2012 is het eerste ‘post-GIEI’-jaar voor de Waalse administratieve informatica (ook al spelen sommige delen verlengingen). Heel wat projecten moeten opgestart worden. Een kort overzicht.

“We hebben op de letter gevolgd wat de Minister [lees: Rudy Demotte] was begonnen”, aldus Thierry Bertrand, directeur van het DTIC (it-afdeling). Er is geen band meer met de GIEI, maar hier moet ik toch 2 kleine opmerkingen bij maken. De eerste had te maken met moeilijkheden om middelen te verkrijgen die nodig zijn voor de overdracht van het kennisbeheer.” Oorzaak: een tekort aan personeel aan wie de kennis kon worden overgedragen. De dossiers werden dus geleidelijk aan verwerkt. De serveractiviteit werd in juni 2011 toegekend aan een nieuwe dienstverlener; de leveringen, onder andere van pc’s, in juli en september; de servicedeskactiviteiten in november.

Vertrek en verlengingen

Tweede “opmerking”: het onderhoud van het historische park. “De regering vond dat het vanuit economisch oogpunt geen goed idee zou zijn om de concurrentie weer open te gooien voor activiteiten waarvoor de aanwezige operators ongetwijfeld een voordeel hadden ten opzichte van andere om in de marge te zorgen voor het onderhoud van het bestaande applicatiepark, omdat ze op de hoogte waren van de bestaande situatie, de voorschriften kenden, enz. Er kon beter een contract worden gesloten dat het behoud van deze dienst vrijwaarde gedurende een periode die nodig is om dit applicatiepark op natuurlijke wijze te vervangen door turn-over. De overgangsperiode zal ongeveer 2 tot 3 jaar duren.”

Maar wat moeten we verstaan onder “onderhoud in de marge”? “We hebben ons tegenover de historische interveniënten verplicht om alle problemen met de werking van het park op te lossen. Het gaat vooral om debugging, documentatie, kleine aanpassing van functies, ergonomische veranderingen, maar geen ingrijpende veranderingen aan de applicatie.”

Het gaat vooral om “applicaties met een zware erfenis (human resources management, budgetbeheer/financiën, enz.) waarvan we het ons niet kunnen veroorloven dat ze niet meer werken.” Maar “we brengen bijvoorbeeld niet lichtzinnig een applicatie voor budgetbeheer/financiën terug op de markt…” De toekomstige WB-Fin, want daar gaat het om, zal nog wel een tijdje op zich laten wachten.

Hoe zit het met het dossier? “We zijn volop bezig met samen te overleggen [onder andere met het kabinet dat belast is met de begroting, André Antoine, nvdr] om de werkmethodes en een realistische planning te bepalen.” Dat wil zeggen? “Ik denk dat dit niet minder dan 4 of 5 jaar zal zijn. Dat is voor mij de minimumvisie.”

Kan de bestaande applicatie de gevraagde taken verzekeren door zich te beperken tot aanpassingen “in de marge”? “Technisch gezien kan de omgeving het werk aan. Als er zich functionele problemen voordoen, zullen we zien hoe we die kunnen aanpakken. Als we door de noodzakelijke werking van de regering de applicatie moeten uitbreiden met nieuwe functies, dan zullen we dat ook doen.”

Projecten en prioriteiten 2012

De agenda is al goed gevuld voor 2012. Mobiele en vaste telefonie worden verenigd, want alle operators kunnen een oplossing aanbieden. “We zijn ook van plan om de verbindingen te centraliseren door over te schakelen naar telefonie op ip (via SIP-trunking). We willen de dekking van voice-over-ip verhogen (tot 70 of 75 % in plaats van de huidige 25 %) en die van analoge telefonie verlagen. Om het spel echt open te stellen voor de concurrentie, hebben we een splitsing doorgevoerd tussen enerzijds abonnementen en vaste en mobiele telefoonlijnen, en anderzijds alle verbindingslijnen, waarvoor Belgacom, dat nog altijd de operator is met het meest uitgebreide netwerk, natuurlijk een inschrijving zal moeten doen. Als we beide hadden geglobaliseerd, dan was er praktisch maar één operator die alles toegekend kon krijgen.”

Andere projecten: de uitstippeling van het actieplan voor de Kruispuntbank voor het delen van authentieke gegevens, de stijging van het debiet van de lokale netwerken, het coherent maken van de infrastructuur (identity repositories voor toegangscontrole, back-upinfrastructuur, netwerktopologie, servercapaciteit van verder gelegen sites, enz.), de overstap naar een Exchange 2010 mailbox en een geleidelijke toename van de wifi-dekking. “We zijn begonnen met de wifi-dekking te verhogen op de belangrijkste sites, eerst in de vergaderzalen, maar het is niet de bedoeling om alle gebouwen voor 100 % hiervan te voorzien. De investering zou niet redelijk zijn omdat we heel sterk geografisch verspreid zijn en veel kleine gebouwen hebben. 75 % van het personeel zit geconcentreerd in grote gebouwen, maar de resterende 25 % is zeer sterk verspreid. We hebben een progressief plan opgesteld dat ook rekening houdt met de ontplooiing van mobiele terminals.”

Hiervoor zou er een aanbesteding moeten komen. De keuze van de smartphones en tablets moet voldoen aan de nieuwe standaardisatie-eisen. “We zullen aandringen op een maximale standaardisatie.” Microsoft? Android? Apple? “De tests zijn nog volop bezig. De selectiecriteria hebben betrekking op ons park. Het gekozen besturingssysteem moet worden ondersteund door de volledige waaier aan applicaties van ons park.

Brigitte Doucet

” We willen de dekking van voice-over-ip verhogen (tot 70 of 75 % in plaats van de huidige 25 %) en die van analoge telefonie verlagen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content