Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Na de virtualisatie van werkposten, servers, opslag, en sinds kort ook hele netwerken, lanceert VMware het concept ‘software defined datacenter’ waarmee zowel private als hybride, publieke en zelfs niet-VMware clouds beheerd kunnen worden.

Destijds bouwde VMware een reputatie op inzake virtualisatie van het rekenplatform (desktop en server) en van opslag. Sinds kort heeft het bedrijf dankzij de overname van Nicira voet gezet op de markt voor ‘software defined net-working’ (sdn), lees: netwerkvirtualisatie (zie ook ons dossier in Data News nr. 16).

SDDC

Nu introduceert VMware het concept ‘software defined datacenter’ (sddc), dat ceo Pat Gelsinger omschrijft als “een infra- structuur waar alle diensten op aanvraag beschikbaar zouden zijn in het kader van een geautomatiseerd en vereenvoudigd beheer.”

Op basis van zijn vSphere-aanbod onthulde VMware zopas in Barcelona (enkele weken na San Francisco) nieuwe bouwstenen of upgrades van modules waarmee op termijn een gevirtualiseerd datacenter gecreëerd kunnen worden. Het wordt dan mogelijk om private, hybride, openbare of zelfs niet-VMware clouds te beheren.

Op het vlak van service provisioning zorgt vCloud Automation Center 5.1 (verrijkt dankzij de overname in juli van DynamicOps) voor een betere provisioning van de desktop- en multi-cloudinfrastructuur bij de klanten, met name via een portal. vFabric Application Director 5.0 zorgt er op zijn beurt voor dat multi-tierapplicaties sneller gemodelleerd en ontwikkeld kunnen worden in cloud. Voor de automatisering van het beheer wil vCenter Operations Management Suite 5.6 proactieve sla’s creëren door gebruik te maken van analytics om de prestaties, capaciteit en configuratie gemakkelijker te beheren. Op het vlak van business management wordt IT Business Management Suite 7.5 voorgesteld als een boordtabel van de kosten, bedoeld voor de business. vCloud Connector 2.0 maakt tot slot de overdraagbaarheid tussen hybride clouds mogelijk.

Deze verschillende nieuwe modules passen in de vCloud Suite om de ontplooiing en het beheer van clouds en het beheer van de uitbating te vergemakkelijken.

Opportuniteiten

Volgens Joe Baguley, de emea-cto van VMware, kan it met dit aanbod een service provider van de business worden dankzij de flexibiliteit en de keuze die de verschillende cloudtypes bieden. “Maar”, waarschuwt hij, “ook de processen en de manier van werken van de mensen moeten veranderen.” Want dankzij virtualisatie kan men niet alleen de kosten verlagen, maar ook vernieuwing in de hand werken. “It moet flexibel en cost effective worden, want de business kan tegenwoordig kiezen of ze wil werken met interne it of gebruik wil maken van cloud.” De wetgeving blijft nog wel een probleem, vooral in Europa. “Een samenhangend wetgevend kader is onmisbaar, en daar werken we aan.”

“VMware bezit nu een duidelijke strategische visie over de virtualisatie van de computer, de opslag en het netwerk. Wij bieden het meest volledige aanbod op de markt aan”, zegt de emea-cto verheugd. Volgens hem loopt de concurrentie 2 tot 3 jaar achter.

“De vraag die ondernemingen zich stellen is niet meer of ze naar cloud moeten overstappen – technologisch gezien is er trouwens niets dat deze overstap in de weg staat – maar wel hoe ze dat gaan doen. De evolutie van ons productaanbod gaat in die richting.”

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content