Verwend door voordelen, met stijgende werkdruk als nadeel

De doorsnee IT’er is met recht en reden tevreden over zijn totale loonpakket als u de rist extralegale voordelen bekijkt. Maar de keerzijde van de medaille oogt donker: de werkdruk is een toenemend probleem.

Zoals elk jaar vroegen we jullie in onze Salarisenquête ook naar uw bruto maandsalaris: of beter, naar de juiste salarisvork. Een gedetailleerde opsplitsing per functiecategorie publiceren we niet: tijdens onze analyse bleek al snel dat de verscheidenheid van de beroepen onder de respondenten maakt dat de spoeling te dun wordt om statistisch betrouwbare cijfers te plakken op elke functie. Een blik op de tabel met de salarissen en de percentages leert ook dat de verscheidenheid in het loon groot is. Als we toch wat samen nemen, dan zien we dat afgerond 39% minder dan 5.000 euro bruto verdient per maand. Bijna 36% van de respondenten verdient tussen de 5.000 en 7.000 euro. 23% hoort bij de happy few die meer dan 7.000 euro bruto verdient per maand. Grote conclusies durven we hier niet aan te koppelen, maar het mag duidelijk zijn dat de verloning door de band genomen goed zit in de ICT-sector. Kijk maar naar de hoge tevredenheid over het loon bij de respondenten.

Verwend door voordelen, met stijgende werkdruk als nadeel

Modulair verloningspakket

Dat loonpakket is voor 55% van wie de enquête invulde modulair samengesteld, maar wel met de belangrijke nuance dat slechts 9% daarvan de samenstelling volledig zelf kon bepalen. 24% heeft totaal geen inbreng in de samenstelling, terwijl 21% zegt ‘een beperkte inbreng gehad te hebben voor wat betreft de invulling’. Bedrijven die nog geen modulair loonpakket aanbieden bekijken maar beter ook dit antwoord: ‘nee, maar lijkt me interessant’, antwoordt ruim 31%.

De lijst met extralegale voordelen voor de ICT’er oogt bovendien zeer omvangrijk. Sommige van die voordelen worden bijna standaard aangeboden, zoals een hospitalisatieverzekering (80%), maaltijdcheques (74%), een laptop (73%) en een groepsverzekering (73%). Ook een bedrijfswagen (64%) en tankkaart (62%) scoren hoog, net als een smartphone (64%).

Minder alomtegenwoordig, maar toch ook duidelijk aanwezig: een bonus (38%) of voor sommigen een occasionele premie (22%). Wat we ondertussen wel al hoger hadden ingeschat is een e-bike: slechts 5% krijgt die van de werkgever ter beschikking. Al kan het natuurlijk ook via een cafetariaplan aangeboden worden aan een werknemer: dan worden vakantiegeld en een 13de maand bijvoorbeeld (deels) ingeruild om mee de aankoop van een e-bike voordeliger te financieren. Ruim een kwart van alle respondenten zegt dat het bedrijf waarvoor ze werken hen een cafetariaplan aanbiedt.

Betaling in auteursrecht blijft beperkt

Ergens onderaan de tabellen zien we dat slechts 6% deels uitbetaald wordt in auteursrecht: een fiscaal gunstregime voor een deel van het loon. Bijvoorbeeld omdat u als programmeur code schrijft en u dat onder auteursrecht ziet. Maar de regeling wordt door sommige bedrijven ook ruimer geïnterpreteerd. Onlangs nam Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) het auteursrechtenregime op in zijn actieplan tegen fraude. De minister zei dat hij het misbruik wil aanpakken, waarbij ook in de richting van IT gewezen wordt.

Werkdruk neemt sterk toe

Bij het mooie totaalpakket van de verloning en de vele voordelen hoort helaas ook een duidelijke schaduwzijde en dat is de hoge werkdruk. 51% zegt soms problemen te ervaren met de werkdruk en nog eens 28% – dat is dus bijna 1 op de 3! – ervaart regelmatig problemen met de werkdruk. Voor 9% is dat zelfs continu het geval. Amper 12% ervaart dus nooit problemen met de werkdruk.

Maar wat extra alarmerend is, is dat de situatie jaar na jaar verergert. En in dit coronajaar zelfs dramatisch toeneemt. Voor 31% van alle respondenten is de werkdruk vandaag hoger dan voor corona. 60% ziet op dat vlak geen verandering, en de resterende 9% ziet nu een minder hoge werkdruk dan voor corona.

Ronduit dramatische cijfers dus voor een sector die weliswaar floreert en financieel goed uit de coronacrisis gekomen is. Het risico op bijvoorbeeld een burn-out als gevolg van die hoge werkdruk is dus groot. 61% zegt dat burn-out regelmatig voorkomt in hun bedrijf. U zou dan toch verwachten dat dit thema sterk leeft bij organisaties en dat er werk gemaakt wordt van preventie en een welzijnsbeleid. Als onze Salarisenquête iets aan het licht brengt, dan is het toch wel dat het op dat vlak maar pover gesteld is. Afgaande op de antwoorden van de respondenten, heeft maar 39% van de ondernemingen een specifiek beleid rond burn-outs vastgelegd. En een welzijnsbeleid om stress op de werkvloer te voorkomen en terug te dringen? Slechts 39% zegt dat dat in hun bedrijf bestaat. De cijfers uit de enquête bewijzen anders dat er meer dan ooit nood aan is.

Verwend door voordelen, met stijgende werkdruk als nadeel
Verwend door voordelen, met stijgende werkdruk als nadeel

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content