Frederik Tibau expert Digital Innovation & Growth bij Agoria

De sociale netwerkhype heeft bijna endemische proporties aangenomen, en verandert nu ook de manier waarop bedrijven kijken naar it.

Sociale netwerkomgevingen zoals blogs, wiki’s en webvideo’s beginnen stilaan hun weg te vinden naar de bedrijfsomgeving. Dat blijkt uit een recent internationaal onderzoek van het gerenommeerde marktonderzoeksbureau Butler.

“Technologieproducenten gebruiken het 2.0 suffix voor zowat alles wat ze op de markt gooien”, zegt Richard Edwards van Butler, “maar hoe je het ook draait of keert: we zijn op een scharniermoment aanbelandt. Sociale software en programma’s om in real time te communiceren en samen te werken, worden onontbeerlijke werkinstrumenten in de bedrijven van morgen.”

Dat er binnen de onderneming op een andere manier met it moet worden omgegaan, is een logisch gevolg van die evolutie. Zo schenken web 2.0 toepassingen bijvoorbeeld heel wat aandacht aan de gebruikservaring en aan de ‘feel’ van een applicatie. “Dat aspect alleen al vraagt om een totaal andere benadering. Want vandaag oogt de meeste bedrijfssoftware saai, laat staan dat hij intuïtief zou zijn.”

De ideeën, concepten en technologieën achter consumentge-oriënteerde sociale software moeten met andere woorden aangepast worden voor gebruik in onderneming. Wie de impact daarvan onderschat, zou volgens het rapport een gigantische inschattingsfout maken.

De sociale aspecten van web 2.0 zie je intussen al mooi weerspiegeld in het hele enterprise-2.0 verhaal. De toegenomen mobiliteit van de werknemers en de veranderende communicatiepatronen zijn twee recente trends die mee aan de basis liggen van belangrijke veranderingen in de infrastructuur van een onderneming. In die zin maken ‘unified communications’-toepassingen sowieso deel uit van eender welke enterprise-2.0-strategie.

Intranet

Ook de Belgische afdeling van het Franse it-dienstenbedrijf GFI gaat er van uit dat sociale net-workingtools een toegevoegde waarde hebben in de bedrijfsomgeving. Het bedrijf speelt in op de enterprise 2.0-trend met een toepassing die veel weg heeft van een hybride tussen Facebook, Gtalk, Messenger en Blogger. “Onze kernactiviteiten spitsen zich vooral toe op web 2.0-toepassingen zoals virtuele teamrooms en chatomgevingen”, geeft account manager Pieter Meijlaers van GFI een woordje uitleg, “maar wij hoorden van onze klanten dat er vraag was naar een eenvoudig te gebruiken 2.0-pakket voor in de bedrijfssfeer.”

Dat is dan ‘d-works’ geworden, een platform dat de communicatie binnen een bedrijf aanzienlijk moet vergemakkelijken. “Iedere werknemer kan een eigen profiel aanmaken, collega’s verder helpen met vragen over bepaalde projecten via eenvoudige posts, en alle bedrijfsprocedures en informatie over projecten snel terugvinden.”

De dienstenleverancier mikt met zijn platform op kleine en middelgrote ondernemingen, of afdelingen van grote ondernemingen die een gepersonaliseerd en betaalbaar 2.0 intranet wensen. “In minder dan 30 minuten kunnen we het intranet opzetten bovenop Lotus Domino”, aldus nog Meijlaers, “zonder dat daar extra investeringen op it-gebied moeten aan toegevoegd worden.”

Rekrutering

Heel wat bedrijfsleiders mogen dan afkerig staan tegenover de intrede van sociale netwerken in hun bedrijf, anderen doen er hun voordeel mee. Uit een bevraging van het rekruteringsbureau ‘Fill The Gap’ over sociale netwerken in België, blijkt dat netwerken zoals LinkedIn, Plaxo en Xing volop gebruikt worden voor businessdoeleinden.

Op het gebied van personeelswerving bijvoorbeeld, vormen de sociale netwerken zeker een meerwaarde. Niet om een kandidaat te bespioneren à la big brother, maar wel om sneller de juiste man te vinden. Uit de bevraging bleek ook dat vooral werknemers uit de it-sector, de marketing en het business management volop gebruik maken van professionele netwerken. Vaak zien bedrijfsleiders en humanrecourcesafdelingen die trend met lede ogen aan. Ze maken zich zorgen over informatielekken, en vinden het not done dat werknemers de godganse dag zitten te rotzooien op Facebook en co. De bevraging van Fill The Gap spreekt dat beeld tegen. Zo geeft slechts 23 procent van de respondenten aan meer dan 15 minuten per dag te spenderen aan het onderhoud van de virtuele netwerken. Slechts zes procent zou er zich langer dan een uur mee zoet houden. Bovendien klinkt het her en der dat wanneer bedrijfsleiders hun werknemers vertrouwen, informatielekken naar buiten zo goed als onbestaande zijn. Integendeel, de werknemers zullen juist meer geneigd zijn om relevante informatie te gaan zoeken voor hun eigen job.

Frederik Tibau

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content