Pierre Scholts (45) is it-directeur applications bij het Europese hoofdkwartier van Amcor Flexibles in Diegem. Die divisie van het Australische Amcor produceert soepele verpakking voor de voedingsindustrie en de gezondheidszorg. Het gaat om verpakkingsmaterialen voor onder meer koffie, chips en kaas, maar ook om gesteriliseerde verpakkingen voor de medische wereld. De roots van Amcors activiteiten in België liggen bij UCB. Pierre Scholts ging er in 1984 aan de slag en stond er mee aan de basis van de technologische evolutie binnen het bedrijf.

Pierre Scholts: “In 1984 haalde ik mijn graduaat informatica aan het Inraci in Vorst. Ik volgde ook de opleiding commercieel management aan het Ichec-Cergeco in Brussel. Omdat ik informatica gestudeerd had, kon ik voor mijn legerdienst bij het informaticadepartement van het leger terecht. Ironisch genoeg heb ik daar niet één computer gezien. Ik was er secretaris van een kolonel en mocht er alleen brieven tikken. Met een aftandse schrijfmachine!”

Vond u daarna makkelijk werk als it’er?

Pierre Scholts: “Oh ja. Voor mijn eerste job kon ik aan de slag als Cobol-programmeur bij UCB. Het bedrijf bevond zich in de scharnierperiode tussen de klassieke mechanografie van de jaren zestig en zeventig, en de nieuwe generatie informatietechnologieën. Met de informatica-afdeling zorgden we voor ondersteuning van de drie bedrijfstakken van UCB: chemie, folieproductie en farma. It was in die dagen puur technisch van oriëntatie. Wij vormden een eiland binnen het bedrijf, letterlijk afgezonderd van de andere afdelingen. Er was nauwelijks contact met de andere medewerkers van het bedrijf. Informatica stond er volledig op zich, zonder dat er een directe link was met de business. We werkten aan de ontwikkeling en het onderhoud van mainframe-applicaties voor onder meer boekhouding en loonadministratie. Die applicaties waren trouwens niet geïntegreerd: een heel groot verschil met de huidige generatie erp-oplossingen.”

U zegt zelf dat informatietechnologie zich toen in een overgangsfase bevond. Het is in die periode dat business en it voor het eerst voorzichtig toenadering zochten tot elkaar. Was dat bij UCB ook voelbaar?

Pierre Scholts: “Inderdaad. Het is de periode waarin de eerste analisten op het toneel verschijnen, met de taak business en it op elkaar af te stemmen. In 1987 ging ik zelf als analist werken. Ik sprak met de eindgebruikers, om zo hun behoeften in kaart te brengen. Op dat moment kwam de afdeling informatica zowat letterlijk uit haar ivoren toren.”

Overzichtelijke complexiteit

Het is ook de periode waarin de eerste erp-oplossingen de kop opsteken. Hoe keek UCB daar tegenaan?

Pierre Scholts: “We hadden op dat moment verschillende applicaties voor aparte domeinen, maar die boden op de lange duur geen toegevoegde waarde meer omdat ze niet geïntegreerd waren. Eind jaren tachtig besliste UCB in zijn verpakkingsdivisie het erp-pakket JD Edwards te implementeren op IBM AS/400. Van analist schoof ik door naar de functie van erp-consultant en begeleidde ik tussen 1990 en 1992 de erp-implementatie bij de folieafdeling van UCB. Dat was op zich een heel interessante periode, maar totaal niet vergelijkbaar met de erp-implementaties die we vandaag kennen. Erp was toen nog lang niet zo complex. In die tijd was het voor een it’er in mijn functie nog haalbaar om goed vertrouwd te zijn met de verschillende aspecten van de erp-oplossing. Vandaag is dat totaal het geval niet meer. Nu zijn er specialisten nodig voor kleine deelgebieden binnen de verschillende modules van een erp-pakket. Dat heeft ook het werk op zich sterk veranderd. Terwijl ik vroeger vaak alleen werkte, gebeurt alles vandaag in team, gewoon omdat de benodigde expertise zich onmogelijk nog bij één persoon kan bevinden.”

Bedoelt u dat een it’er begin de jaren negentig een veel bredere kijk had op de beschikbare technologie?

Pierre Scholts: “In mijn geval was dat zeker zo. Na de implementatie van JD Edwards vertrok ik naar de folieproductiesite in het Limburgse Halen. Die fabriek had toen tweehonderd medewerkers en realiseerde een omzet van twee miljard Belgische frank, zonder enige it-ondersteuning. Ik kreeg er de job van it-manager, maar in de praktijk stond ik er helemaal alleen voor. Ook dat was een heel interessante periode. Ik heb er alles from scratch opgebouwd: het lan, de invoering van de stand-alone pc’s ter vervanging van de oude IBM-terminals, de bouw van een serverroom, enzovoort. De huidige generatie it’ers kan zich dat nu nog nauwelijks voorstellen, maar toen ik in Halen begon, was er niets. Alle processen waren paper-based, er was geen netwerk, geen e-mail, geen pc’s. En dat is nauwelijks vijftien jaar geleden! Maar net als in het erp-verhaal was de complexiteit van al die dingen toen nog beheersbaar voor een generalist als ikzelf. Vandaag zou dat niet meer lukken. Alles is zo complex dat een onderneming voor ieder deelgebied een specialist in huis moet hebben: voor het netwerk, het pc-park, de servers, noem maar op.”

Stap in het onbekende

Op een gegeven moment bent u van de pure it naar een managementfunctie overgestapt. Wat was de aanleiding?

