De post vaart wel bij de miljoenen brieven die de overheid uitstuurt, maar het is wat vreemd dat de burgers en de bedrijven wel elektronisch met de overheid kunnen communiceren en niet omgekeerd. Dat laatste zou immers een en ander versnellen, efficiënter en – niet onbelangrijk – goedkoper maken.

De ‘eBox Burger’ – een initiatief van de KSZ en de RSZ, gerealiseerd door de openbare instellingen van de sociale zekerheid in samenwerking met Smals – wil een antwoord zijn op dat gemis, en is één van het 40-tal ‘slimme besparings’-voorstellen van ‘Kruispuntbank’ Frank Robben aan de overheid. Precies omdat de eBox de samenwerking tussen overheidsdiensten enerzijds, en de bevolking en bedrijfswereld anderzijds optimaliseert, is de e-Gov-Award 2012 voor ‘samenwerking’ hier geheel op zijn plaats.

Concreet moet de eBox op termijn fungeren als het unieke ‘postbus’-adres voor boodschappen vanuit de overheid of overheidsbedrijven naar de burger en de bedrijven, zeg maar een ‘uniform contactpunt’ voor transacties en persoonlijke interactie. Zelf behoudt de burger de vrijheid om de inhoud uit zijn eBox naar gelijk welk ander privé-mailadres door te sturen. De data blijven ook elektronisch beschikbaar voor de burger, zodat hij of zij niet jarenlang nog papieren kopies moet bewaren.

De implementatie is een verdere uitwerking van de basisdienst die al werd ontwikkeld voor de professionals van de sociale zekerheid en de medische sector. Bij die uitbreiding werd gezorgd voor een eigen invulling, die evenwel een zo breed mogelijke inzetbaarheid voor een zo groot mogelijk aantal overheidsdiensten beoogt. Het werd een herbruikbare widget die makkelijk inpasbaar is in bestaande en nieuwe omgevingen, met een ‘look & feel’ die gericht is op een optimaal gebruiksgemak. De koppeling met de achterliggende administratieve systemen doet een beroep op webservices, wat een maximale flexibiliteit garandeert, terwijl de toepassing zich ook automatisch aanpast aan de kenmerken van het beeldscherm waarop een en ander wordt afgebeeld. Dat laatste pikt in op de trend naar meer mobiele toestellen, zoals tablets en smartphones.

Vandaag zijn al proefprojecten aan de gang met de RSZ, de RVA, de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie en Sigedis (pensioengegevens), op basis van een rist scenario’s. Ondertussen is er ook belangstelling vanwege de FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid, FOD Maatschappelijke Integratie en de FOD Justitie, verschillende Fondsen (arbeidsongevallen, beroepsziekten) en anderen.

[GK]

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content