Als je de vraag krijgt: ‘Hoe groot is ict in België?’ zou je een populair radioprogramma kunnen parafraseren en antwoorden met ‘Was het nu 17 of 36 miljard euro?’ Er heerst inderdaad vaak verwarring binnen de Belgische ict-gemeenschap wanneer over ict-cijfers wordt gesproken. We lichten voor u graag een tipje van de sluier op.

DE ICT-MARKT

Consultants als IDC, Forrester, PAC en Gartner berekenen de aankopen van de eindgebruikers in een land (zowel direct bij een ‘vendor’ als indirect via een ander distributiekanaal).

De term ‘eindgebruiker’ duidt dan op het feit dat eerst vaak een hoop activiteiten dient te worden doorlopen vooraleer een product aan de vooropgestelde eisen voldoet en dat die tussenstappen niet worden meegeteld in de berekening van de marktgrootte.

De ict-markt wordt op die manier eigenlijk gedefinieerd als de verkoop van it-hardware, -software & -diensten en de telecommunicatie-toestellen, -netwerken & -diensten aan alle economische sectoren uit de Belgische economie.

Deze berekening gebeurt via gesprekken met vendors, indirect channel en grote klanten en via officiële statistieken en marktstudies.

IDC berekende dat de Belgische ict-markt in 2013 goed was voor 17,14 miljard euro.

DE ICT-SECTOR

Studies zoals die van Data News, OESO, het Planbureau, Agoria en de FOD Economie gebruiken echter een totaal andere invalshoek. Zij definiëren eerst wat een ict-bedrijf is en lijnen dan via de zogenaamde ‘activiteitencodes’ de ict-sector af. Ze tellen daarna de omzet op van de bedrijven die deze activiteiten verrichten (op basis van de jaarrekeningen of de btw-aangiftes).

Traditioneel worden volgende sectoren opgeteld:

1°) de productie van elektronische componenten, it-materieel, telecommunicatie-uitrusting & netwerken en consumentenelektronica

2°) de invoer en verkoop van bovenvermelde producten

3°) it-diensten en consulting, software-ontwikkeling en reparatie van ict-materieel

4°) telecommunicatiediensten en service providers

Via deze methodologie weet je uiteraard ook automatisch hoeveel bedrijven er in de ict-sector aanwezig zijn en kan je ook andere kerngetallen berekenen zoals het aantal medewerkers, de toegevoegde waarde, de investeringen en de rendabiliteit. Het is dus een methodologie die je toelaat om de hele ict-sector transparant en wetenschappelijk in kaart te brengen.

De FOD Economie kwam onlangs uit met een studie over de informatiemaatschappij en berekende dat de Belgische ict-sector in 2013 een omzet haalde van 36,06 miljard euro.

VANWAAR KOMT HET GROTE VERSCHIL TUSSEN DE BEREKENING VAN ICT-MARKT EN ICT-OMZET?

Als we de definities en berekeningswijzen naast elkaar leggen komen we tot een objectieve verklaring voor het (grote) verschil in de cijfers. De ict-sector telt de verkoop aan de Belgische gezinnen (ongeveer 6 miljard euro) mee. In de ict-markt kijken we enkel naar de aankopen door de sectoren uit de Belgische economie.

De ict-sector neemt de uitvoer van Belgische ict-producten mee in de berekening. Die is goed voor jaarlijks ongeveer 9 miljard euro. In de Belgische ict-markt zit uiteraard geen uitvoer.

IDC publiceert ict-marktcijfers exclusief btw. De omzet van de ict-sector is inclusief btw.

In de ict-markt wordt enkel gekeken naar de aankopen door de eindklant. Alle tussenstappen worden uitgezuiverd. Door enkel te kijken naar de omzet, worden in de ict-sector de facto bepaalde activiteiten tweemaal meegerekend.

GROEI-EVOLUTIES EN -VOORUITZICHTEN ZIJN WEL GELIJKLOPEND.

Wat we ondanks al deze verschillen in berekeningswijze wel merken is dat er een zeer grote correlatie is tussen de groeicijfers en -vooruitzichten die uit deze twee types van studies volgt.

Zo berekende IDC dat de telecom-markt in 2013 met 2,2 % achteruitging en als we kijken naar de cijfers van de omzet van het Platform Telecom Operators & Service Providers in België, dan komen we uit op een daling van 1,7 %.

Zo verwacht IDC bijvoorbeeld ook een groei van 3 % op de Belgische markt van software en it-diensten in 2014. Dat cijfer ligt volledig in lijn met wat de Belgische ict-lidbedrijven van Agoria, werkzaam in die 2 domeinen, voor 2014 hadden vooropgesteld.

En laat het opstellen van groeivooruitzichten ten bate van ict-bedrijven nu juist het doel zijn van de meeste makers van ict-sector- en ict-marktstudies…

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content