Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

De recente perikelen rond OpenSLL en twijfels rond betrouwbare communicatie met onder meer e-winkels, benadrukken eens te meer de nood aan bijkomende authenticatiestappen. Wat allicht mooi in de kaart speelt van een bedrijf als Vasco Data Security, alias ’the authentication company’.

De cijfers wijzen in ieder geval op een hernieuwd aanknopen met groei, met een eerste kwartaal van 2014 dat zowel qua omzet, inkomsten als winst het beduidend beter deed dan het zelfde kwartaal van het jaar voordien. De verwachtingen voor het lopende jaar werden zelfs verhoogd, met nu een verwachte omzet in de ordegrootte van 168 tot 172 miljoen dollar (tegen 160 à 165 miljoen voordien), en dat zonder rekening te houden met nieuwe producten en diensten als Digipass as a service en Mydigipass.com. Het betreft niet alleen een groei in de klassieke business met de banken (6 % omzetgroei in het eerste kwartaal), maar tevens van de enterprise & application security markt (+27 %), aldus Jan Valcke, president en coo van Vasco.

NIEUWE GEBIEDEN

Vasco speelt dan ook al een hele poos in op de noden aan meer authenticatie in andere markten dan de bankwereld, waar het bedrijf zijn naambekendheid verwierf met de levering van klassieke ’token’-systemen. “Ook markten als de overheid, de [online] gaming-wereld, de gezondheidszorg zijn erbij gekomen. Je zoekt de groei immers niet in rijpe markten”, stelt Valcke heel erg logisch. In het bijzonder op markten waar meer regelgeving wordt ingevoerd, zoals de gezondheidszorg, waar meer informatie online wordt gebracht, wordt er gefocust.

Vasco speelt daarbij ook in op de verschillende niveaus en vormen van authenticatie die worden gevraagd. Zo is de gaming-wereld (van online adventures en dergelijke) minder geïnteresseerd in het weten wie je precies bent, maar willen ze wel voorkomen dat een klant die voor hun diensten betaalt zou afhaken wegens misbruik ervan door derden. Wat een authenticatie van een ander kaliber is dan voor het uitvoeren van een transfer in de bankwereld. En dat is weer anders in de wereld van de online ‘gokspelen’, waar regulerende overheden zekerheid willen hebben dat een speler (of bijvoorbeeld iemand die online alcohol bestelt) hiervoor ook echt wel oud genoeg is.

Vasco heeft in de voorbije jaren naast de klassieke tokens de tools en diensten ontwikkeld, zodat bedrijven en softwareontwikkelaars kunnen inspelen op de authenticatienoden in bedrijven, bij de overheid en in de online wereld. Zo wordt met Digipass for Apps de api’s aangeboden om (bestaande) toepassingen van bijkomende authenticatie te voorzien. Vasco stelt het hele mechanisme hiervoor ter beschikking, inclusief scoringsystemen om te bepalen of een toepassing besluit al dan niet door te gaan met wie zich aandient. Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van middelen als e-id systemen, en ingespeeld worden op ‘proof of presence’ (als je voor het gebruik van een dienst ook echt op een specifieke plaats, zoals in het land, moet zijn). Ook de ontwikkeling van de FIDO-standaard (Fast IDentity Online) door de Fido Alliance, met ondersteuning voor sterke authenticatiemiddelen als biometrische scanningsystemen, trusted platforms en dergelijke, vormt een hulp.

MEER INVESTEREN IN DERDEN

Naast de verkoop van klassieke hardware-middelen, met “dit jaar de 200 miljoenste Digipass,” voorziet Vasco een verschuiving van de 70/30 ‘hardware/ software’-omzet split naar de verkoop van meer softwareproducten en diensten. Evenals een verschuiving van de 80/20 split ‘banken/andere sectoren’ naar meer omzet uit die andere sectoren. Bij dat alles mikt Vasco ook op andere inkomstenmodellen dan de eenmalige verkoop van hardware, zoals recurrente omzet uit een gebruik ‘per toepassing, per jaar’ of per ‘click’.

Stijgende aandacht gaat hierbij uit naar mobiele toepassingen, waar wordt aanbevolen het meteen goed te doen door gebruik te maken van multi-factor authenticatie. Dat is meteen ook een van de redenen waarom Vasco zijn middelen wenst te investeren in een innovatiecentrum in Cambridge (GB) en met Belgische universiteiten. En “we willen meer aan incubatie doen, en investeren in opstartbedrijven die out of the box denken. Niet om ze te managen, of als onderdeel van de Vasco-groep, maar voor de ontwikkeling van technologieën waar wij later gebruik kunnen van maken. Zeg maar als een soort privé-investeringsbedrijf, voor incubatie in België, dicht bij huis. We beschikken over 100 miljoen euro hiervoor, en we zouden hiermee graag nog dit tweede kwartaal starten.”

Guy Kindermans

Partner Content