Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Als leverancier van beheerde netwerk-, hosting- en telepresence-diensten heeft Easynet Global Services zowel een rol in ‘business continuity management’oplossingen (bcm), als de nood om te voorzien in een eigen bcm-plan.

Voor Michel Coric, director professional services bij Easynet, is het in ieder geval duidelijk dat bedrijven een onderscheid moeten maken tussen ‘drs’ (disaster recovery service) en ‘bcm’ (business continuity management). “Het eerste betreft de onmiddellijke reactie op een ramp en situeert zich in de uren na het gebeuren. De intensiteit van zo’n plan hangt af van de raad van de verticale sector waarin het bedrijf actief is. Bcm is dan weer een kwestie van wat je erin stopt, afhankelijk van onder meer de investeringen die je bereid bent om te doen.” Voor sommige bedrijven zal de reactietijd voorzien in de geldende ‘service level agreements’ wellicht volstaan en moet er geen bcm worden opgesteld, maar voor andere bedrijven is het dan weer wel een must.”

Willen investeren

Als leverancier van netwerk- en teleconferentiediensten, ziet Easynet dan ook hoe bedrijven voor sommige aspecten van de oplossing voor sommige problemen op zijn diensten een beroep doen. “Tijdens de Mexicaanse griepdreiging werd er nogal wat gebruik gemaakt van on telepresence-aanbod.” Voor andere klanten speelt Easynet dan weer een rol in het kader van het back-up netwerk, dat dan eventueel kan worden aangewend voor telepresence-toepassingen indien niet gebruikt in noodgevallen. En dat naast andere klassieke toepassingen als het hosten en opslaan van data over het netwerk.

Belangrijk is dat bedrijven bereid moeten zijn om te investeren in de maatregelen en middelen die rampen opvangen en de werking van het bedrijf bestendigen. De maturiteit van het bedrijf en de ervaring van het personeel met rampen, speelt hierin een belangrijke rol. “Personen die de gebeurtenissen van 9/11 of de terroristenaanslagen [in Groot Brittannië] hebben meegemaakt, bekijken de plannen gewoonlijk vanuit een andere hoek!” En ook als een bedrijf voldoende is voorbereid, moeten de verantwoordelijken, zoals de ceo of cio open staan voor het in vraag stellen van hun plan.

Zelf heeft Easynet na hun overname door BSkyB een aantal maatregelen herdacht, zoals voortaan een verbod dat alle leden van het management aan boord van een zelfde vliegtuig mogen reizen. Voorts werd ook ingespeeld op moeilijkheden met de publieke mobiele telefonienetwerken bij problemen door het gebruik van satelliettelefoons, voor de communicatie tussen verantwoordelijken. Kortom, “je moet voortdurend een reality-check doen.” Met natuurlijk ook een continu riskmanagement en een inschatting van de kosten baten. En voor de ict’ers, mag het duidelijk wezen dat de weg van virtualisatie en back-ups op afstand, slechts het minimum van voorzieningen is. Je moet ervoor zorgen dat de noodvoorzieningen op elk ogenblik beschikbaar zijn. “Je moet opletten dat je niet in de situatie van een safe in een bank terechtkomt. Immers, je spullen zijn er veilig, maar als je op zondag in je safe wil, is de bank wel gesloten.”

Eigen BCM

Als bedrijf en leverancier van diensten aan derden, heeft Easynet ook een eigen bcm-plan. Dat werkte ondermeer na de gebeurtenissen van 9/11, toen ook een deel van Easynet’s infrastructuur onbereikbaar werd. “onze ingenieurs waren evenwel in staat om een en ander over ons wereldwijd netwerk te rerouten.” Zelf heeft het bedrijf in zijn hoofdvestigingen plannen om snel infrastructuur en werkplekken te verhuizen naar vooraf gehuurde locaties.

Het plan resorteert wel onder de cio, wat evenwel niet hoeft te verwonderen, aldus Coric, gezien het belang van de informatica-infrastructuur en -diensten in de werking van het bedrijf. Omdat het snel recreëren van infrastructuur zo belangrijk is en omdat dit historisch de taak van de cio was, verklaart dat zijn verantwoordelijkheid voor het bcm-plan. Vanuit BskyB worden de plannen getoetst, onder meer met het oog op specifieke vormen van aanvallen, maar ook met het oog op problemen in specifieke regio’s in de wereld. Ook vragen bepaalde klanten bijkomende informatie over wie te contacteren bij Easynet en hoe het zit met het risicomanagement.

Belangrijk is het om voortdurend te vragen “wat te doen in het geval dat”. Je kan niet aan alles denken, ook al omdat de ‘slechteriken’ altijd wel nog wat anders bedenken, maar het helpt wel als je wat paranoïde bent. In combinatie met een aangepast budget en de juiste mensen kom je dan al erg ver.

Guy Kindermans

Je moet ervoor zorgen dat de noodvoorzieningen op elk ogenblik beschikbaar zijn.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content