Vorig jaar schreven we nog dat de Vlaamse verkeersbordendatabank goed op weg was. De verwachting was toen om tegen het einde van de afgelopen zomer klaar te zijn met de uitbouw. Dat doel blijkt uiteindelijk gehaald te zijn, zo wist projectverantwoordelijke Paul Verbiest te vertellen op het ITS-congres. De verkeersbordendatabank past binnen een ruimere Europese context (Rosatte). Vlaanderen was wel meteen de allereerste regio in Europa die klaar is met zo’n inventaris van alle verticale signalisatie (verkeersborden en -lichten) op zijn wegen. Op de kaarten staan ook fietspaden, bomen, bushaltes en -hokjes, de breedte van de weg, parkeervakken, kasten met nutsleidingen, verlichtingspalen en dergelijke.

Die inventarisatie gebeurde via mobile mapping. Om de vijf meter wordt een foto van 360 graden genomen via een camera op een rondrijdende wagen. Het type verkeersbord, de afmetingen en de plaatsbepaling worden geïnventariseerd en verwerkt. Via een matching met de GIS-database, is de databank accuraat tot op één meter. In totaal werden zo 62.000 kilometer aan verharde wegen ingegeven, waarvan 54.000 tot de gemeentes behoren. De hoofdbedoeling van de database is om een volledige inventaris te hebben van alle wegwijzers en snelheidsbeperkingen. Maar via analyses kunnen ook onlogische verkeerssituaties opgespoord worden.

Voor de databank zijn uiteindelijk een ‘kijkmodule’ en ‘verandermodule’ ontwikkeld, waarbij de toegang beveiligd is via de eID of een token. De toegangsrechten voor de modules zijn afhankelijk van het type bezoeker – gaande van politie tot de wegbeheerders.

Vanaf midden december komt er een exporteermogelijkheid naar xml en wordt een webservice voor de verkeersborden gebouwd. Het is de bedoeling om tegen 2011-2012 uiteindelijk tot één webtoepassing te komen.

Dat is belangrijk om de database continu te kunnen onderhouden en te laten bijwerken door alle mede-eigenaars en gebruikers. Maar het past ook binnen het Rosatte-opzet dat een efficiënte doorstroming wil oprichten van verkeersbordendatabanken naar de commerciële kaartenleveranciers voor navigatiesystemen. In de regio Antwerpen is alvast een testsite gedefinieerd waarbij verkeersborden aangepast en/of verwijderd worden in de databank. Die gewijzigde gegevens kunnen dan gemapt worden op het datamodel van Rosatte en zo aan de kaartenleveranciers bezorgd worden. Uiteindelijk moet dit de kwaliteit van navigatiesystemen bevorderen en de verkeersveiligheid verhogen.

[KVdS]

Partner Content