In deze tijden is het wellicht utopisch te denken dat personen uit eigen beweging van job willen veranderen, maar toch blijven bedrijven op zoek naar het juiste talent. Hoe groot is de jobmobiliteit van de ict’er vandaag?

Tja, concreet heeft 63 procent van de ict’ers in vaste loondienst in het voorbije jaar niet naar een (nieuwe) job gezocht. Slechts 13 procent stelt spontaan te hebben gesolliciteerd, naast 5 procent die zelf een selectie- of rekruteringsbureau heeft gecontacteerd. Personeelsadvertenties ontlokten bij 12 procent van de respondenten een reactie, terwijl 23 procent door een headhunter werd gecontacteerd. Ongeveer 2 procent was op zoek naar een job omdat hij of zij was ontslagen. Kortom, je kan niet zeggen dat de ict’ers in het voorbije jaar bijzonder ‘mobiel’ waren. Wellicht waren ze dat in de jaren voordien al voldoende geweest, of zagen ze de economische bui hangen?

Salaris als lokmiddel

Die economische stormtijd is allicht de reden waarom vandaag de neiging tot veranderen van werkgever op eigen initiatief evenmin bijzonder groot is. Slechts 26 procent van de ict’ers in vaste loondienst stelt ‘meer’ geneigd te zijn om de stap te zetten, tegen 25 procent ‘minder’ en 49 procent ‘gelijk’. Bedrijven die ict’ers zoeken kunnen vermoedelijk nog het best aankloppen bij de werknemers in een outsourcing/hostingbedrijf, want met 31 procent scoren zij het hoogst inzake ‘meer geneigd’. Het laagste percentage ‘meer geneigd’ tekenen we op in bedrijven met 11 tot 50 werknemers, goed voor 20 procent ‘meer geneigd’.

Welke factoren kunnen de ict’er dan toch overhalen om de overstap te zetten? Meer nog dan in het verleden staat ook nu weer ‘salaris’ bovenaan de lijst, met 62 procent van de ict’ers in vaste loondienst die hierdoor kan worden verleid. In dalende volgorde komen vervolgens ‘bedrijfssfeer’ (34 %), ‘sneller woon/werkverkeer’ (26 %), ‘jobzekerheid’ (23 %) en ‘carrièremogelijkheden’ (23 %) om de top vijf af te ronden.

Optimisme?

Ondertussen lijkt het optimisme bij de ict’er toch wat onder druk te komen. Kon hij in de voorbije paar jaar behoorlijk zeker zijn dat er nieuwe collega’s in dienst kwamen, blijkt uit de cijfers toch een breuk in die trend. Bij 29 procent van de ict’ers in vaste loondienst steeg het aantal informatici in vaste dienst nog in de voorbije 12 maanden – een cijfer dat in de voorgaande editie nog 50 procent was. Circa 43 procent meldt een status quo (vorig jaar 37 %), terwijl 27 procent het aantal collega’s zag dalen (amper 12 % vorig jaar). Cijfers die erop wijzen dat er in de voorbije tijd al op de rem werd gestampt, zij het dat hier wellicht ook veranderingen inzake ict en ondersteuning van de bedrijfsprocessen een rol spelen. Het bijhorende nieuwe profiel van ict’ers zou dan verklaren waarom zoveel vacatures nog open zouden staan, terwijl toch ict’ers verdwijnen uit bedrijven.

De uitstroom is ook niet gelijk in alle sectoren en types bedrijven. Zo melden de respondenten uit overwegend hardwaregerichte bedrijven een grotere uitstroom dan instroom van ict’ers (33 % vs 17 %) en dat geldt ook voor ict’ers in de productiesector (33 % vs 23 %). Blijkbaar is deze trend ook al duidelijker in grotere bedrijven, want in de ‘201-500 personen’-bedrijven was de uitstroom al lichtjes groter dan de instroom (28 % vs 27 %), terwijl in bedrijven met meer dan 500 personen 33 procent van de respondenten een daling meldt, tegen 26 procent een stijging. Allicht speelt hier een combinatie van outsourcing en de nood aan andere profielen. Het grootste verschil tussen de twee cijfers kon in de non-profit sector worden genoteerd, waar 30 procent van de respondenten een stijging noteerde versus 9 procent met een daling.

Dergelijke cijfers zouden toch een deuk in het vertrouwen van ict’ers inzake hun toekomst kunnen geven. Toch meent 88 procent van de ict’ers in vaste loondienst over vijf jaar nog actief te zijn als ict’er. Uitgesplitst naar type en omvang bedrijf, evenals sector, daalt dat cijfer zo goed als nooit onder 80 procent, wat toch een duidelijk vertrouwen in de toekomst voorstelt. De uitzondering wordt gevormd door de ict’ers in kleine bedrijven (1-10 personen) waar ‘slechts’ 73 procent meent dat hij of zij over 5 jaar nog als ict’er zal actief zijn. Het meeste vertrouwen in hun toekomst hebben dan weer de ‘hardcore’ ict-functies als analist (93 %) en systeemingenieur/administrator (90 %).

Als reden waarom respondenten over 5 jaar geen ict’er meer zouden zijn vermelden ze (in dalende volgorde) overstap naar managementfunctie (40 %), overstap naar non-ict non-management functie (22 %), burn-out (17 %), achterhaalde ict-kennis (11 %), teleurstellende jobinhoud (10 %), herstructurering door de crisis (9 %), teleurstellend salaris (6 %) en herstructurering door outsourcing (3 %).

tekst: Guy Kindermans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content