om zo sterker uit de crisis te voorschijn te komen.”

Hij ziet nog drie thema’s die een cio van zijn nachtrust kunnen houden. “Een: zijn er bijkomende of grote radicale verschuivingen op de markt die ik moet herkennen en waar ik me moet op voorbereiden, zowel it- als business gerelateerd? Twee: hoe kan ik maximaal de alignering tussen it en business realiseren? En drie: steeds meer cio’s beginnen zich in te laten met cloud computing om te zien of al de beloften zoals uitzonderlijke kostenbesparingen wel kunnen waargemaakt worden, en onder welke voorwaarden. Hier is uiteraard ook virtualisatie erg aan de orde, heel wat van onze eigen klanten gebruiken onze diensten al voor virtualisatiedoeleinden.”

Het viel hem wel op dat return-on-investment niet zo hoog scoort bij de ondervraagden. “Een van de redenen daarvoor zou kunnen zijn dat sommige bedrijven de voorbije jaren sterk ondergeïnvesteerd hebben in it en dat ze nu echt iets moéten doen omdat anders heel hun business in gevaar komt. Ik denk daarbij zowel aan infrastructuur als aan de vervanging van legacy applicaties door meer moderne, modulaire toepassingen. In mijn gesprekken met klanten staat roi in elk geval altijd hoog op de agenda”, aldus Ulrich Penzkofer. #

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content