Pierre Scholts: “Eind 1996 besliste UCB om de folie-afdeling te verkopen aan het Australische verpakkingsbedrijf Amcor. Het hoofdkwartier van het Europese Amcor Flexibles zou in Brussel komen en Amcor vroeg me of ik interesse had voor de job van corporate it-manager. Ik zou de verantwoordelijkheid dragen voor de acht Europese productiesites, niet alleen in België, maar onder meer ook in Nederland, Duitsland en Spanje. Voor mij was het een moeilijke keuze. Ik had de voorgaande jaren ervaring opgebouwd in zowat alle it-domeinen. Dat bezorgde mij een comfortabele en zekere positie. Voor mijn carrière was het echter beter om het nieuwe aanbod aan te nemen. Toch heb ik lang getwijfeld. Want het was echt een stap in het onbekende. Je moet weten dat ik nooit een managementopleiding of zo heb gevolgd. Bovendien was er aan de nieuwe job een zeker risico verbonden. De technologie evolueert heel snel. Mocht mijn nieuwe functie tegenvallen, dan zou ik na een jaar of twee een te grote grote achterstand hebben opgelopen om nog naar mijn oude job terug te keren. Na lang beraad heb ik de job toch aangenomen. Tot 2000 ben ik corporate it-manager van Amcor Flexibles gebleven.”

Vanaf het jaar 2000 deed Amcor Flexibles op korte tijd een paar belangrijke acquisities. Welke impact had dat op uw job?

Pierre Scholts: “Amcor zag groeikansen in de markt van de soepele verpakking. Door de acquisities waren we op slag vier keer groter. We gingen in Europa van acht naar veertig productiesites, en van 1.500 naar 6.000 medewerkers. Ik heb bij Amcor een intern managementontwikkelingsprogramma gevolgd, begeleid door Slater Timperley Associates, bekend van de London Business School. Er kwam een nieuwe cio in dienst en die maakte mij verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur. Door de acquisities hadden we plots allerlei verschillende dingen in huis: verschillende erp-systemen, verschillende netwerken, datacenters, enzovoort. We zijn begonnen met de consolidatie – en daarna de outsourcing – van de datacenters en de netwerken.”

Kort daarna nam Amcor het bedrijf Rexam Flexibles over, met acht productievestigingen, waarvan vier in de Verenigde Staten. Wat was uw rol in dat verhaal?

Pierre Scholts: “Ik voerde de zogenaamde it due diligence uit voor die acquisitie. Concreet houdt dat in dat ik er de stand van zaken op het vlak van informatisering ging onderzoeken, om een zicht te krijgen op de verwachte complexiteit van de it-integratie na de acquisitie. In 2003 heb ik ook het projectmanagement van dat integratietraject uitgevoerd. Voor die job moest ik veel reizen, niet alleen binnen Europa, maar ook naar de productievestigingen in de Verenigde Staten en het hoofdkwartier van Amcor in Australië.”

Naar één erp-pakket

In 2006 voerde Amcor Flexibles een herstructurering door. Wat waren de gevolgen daarvan voor uw job?

Pierre Scholts: “We waren altijd winstgevend, maar hadden toch niet de resultaten bereikt die de groep voor ogen had. Daarop besliste Amcor om het bedrijf in twee te splitsen: een afdeling soepele verpakking voor de voedingsindustrie met hoofdkwartier in Brussel en een afdeling voor healthcare met hoofdzetel in Chicago. De twee afdelingen kregen wel een gemeenschappelijke it-afdeling. Amcor besliste ook het hele management te vervangen. Ik was op dat moment vijf jaar it-directeur infrastructuur en het laatste deel van de integratie-opdracht – onder meer de standaardisering van het pc-park – was al opgestart. Het was tijd voor iets nieuws en ik kreeg de job van it-directeur applicaties. Door de acquisities waren er bij Amcor Flexibles zowat vijftien verschillende erp-oplossingen in gebruik: onder meer Baan, SAP, Navision, Sage en tal van eigen ontwikkelingen. Ik kreeg de opdracht een grondige business process reengineering door te voeren en de hele groep onder eenzelfde pakket te brengen. Momenteel werken we aan een gemeenschappelijke SAP-template die we daarna in alle productievestigingen zullen uitrollen. In Brussel hebben we ook een competentiecentrum voor SAP uitgebouwd. Er werken SAP-teams in België, Engeland, Frankrijk en Denemarken die aan mij rapporteren. Eind 2010 moet SAP in alle sites draaien.”

Opmerkelijk is dat u doorheen uw carrière bent geëvolueerd van een puur technisch naar een managementprofiel. Tegelijk heeft u de rol van it binnen de bedrijfswereld zien veranderen. Wat zijn volgens u de belangrijkste verschuivingen van de voorbije twintig jaar?

Pierre Scholts: “We gaan nu heel anders met informatica om. It moet vandaag heel snel een antwoord bieden op de behoeften van de business. We merken daarbij dat it duidelijk is uitgegroeid tot een standaardproces binnen een bedrijf. Opvallend is ook dat it geëvolueerd is van iets dat niet overdreven complex was, maar voorbehouden aan een kleine groep medewerkers, tot iets wat enorm complex is, maar waar een groot aantal mensen bij betrokken is. Teamwork is vandaag cruciaal voor het succes van een it-afdeling. De tijd dat je in je eentje een opdracht uitvoerde, behoort definitief tot het verleden. Het is gewoon niet langer mogelijk om voldoende kennis te hebben van alle aspecten die bij een it-project betrokken zijn. De laatste jaren heeft de behoefte aan compliance een grote impact op it. Denken we bijvoorbeeld aan de voorschriften rond Sarbanes-Oxley. Ook dat heeft de manier van werken sterk veranderd.” z

Dries Van Damme

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content