Voor elk probleem is er een ICT-oplossing

Marc Lambotte, Ceo Agoria

Voor elk probleem is er een oplossing. Als ik onze ict-bedrijven in één zin moest omschrijven, zou het deze zijn. Mensen het leven makkelijker maken, bedrijven productiever laten worden, onze gezondheidszorg efficiënter en goedkoper maken, … ict is de oplossing. En die oplossingen worden geapprecieerd, getuige de groeicijfers.

“We zijn een technologiebedrijf”; het is de titel boven heel wat interviews met ceo’s. Of het nu gaat om een machinebouwer, een autoconstructeur, een bank of een taxibedrijf. Geen toeval, want het is de digitalisering van hun waardecreatieketen, maar vooral ook van hun producten en diensten, die de groeimotor van hun bedrijf aanvuurt. De Belgische ict-sector doet het dan ook goed en de groei komt vooral van de bedrijven die it-oplossingen leveren aan hun klanten. In 2016 groeiden ict-dienstenbedrijven gemiddeld met zes procent, voor 2017 schatten we de groei in op vijf procent. En ook de jobmotor draait op volle toeren. Zo steeg het aantal digital experts in de Belgische economie in de periode 2006 – 2013 van 135.000 naar 161.000 banen. Intussen evolueren we richting 200.000 ict-jobs.

Wat zijn de drijvende krachten achter die groeicijfers? De digitale transformatie zal bedrijven uit alle industrieën versneld kennis laten maken met nieuwe manieren van waardecreatie voor de klanten. De digitalisering en de netwerking zullen daarbij een cruciale rol spelen. Nieuwe technologische platformen zoals cloud computing, big data & data-analyse, mobiele applicaties en sociale netwerken zullen volgens het European IT Observatory (EITO) in 2018 al instaan voor de helft van alle it-uitgaven. Dat aandeel zal verder stijgen naar 60 procent tegen 2020.

Een ander fenomeen is dat beslissingen over it meer en meer zullen worden genomen door de business zelf en minder door de traditionele ict-afdelingen. EITO verwacht dat in 2018 ongeveer 45 procent van alle it-uitgaven rechtstreeks door de business zelf zal gebeuren. Nieuwe technologieën in allerlei domeinen en segmenten zullen de vraag naar ict dan ook fors doen toenemen. Denken we daarbij maar aan Internet of Things, robotica, 3d-printing, augmented en virtual reality, aan wearables, drones, blockchain… Rond al deze nieuwe technologieën ontstaan steeds meer start-ups. Om deze nieuwe technologieën te implementeren zullen zeker heel wat (materiële) investeringen nodig zijn. De aanwezigheid van relatief sterke ecosystemen rond (Cyber)Security en HealthTech in Belgie geeft ons de kans om hierrond echte ‘aanzuigpolen’ te bouwen die ons land een unieke positie in Europa kunnen bezorgen qua kennis, vaardigheden en jobcreatie.

Software zal centraal staan in al deze (r)evoluties. Applicaties zullen moeten worden aangemaakt om toepassingen op mobiele systemen te enten. Er zullen systemen moeten worden ontwikkeld om uit miljoenen cijfergegevens geordende informatie af te leiden. Er zullen toepassingen worden geschreven om met de nieuwe technologieën aan het werk te gaan en om ze te integreren op andere nieuwe of bestaande platformen. En tot slot zullen business ict-consultants nodig zijn om managers en businessafdelingen te helpen en te begeleiden in de overgang naar de digitale revolutie. En daar duikt een probleem op: de grootste potentiële rem op verdere groei van onze ict-sector is het tekort aan digitale skills. Ceo’s geven aan dat ze in een ideaal groeiscenario voor hun bedrijf 16.000 digital experts in het komende jaar willen aanwerven.

Een probleem dus, maar ict-bedrijven gaan zoals eerder gezegd telkens op zoek naar oplossingen. Er zijn ict-bedrijven die een bedrijfsacademie hebben opgericht om jongeren vroeg aan te trekken en op te leiden. Er zijn ondernemingen die studenten aantrekken. Er zijn tal van privé-initiatieven om nieuwe doelgroepen aan te spreken, er worden talenten uit andere landen aangetrokken en uiteraard blijft de ict-sector met de overheden en de onderwijswereld samenwerken om STEM-richtingen te promoten, met steeds meer succes getuige de toenemende aandacht voor deze studies. Voor elk probleem is er een oplossing.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content