Een efficiëntere werking, en meer interactie met de eigen bevolking en de bezoekers aan de stad: dat zijn twee welgekomen voordelen wanneer overal jacht op besparingen wordt gemaakt.

Zelf omschrijft de stad Brugge de doelstelling als de bouw van “een vraag- en klantgerichte website door middel van een state of the art en gebruiksvriendelijk content management system als speerpunt van de digitale dienstverlening van de stad Brugge.” Uiteindelijk werden het drie deelsites, respectievelijk voor de inwoners, bezoekers en de eigen gebruikers (in een intranet). De aangewende technologie, zoals een cms, ServiceBus, crm, zijn op zichzelf niet nieuw, maar de combinatie ervan en de specifieke uitwerking scoorden voor alle criteria.

GOED DOORDACHT

Het siert een stad met een eerbiedwaardige geschiedenis als Brugge, dat het lessen uit het verleden trok. Zo startte het design van de nieuwe site met een grondige analyse van de bestaande site, gekoppeld aan een systeem van digitale bevraging bij gebruikers. Voor de definitieve structuur van de nieuwe site werd een beroep gedaan op een ‘usability consultant’, maar ook op meer dan 5.000 gebruikers. De gebruiksvriendelijkheid werd verder nog verstevigd door een maximaal hergebruik van informatie uit bestaande (authentieke) bronnen, een geavanceerde zoekfunctie en de mogelijkheid voor een gebruiker om de eigen informatie via een ‘persoonlijk loket’ op te vragen en aan te passen. Voorts wordt een authenticatie gevraagd waar en wanneer nodig, naast het gebruik van populaire logins.

Naast een verbeterde dienstverlening, scoort het project ook stevig qua rendement voor de stad zelf. Door gebruik te maken van de nieuwste versies van technologieën die hun waarde hebben bewezen, werd al meteen een stevige besparing geboekt. Alleen al de onderhoudskost van de licenties van het oude cms op 5 jaar was al evenwaardig aan de kost van het nieuwe project – voorzien op 232.500 euro – en dus de investering waard, wordt er letterlijk gesteld. Maar ook worden er heel wat routinetaken geëlimineerd, met dus winst inzake personeelsinzet.

Een belangrijke succesfactor hierbij was de samenwerking tussen een veelheid aan betrokken partijen, zoals het stadsbestuur en de stadsdiensten, maar ook de partners van het project, die zowel advies als hulp bij de implementatie van het project en de nodige technologieën boden.

Kortom, een project dat een rist kwaliteiten samenbrengt, en meteen een springplank vormt voor nog meer digitale dienstverlening in de toekomst.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content