Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Toen Cécile Gonfroid in 2009 de leiding kreeg over de technologie-afdeling van de RTBF, kwam ze opdraven met een it-governance strategie om een digitale ommezwaai te kunnen maken. Vandaag moet er echter een informatie-governance verhaal uitgewerkt worden aan de Reyerslaan.

Wat waren de grootste uitdagingen toen u aan het hoofd kwam te staan van de nieuwe ‘Direction Générale Technologies et Exploitation’ van de RTBF?

CECILE GONFROID: “Mag ik eerst even verduidelijken dat de beslissing om een specifieke algemene directie op te richten – de jongste bij de RTBF trouwens – paste in een strategie om de technologie van de it- en de broadcasting-wereld dichter bij elkaar te brengen met het oog op een digitale ommezwaai? Mijn eerste taak bestond er in om een it-governance strategie te introduceren op basis van standaarden als Cobit 4.1, Prince 2 en ITIL. Het maturiteitsniveau van de governance is op 4 jaar tijd trouwens aanzienlijk verbeterd, van 1,2 in 2009 naar 2,1 in 2012. De DGTE is nu volledig geïntegreerd in de strategie van de RTBF, en vormt een grote hulp voor de verschillende media.”

“Na het it-governance luik is het nu de beurt aan de informatie-governance. We willen onze content en het gebruik ervan valoriseren op alle platformen, namelijk tv, radio, video on demand, podcasts en andere mobiele apps, rekening houdend met de eindgebruiker. Denk aan een journalist die de informatie eender waar en wanneer wil gebruiken. Om dit allemaal te kunnen doen, moeten we niet enkel een gebruikersbeheer-beleid invoeren in het kader van een IAM-project (Identity and Access Management), maar ook een semantische zoekmachine ontwikkelen, en onze gegevens beter klasseren om te kunnen inspelen op de big data trend. Voorts willen we onze content beter leren kennen, hem meer en beter benutten, terwijl we het gebruik en de toegang ervan beveiligen, zowel voor het interne personeel van de RTBF als voor de journalisten en voor het grote publiek. Allemaal projecten die zo flexibel mogelijk moeten worden uitgevoerd, want we kunnen vandaag moeilijk voorspellen hoe de business van de RTBF er morgen uit zal zien.”

“Een andere uitdaging is het project ‘Reyers 2020’ dat onze systemen en informatiestromen van een andere kant wil bekijken, meer bepaald vanuit een moderne en visionaire omgeving voor de RTBF van morgen. De mogelijkheid bestaat immers dat de RTBF verhuist.”

“Naast deze grote projecten zijn er een 40-tal strategische projecten per jaar. Zo hebben we pas nog een strategisch plan voor 2016 opgesteld dat de strategie van de organisatie en de implementatie op het vlak van ict uitstippelt. Voor elk groot project is er een roadmap die samen met de business wordt opgesteld, en waarbij de kpi’s worden vastgelegd.”

Hoe ziet het ideale profiel van een cio er uit?

GONFROID: “De cio moet een leider zijn die een duidelijke strategie ontwikkelt, de business op zijn duimpje kent en een team van bekwame experts om zich heen verzamelt. Hij moet in staat zijn om vernieuwende en motiverende projecten op te starten ten dienste van de business, instaan voor de delivery van de projecten, en zorgen voor de ondersteuning en het onderhoud van de projecten.”

“Naar mijn gevoel moeten it en business naast elkaar evolueren, goed op elkaar afgestemd zijn en naar elkaar luisteren. It moet inspelen op de behoeften en projecten voorstellen rond innovatieve oplossingen. Dit geldt des te meer in de wereld van de media. Een voorbeeld zien we in de projecten voor metadata of semantiek. Kortom, it controls the business and the business controls it. We spelen bovendien een belangrijke rol inzake support en service van de projecten die worden opgestart in samenwerking met de business. De kwaliteit van de ondersteuning van een project is een garantie voor het succes er van.”

“Een ander niet te verwaarlozen aspect is de communicatie en samenwerking binnen het team: de mensen vormen nog steeds het middelpunt bij een project. We proberen regelmatig samen andere dingen om onze band te versterken. Het meest recente voorbeeld hiervan is dat het voltallige team voor de operatie Cap 48 meewerkte aan de organisatie van de Golf 48-dag, waarop we trouwens maar liefst 50.000 euro voor het goede doel hebben verzameld.”

