Van Overtveldt bekijkt block-chain voor FOD Financiën

Minister van Financiën Johan van Overtveldt laat een studie uitvoeren over de mogelijkheden van blockchain. De studie zal focussen op drie delen: vastgoed, douane en btw-controle. Het eindrapport wordt in de lente van 2019 afgeleverd, al loopt de volledige opdracht tot 2020. De analyse zal wel vertrouwelijk blijven.

De vakbonden zijn niet tegen het plan, maar hebben wel kritische bedenkingen. Volgens persagenschap Belga juichen ze toe dat blockchain het mogelijk maakt om meer te doen met minder mensen, waardoor er bijvoorbeeld meer personeel vrijkomt voor controletaken. Maar ze stellen zich ook vragen bij de haalbaarheid, gezien de overheid al meerdere mislukte IT-projecten achter de rug heeft.

Partner Content