Internet is een ongelooflijke warboel van informatie en inhoud geworden. Hoe kan je de kwaliteit en relevantie van gevonden resultaten inschatten? Venyo wil er een vertrouwensindex op toepassen.

“Dé hamvraag is de beoordeling van de inhoud. Wij gaan uit van het idee dat je daarvoor bij voorkeur steunt op het publiek, de community“, legt ceo Jean-Noël Chamart van Venyo uit. Het jonge bedrijfje heeft een online tool voor ‘reputation management’ uitgedokterd, gekoppeld aan een vertrouwensindex. Deze ‘Vindex’, uitgedrukt in een percentage, zou een gestandaardiseerde, fijnmazige evaluatie van de betrouwbaarheid en kwaliteit van elke ‘contributor’ mogelijk moeten maken door de evaluaties van gebruikers te wegen. De bezoekers van een site, blog, forum, … kunnen de Vindex van de verschillende ‘contributors’ aflezen.

Vertrouwensindex

De surfer kan een site, blog, content, … zowel kwantitatief (score van 1 tot 5) als kwalitatief (via tags) beoordelen. “Dat laatste is voorlopig fluiten in het donker”, erkent Jean-Noël Chamart. De tag kan immers informatief zijn (sleutelwoord dat de inhoud labelt) of op de vorm slaan (‘betrouwbare koper’, ‘goede inhoud’, …). Met de tool van Venyo kunnen de commentaren geordend worden. “Als er eentje geregeld terugkeert, zal hij ook duidelijker verschijnen. We zullen de tags ook per context rangschikken.” De surfer ziet niet alleen het aantal stemmers (een hoge betrouwbaarheidsgraad die voortkomt van de stemmen van 3 mensen is minder relevant dan dezelfde score van 547 die een oordeel uitbrengen), maar ook de activiteitsgraad van diegene die oordeelt (een quotering van een expert of een geloofwaardige surfer krijgt meer gewicht), de evolutie van de quotering door de tijd, de ordening per thema (een blogger kan uitblinken in het ene thema maar knap waardeloos zijn in een ander) en de geografische zone… Het algoritme houdt rekening met frequentie van het stemmen (om bedrog te vermijden) en variatiegraad van de reputatie door de tijd, weegt de scores en corrigeert het gemiddelde door extreme of afwijkende evaluaties af te zwakken… Zo wordt het mogelijk om bij zoekopdrachten op thema’s een selectie van betrouwbaar bevonden bronnen te krijgen. Evaluaties en contexten worden opgeslagen met het oog op traceerbaarheid, analyse en zelfs correctie indien fraude wordt vastgesteld…

Om flauwe grappenmakers en nitwits met een hoge eigendunk te counteren, wil Venyo al wie een oordeel uitbrengt, vragen zich vrijwillig te identificeren. “De waardering van een specialist of een expert krijgt meer gewicht dan die van iemand die plots vanuit het niets opduikt. We zouden graag het principe van de geïdentificeerde criticus opleggen, maar hoe realiseer je iets dat tegelijk degelijk, eenvoudig en niet-bindend is?”, vraagt Jean-Noël Chamart zich af. “Om het systeem van de grond te krijgen en het concept niet te kortwieken voor het vleugels krijgt, geven we de beoordelaars de mogelijkheid om zich niet bekend te maken, maar hun stem heeft dan minder gewicht dan die van iemand die dat wel gedaan heeft.” In een eerste fase (het bedrijf moet het concept nog verfijnen) brengt Venyo één enkele tool voor reputatie-evaluatie uit voor alle toepassingen: commerciële sites, grootpublieksites, forums, blogs, … “Eén model zou een droom zijn, maar wellicht zullen we moeten uitsplitsen over meerdere modellen (professioneel, privé, commercieel, onlinerekrutering, …). De praktijk zal het uitwijzen.”

Eindelijk van de grond?

Venyo speurt al een hele tijd naar fondsen en hoopt binnenkort 2 miljoen euro op te halen: dat moet volstaan om een tiental mensen aan te werven ter versterking van het basisteam (5 mensen) waaronder 4 actieve vennoten zoals prof. Jean-Marc Seigneur, gespecialiseerd in reputation management engines, veiligheid en algoritmen voor verificatie. De Venyo-oplossing bestaat voorlopig alleen in bètaversie. Ze wordt getest op kleine sites en “moet nog worden getoetst aan de realiteit.” De commerciële lancering is gepland in de eerste helft van volgend jaar. Prioritaire doelgroepen zijn C2C-marketplaces van het eBay-type en sites voor onlinere-krutering. Bedrijfsargumenten? “Een universele vertrouwensindex, ontworpen en beheerd door een neutrale bron; de evidente filterbehoefte die surfers ervaren; en de terughoudendheid van adverteerders om hun reclame op 2.0-platformen met gratis content te plaatsen, of om hun merk te associëren met een uitstalraam of een naam die nog geen vertrouwen wekken.” Waarom precies die consumer-to-consumer marktplaatsen en rekruteringssites? “Zij zijn meer dan wie ook vragende partij, functioneren doorgaans goed en zijn dus het het meest geneigd om vanaf 2009 een Vindex-licentie of een asp-abonnement te nemen teneinde de dienst te integreren in hun eigen platform.” De tarifering zou rekening houden met de grootte van de klanten, het aantal gebruikers van hun platform, het aantal geactiveerde Venyo-functies, …

Brigitte Doucet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content