Waalse CIO-kringen gaan samen

Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

De Cercle francophone des Décideurs des Technologies du Numérique (CfDTN – Franstalige Kring van Besluitvormers van Digitale Technologie) werd in november officieel gelanceerd. De vereniging ontstond uit de fusie tussen de CIO-Club Wallonie-Bruxelles (CIO-Club Wallonië-Brussel) en de Association des Directeurs des Systèmes d’Information Francophones (ADSIF – Vereniging van Directeurs van Franstalige Informatiesystemen).

Met 86 leden uit verschillende sectoren onder de gezamenlijke leiding van Marc Senterre, cio van Prayon (voormalig voorzitter van de ADSIF) en Daniel van den Hove, senior partner van adviesbureau Alphega (voormalige voorzitter van de ClO Club Wallonie-Bruxelles), wil de CfDTN de Franstalige it-besluitvormers samenbrengen om over hun gezamenlijke interesses te discussiëren en informatie uit te wisselen.

“Er zijn verschillende redenen voor deze vereniging. Ten eerste zal dit onze zichtbaarheid en geloofwaardigheid bij academische, politieke en economische partners, en bij partners in onze branche, verbeteren. Ten tweede zal dit de uitwisseling en het delen van ervaringen en best practices tussen professionals van de informatietechnologie een boost geven. Onze verschillende sessies over uiteenlopende onderwerpen als IoT, GDPR, cyberveiligheid of het financieel beheer van it moeten daarbij helpen. Zo willen we een belangrijke gesprekspartner worden van de Waalse en Brusselse Franstalige it-wereld”, aldus covoorzitter Marc Senterre.

Uitdagingen

“De processen optimaliseren om het reactievermogen te verbeteren, it steeds meer afstemmen op interne diensten en klanten, ons openstellen voor samenwerking, gegevens efficiënt benutten enzovoort. Dat zijn allemaal uitdagingen waar we voor staan. Maar het lijkt ons vooral belangrijk om te focussen op opleiding en onderwijs”, voegt covoorzitter Daniel van den Hove eraan toe.

De vereniging stelt alvast vijf doelstellingen duidelijk voorop:

De it-functie binnen de organisaties ontwikkelen, zodat de cio een echte partner van de business wordt;

Studies doen en analyses maken over onderwerpen die onder de activiteit van de it-afdeling vallen;

Technologische innovatie en beveiliging stimuleren;

Zich opwerpen als de vertegenwoordiger van de it-managers bij de politieke en economische autoriteiten;

Zijn leden in contact brengen met andere besluitvormers en de ervaring van zijn leden laten delen met jonge en toekomstige cio’s.

De activiteiten en het samenwerkingskader dat de CfDTN voorstelt zijn bedoeld om de specifieke problemen op strategisch, operationeel, organisatorisch, technisch of ander vlak aan te pakken waar managers van informatiesystemen mee te maken krijgen in de dagelijkse uitvoering van hun taak.

Daarbij willen we nog zeggen dat de Cercle zich niet alleen zal beperken tot it-directeurs, maar elke ceo of businessgerichte manager wil betrekken bij it en de digitale transformatie.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content