Moet de cio deel uitmaken van het directiecomité om succesvol te zijn?

GONFROID: “Zetelen in het directiecomité is zelfs van cruciaal belang. De oprichting van een specifieke algemene directie bij de RTBF was een sterk signaal wat dat betreft. De cio moet binnen het directiecomité samen met de anderen de strategie van de organisatie uittekenen. Daarbij is een duidelijke visie op de business onontbeerlijk.”

Hoe ziet de toekomstige rol van de it-afdeling eruit?

GONFROID: “Laat me antwoorden met een vraag: hoe zal de business van de RTBF eruit zien in 2020? Het is belangrijk dat it volledig geïntegreerd wordt in de business en in de ondernemingsstrategie, en dit op een flexibele en vernieuwende manier. Let wel: dat betekent niet dat de DGTE op termijn moet verdwijnen. Maar vroeger had je verschillende eilandjes die nauwelijks met elkaar communiceerden, en zonder een strategisch technologiebeheer. Om op koers te blijven moeten we het zelfs niet meer hebben over de – noodzakelijke – afstemming van die eilandjes op elkaar, maar over de integratie van de it. We moeten voortbouwen op de sterke banden met de business, op onze mensen met capaciteiten. En we moeten onze projecten transparant maken, terwijl we samen tevredenheids-kpi’s bepalen.”

Wat is uw boodschap aan de it-leveranciers?

GONFROID: “Ik kan hen alleen maar vragen om wat meer te focussen op de broadcastwereld, om de twee wat dichter bij elkaar te brengen. Broadcasting kan niet zonder it, precies daarom hebben we onze interne teams ook samengevoegd, om te zorgen voor de toenadering tussen business/broadcast/it. Leveranciers zouden er ook wel bij varen om onze business en onze behoeften beter te kennen voordat ze ons producten verkopen, want de broadcastwereld maakt zich de it-vaardigheden die nodig zijn om te kunnen evolueren, volop eigen.”

“De leveranciers zouden trouwens moeten evolueren naar een rol van partner en integrator om ons te voorzien van functionele oplossingen en diensten, in plaats van kant-en-klare producten.”

Hebt u veel contact met andere cio’s?

GONFROID: “Net zoals bij de leveranciers zijn beide werelden altijd van elkaar gescheiden. Aan de ene kant zit ik in het bestuur van CIOnet en ben ik lid van de CIO-Club Wallonie-Bruxelles op het vlak van it. Aan de andere kant maak ik deel uit van de Cluster Twist en van de Europese Radio-unie en de technische vergadering. Ik neem deel aan diverse beurzen, zoals IBC in Amsterdam en NAB in Las Vegas, maar ik haal mijn inspiratie ook uit de Executive Master in IT Governance van de Solvay Business School, waar ik erg vruchtbare gesprekken voer met andere cio’s.”

“Bovendien volg ik martonderzoekers zoals Forrester om voeling te hebben met de belangrijkste trends in it.”

GONFROID: “Eerst even iets persoonlijks: mijn zoon Tanguy behaalde zijn Master in Computer Science aan de UCL, met als optie de oprichting van KMO’s, waar hij meer leerde over bedrijfsbeheer. De voorbije 2 jaar richtte hij met enkele vrienden 2 start-ups op, want ze hadden een gemeenschappelijk project. Niet dat ze geen voorstellen van adviesbureaus kregen. Tegen jongeren zou ik dus zeggen dat ze geen informaticastudies moeten doen vanwege de informatica, maar om vernieuwende projecten concrete vorm te geven en er helemaal in op te gaan. In de wereld van de media, vooral dan bij de RTBF, staan er grote projecten op stapel in 2014, zoals de FIFA World Cup of de verkiezingen. Daarin schuilt de magie van de media.”

Verandert deze prijs iets aan uw functie?

GONFROID: “Cio van het jaar zijn is nog eens een extra motivatie om verder te blijven bouwen aan onze projecten en onze diensten van morgen. Voorts is het ook een erkenning van het mooie werk dat een ervaren en innovatief team de voorbije 4 jaar heeft geleverd. Onze investeringen worden duidelijk ook erkend buiten de instelling.”

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content