Het zou uiteraard pretentieus zijn om te beweren dat Wallonië een toonaangevende ict-regio is, zowel wat het belang van de sector zelf betreft als de mate waarin deze technologieën in de verschillende lagen van de maatschappij gebruikt worden. We zijn echter ook niet langer een regio die nog altijd in het analoge tijdperk leeft, zoals sommigen graag laten uitschijnen.

Het Waals Gewest vertoont nu duidelijke tekenen van een heropleving, met name dankzij de eerste resultaten van het Marshallplan. Als ict niet tot de pôles de compétitivité behoort die door de Waalse regering vastgelegd werden, komt dat net door het specifieke karakter van ict: die is transversaal en kan dus niet in een klassiek sectoraal keurslijf worden gedrongen! Ict is gewoon een doorslaggevende factor voor de toekomstige ontwikkeling van eender welke regio. Het is dus vanuit het oogpunt van digitale ontwikkeling dat het Waals Gewest alles in het werk stelt om de ict-sector en het gebruik van deze technologieën te ondersteunen.

Het zou zinloos zijn om ondersteunende beleidslijnen uit louter technologisch opportunisme in te voeren, zonder eerst het gebruik en de behoeften te meten. Daarom beschikt het Waals gewest nu al een paar jaar over een echte graadmeter voor het gebruik van ict door zijn burgers, ondernemingen en lokale overheden, dankzij de enquêtes van het Agence Wallonne des Télécommunications (AWT). Op basis hiervan werden verschillende concrete maatregelen getroffen.

Hoewel 69% van de Walen over een computer beschikt en 57% toegang heeft tot het internet, blijft de digitale kloof een feit. Om tegen deze nieuwe vorm van uitsluiting te vechten, ondersteunt het Gewest de ontwikkeling van publieke digitale ruimtes ( Espaces Publiques Numériques of EPN’s) en biedt het een gratis opstapje aan voor leken: een hybride dvd met als titel “Trop faciles les TIC” (“ICT? Een fluitje van een cent!”), de opvolger van een cd die al op 70.000 exemplaren werd verspreid.

In de bedrijfswereld beschikt 98% van de kmo’s over ten minste één computer en heeft 95% een internetverbinding, maar ze maken nog te weinig gebruik van meer geavanceerde internettoepassingen (elektronische verkoop, e-business, e-learning). Daartoe werden verschillende maatregelen getroffen, waaronder hulp bij de realisatie van een e-business-site en de inbreng van ict-consultants. (Rentic). Good practices worden gepromoot via online getuigenissen en informatie- en sensibiliseringsevents. Die informatiepijler wordt nog sterk uitgebreid in 2009 door een gemeenschappelijk programma van het AWT, het Agence de Stimulation Economique (ASE) en de Union des Classes Moyennes. Zo zullen er opgedeeld per sector 50 activiteiten worden georganiseerd om geavanceerde ict-praktijken bij Waalse ondernemingen te stimuleren.

Zeer hoge bandbreedte

Deze nieuwe ict-praktijken zijn slechts mogelijk als ondernemingen toegang hebben tot kwaliteitsnetwerken. Uiteraard zijn klassieke vormen van breedband (adsl, sdsl, vdsl, kabel, mobiele 3G) ook beschikbaar in Wallonië, maar de echte uitdaging ligt bij de ultrawideband. Daarom heeft het Waals Gewest geïnvesteerd in de uitbouw van een publiek glasvezelnetwerk dat openstaat voor alle telecomoperatoren. In een eerste fase werd de glasvezelkabel langs de snelwegen gelegd, maar geleidelijk aan werd het netwerk uitgebreid naar de belangrijkste stedelijke gebieden en werden 44 bedrijvenparken volledig met glasvezel uitgerust. Fiber to the Home is nu een realiteit voor meer dan 1.500 Waalse kmo’s.

De beste manier om een overzicht te krijgen van de ict-sector in Wallonië is de Vigie-database van het AWT, die, hoewel niet volledig, zo’n 900 Waalse ondernemingen bevat, samen goed voor een omzet van 3 miljard euro en 15.000 arbeidsplaatsen. Die database dient ook als basis voor het werk van overheidsorganisaties zoals het ICT-Cluster, het ASE, het AST (Agentschap voor Technologische Stimulatie) of nog het AWEX (Waals Exportagentschap).

In december 2008 publiceert het AWT de resultaten van zijn eerste enquête over de Waalse ict-sector. Die doorlichting analyseert de sterke en zwakke punten van de sector, maar ook de behoeften en kansen. Ze zal ertoe bijdragen de ondersteunende beleidslijnen voor de sector nog beter te oriënteren.

Multimedia en e-learning

De multimediasector is tegenwoordig veel meer dan een gewoon onderdeel van de ict-sector. Alterface, CoToon, Digital Graphics, Dreamwall, EVS, I-Movix, Neuro TV, Victor 3D, XDC, Acapela, Iris en andere zijn stuk voor stuk toonbeelden van de nieuwe ondernemingsgeest en daarom kroonjuwelen van het Waals gewest

De sector, goed voor bijna een miljard euro omzet, 4.000 directe en 10.000 indirecte banen, werd onlangs versterkt met het TWIST-Cluster, belast met de ontwikkeling van partnerships tussen de leden en de promotie van technologieën voor beeld, geluid en tekst.

Ten slotte wil ik ook nog de aandacht vestigen op de ondersteuning van e-learning. De in 2007 opgerichte ‘e-learningkoepel’ streeft ernaar de spelers en initiatieven in het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap te coördineren en samen te brengen, om een katalysatorrol te spelen in de ontwikkeling van e-learning.

Deze ruimte is te beperkt om alle initiatieven in detail te bespreken of om ze zelfs nog maar op te sommen. Ik verwijs daarom graag naar de portaalsite www.awt.be, die het hele ict-gebeuren in het Waals Gewest op een rijtje zet.

Wallonië is dus wel degelijk een digitale regio, al zijn nog niet al onze landschappen in high definition beschikbaar. Met onze acties zullen wij er de komende jaren voor zorgen dat ze dat wel zijn. #

Marie-Dominique Simonet is Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Externe Betrekkingen van het Waals Gewest.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content