De voorbije maanden was er heel wat te doen rond het beheer van de waterstanden van beken en rivieren. Voor de monitoring van die waterstanden gebruikt het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer een mobiel datacommunicatiesysteem van RAM Mobile Data en Siemens.

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) staat in voor de mobiliteit van de weggebruikers in Vlaanderen. Dat doet het onder meer door het wegennet te onderhouden, maar ook door te communiceren over de toestand van wegen en waterwegen. De afdeling Elektromechanica en Telematica (EMT) verzamelt daarvoor continu meetgegevens. Met de recente wateroverlast – onder meer in het Denderbekken – is opnieuw gebleken dat de beschikbaarheid van actuele meetgegevens erg belangrijk is. “De monitoring laat de waterwegbeheerders toe de juiste maatregelen te nemen”, zegt Luc Callens, projectingenieur bij de Vlaamse Overheid, “bijvoorbeeld door overtollig water naar wachtbekkens af te leiden.” In 2000 besliste het AWV om van de manuele controle van de waterstanden zo veel mogelijk over te stappen op een geautomatiseerd systeem. Het transport van de meetgegevens bleek daarbij de grootste uitdaging. Luc Callens: “Langs de onbevaarbare waterwegen is er wel elektriciteit, maar geen telefoon. Daarom was er een systeem op basis van mobiele datacommunicatie nodig.” GPRS bood het AWV niet de gewenste betrouwbaarheid. Siemens stelde een oplossing voor op basis van het pakketgeschakelde Mobitex-netwerk van RAM Mobile Data. Het AWV kan daarbij rekenen op een gegarandeerde beschikbaarheid van het netwerk van 99,97 procent. De server bevindt zich lokaal bij het AWV. Het huidige servicecontract is toegewezen aan Siemens.

Automatische meldingen

Honderd meetpunten langs de Vlaamse waterwegen maken van de mobiele communicatie gebruik. “De sensoren zijn aangebracht op plaatsen waar zich een technische installatie bevindt, zoals een stuw of een sluis”, legt Luc Callens uit. “Uiteraard zijn er in Vlaanderen meer dan die honderd meetpunten. We verzamelen ook informatie via diverse andere kanalen.” Wanneer een sensor een abnormale waterstand meet, stuurt die via het netwerk een bericht uit. De meldingen komen samen op een intern portaal, waar de informatie beschikbaar is voor alle betrokken instanties. Het grote publiek kan de gegevens inkijken via de websites waterstanden.be en overstromingsvoorspeller.be.

Het AWV bezorgt de meetgegevens onder meer aan de Vlaamse Milieumaatschappij. In de aanloop naar te hoge waterstanden moet die dan de gepaste actie ondernemen. Zo werden in november 2010 en onlangs nog in januari verschillende gemeenten in de Vlaamse Ardennen op de hoogte gebracht van de hoge waterstanden, waardoor de bewoners van bedreigde gebieden alsnog zo veel mogelijk voorzorgen konden nemen.

Dries Van Damme

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content