Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Vroeger bestond de taak van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) erin werkzoekenden te helpen, maar binnenkort wil de VDAB “de keuze van de burger in zijn beroepscarrière vergemakkelijken”, zegt zijn ceo Fons Leroy. Daarom werden er nieuwe diensten ontwikkeld in samenwerking met HP Services.

We weten nu al dat er tegen 2015 maar liefst 450.000 vacante betrekkingen zullen zijn in Vlaanderen (en zelfs 770.300 voor heel België), waaronder 300.000 om vertrekkende werknemers te vervangen. En eind maart waren er 196.000 werklozen in Vlaanderen. Vandaar de strategie van de VDAB om nog meer gebruik te maken van nieuwe technologieën om zijn “klanten” beter van dienst te zijn.

Zo worden er nieuwe kanalen opengesteld, meer bepaald op het vlak van website en callcenter, die de persoonlijke afspraken aanvullen (of zelfs vervangen). Ook blogs, kiosken, sociale netwerken zoals Facebook, Yammer en LinkedIn, mobiele apparaten, enz. worden gepositioneerd als nieuwe communicatiekanalen. Bovendien werd er een intern Social Mediateam opgericht om zowel de sociale media te beheren als het interne personeel op te leiden voor deze tools en richtlijnen uit te werken voor het gebruik ervan. Zo telt de VDAB 2.000 Facebook-gebruikers en meer dan 1.000 Yammer-gebruikers op een personeelsbestand van 5.000 medewerkers.

Trusted advisor

Bovendien heeft de VDAB een strategie op langere termijn ontwikkeld, waarin it een centrale rol speelt. “De VDAB wil zich niet langer beperken tot de werkzoekenden, maar zich richten tot alle burgers en hun beroepskeuze vergemakkelijken”, aldus ceo Fons Leroy, en zelf een actieve blogger. Kortom, het is de bedoeling dat ze zich niet enkel richten tot de zowat 200.000 werklozen, maar tot de 5 miljoen leden van de actieve bevolking.

“De VDAB heeft nu al een schat aan gegevens, niet alleen over werkzoekenden, maar ook over vacatures, opleidingen, enz. In de toekomst moeten deze gegevens nog meer benut worden dankzij business intelligencetools en data mining, en gekoppeld worden aan gegevens afkomstig van de sociale media en geïntegreerd worden in de externe gegevens van de werkgevers, uitzendkantoren, opleidingsinstituten, enz.”

Kortom, “de VDAB wil de bevoorrechte loopbaanadviseur worden.” Dit vraagt natuurlijk meer proactiviteit en flexibiliteit. “De VDAB gaat vandaag nog te defensief te werk. In de toekomst moet nagegaan worden hoe de tewerkstelling evolueert en moeten we vooruitlopen op de nieuwe vaardigheden die de markt nodig zal hebben, voordat ze worden doorgegeven aan alle openbare en particuliere actoren. Wij stappen dus over van een tewerkstellingdienst naar een informatiedienst.”

De VDAB heeft deze strategie ontwikkeld in samenwerking met HP Services. “HP wil een vernieuwende rol spelen door een strategische partner op lange termijn te worden en door deze strategie te vertalen naar technologie”, benadrukt Patrick Urkens, country director Enterprise Services.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content