De Belgische firma Pogio werd 2 jaar geleden opgericht en zag zijn personeelsbestand aangroeien van 2 tot 15 medewerkers. Zo heeft het interactieve e-mailingplatform waarop Pogio werkt, vorig jaar meer dan 10 miljard mails verstuurd in het kader van marketingcampagnes. Een jaar geleden dan heeft Pogio zich toegelegd op klantenbinding, met een eerste groot project. “De ‘Ligue des Familles’ wou zijn systeem met getrouwheidszegels vervangen door een moderner en performanter instrument”, legt Philippe Limbourg, marketingdirecteur van Pogio, uit. Daaruit groeide het idee van een chipkaart.

Dat was het begin van de Pogio Club, die de houders van een getrouwheidskaart van de ‘Ligue des Familles’ groepeert. Maar Pogio wil zich niet enkel beperken tot de ‘Ligue des Familles’ om een ecosysteem op te richten dat alle lokale handelaars verzamelt, die van het geïmplementeerde platform zouden kunnen gebruikmaken om de kosten van zo’n kaart te delen en daarnaast van gezamenlijke e-mailingdiensten te profiteren. Dankzij deze oplossing heeft de klant minder getrouwheidskaarten in zijn portefeuille, terwijl de handelaars een groter netwerk aangeboden krijgen.

Vandaag telt de Pogio Club zowat 500 handelaars en meer dan 70.000 kaarthouders (60.000 van hen zijn afkomstig van de ‘Ligue des Familles’ via de club ‘citoyenparent.be’). Maar Philippe Limbourg heeft er alle vertrouwen in dat het aantal aangesloten handelaars en kaarthouders nog kan stijgen. Evenzo meent hij dat de ondernemingen zouden kunnen aansluiten bij de Pogio Club om hun medewerkers op die manier toegang te verlenen tot een evolutief en reeds bestaand platform. Bovendien zouden ook clubs en andere verenigingen zich kunnen aansluiten bij de beweging.

In de praktijk rust de handelaar zich uit met een Hypercom-terminal en koopt hij punten aan die hij dan uitdeelt aan zijn (goede) klanten. Hij hoeft overigens geen permanente internetverbinding te hebben met de website van Pogio, maar hij kan zijn systeem asynchroon updaten (tegen een lagere kostprijs dus).

Evoluties

Afgezien van de troeven die een kaart biedt tegenover zegels, wil Pogio de kaart ook linken aan een interactief e-mail- en marketingsysteem, waarmee zowel voor de handelaars als voor de klanten meer gerichte en geïndividualiseerde aanbiedingen kunnen worden verstuurd. Zo wordt ook de evolutie naar een contactloze kaart onderzocht.

Bovendien werkt Pogio aan de verbetering van zijn website om met name Google Maps (geografische lokalisatie) te integreren en te evolueren naar web 2.0 en meer interactiviteit.

Het omzetcijfer van 2009 van de firma Pogio zou in de buurt komen van 750.000 euro. Voor 2010 beoogt Pogio zijn jaarlijkse groei met 25% te handhaven.

MH

Vandaag telt de Pogio Club zowat 500 handelaars en meer dan 70.000 kaarthouders.

Partner Content