Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Het gaat vooral om de invoering van nieuwe businessprocessen in verband met het maken en uitwisselen van elektronische documenten in de gezondheidszorg. Iets wat Christopher Danhier, it-directeur bij de Nationale Unie van Socialistische Mutualiteiten – Solidaris, goed kent want hij heeft er zijn hele carrière rond opgebouwd.

U kent de Socialistische Mutualiteit heel goed, u bent er zelf een zuiver product van. Hoe hebt u de organisatie zien evolueren?

CHRISTOPHE DANHIER: Ik heb alle stappen van de informaticacarrière gevolgd, gaande van programmeur tot de functie van it-directeur die ik nu al ongeveer 18 maanden vervul.

Historisch gezien heeft de Socialistische Mutualiteit zich uitgerust met een mainframe-infrastructuur, terwijl de trends van de technologie naar andere platformen gevolgd werden (iSeries, Windows), wat een zekere decentralisatie van de informaticamiddelen mogelijk maakte. De trend is nu om de kosten te optimaliseren en te centraliseren, en de it van de gefedereerde mutualiteiten is steeds meer geconsolideerd. De Mutualiteit bevat een Franstalige en Nederlandstalige it-directie, de strategie en de infrastructuurkeuzes zijn gemeenschappelijk, ook al behoudt ieder zijn specifieke eigenschappen.

Over infrastructuur gesproken, hoe zien uw platformen eruit?

CHRISTOPHE DANHIER: We hebben twee bevoorrechte leveranciers, IBM en Microsoft. Zo beschikken we over 2 mainframes, die sinds 2 jaar gehost worden in ruimten van IBM, waarvan één voor de Nationale Unie en de federaties, en de andere meer bepaald voor de Federatie van Luik Solidaris – om historische redenen [zie ook kadertekst]. Deze twee datacenters zijn met elkaar verbonden via een DWDM-lijn met real-time replicatie voor de schijven en cassettes. Daarnaast zijn er 2 AS/400 die onderling worden verdeeld en waarop de informatica van de federaties geleidelijk wordt teruggebracht. Op Windows-servers maken wij gebruik van Microsoft producten zoals SharePoint, Dynamics AX, Dynamics CRM, Exchange en Office. IRISNext gebruiken we voor documentbeheer en StreamServe voor het afdrukken. Daarnaast wordt Axway gebruikt als EAI voor de uitwisseling van protocollen. De mainframeontwikkelingen gebeuren in PL/1/DB2/Cics en in. Net C # voor de Windows omgeving.

Tot slot maken we gebruik van het Explore-netwerk van Belgacom voor de onderlinge verbinding tussen de mutualiteiten en ons. Een netwerk dat trouwens voortdurend wordt verbeterd, zoals we dit jaar nog pas hebben gedaan, in de wetenschap dat de applicaties steeds meer bandbreedte vereisen.

Hoe zijn uw teams verdeeld?

CHRISTOPHE DANHIER: Het informaticateam van de Unie telt 180 informatici, verdeeld over een departement infrastructuur en een departement ontwikkeling, die zich vooral bezighouden met het aspect van de verplichte verzekering. Voor deze laatste zijn er 3 beroepsdiensten. Ten eerste is er de activiteit verzekerbaarheid/bevolking die instaat voor het beheer van de rechten van de leden en hun terugbetalingen, en die rechtstreeks verbonden is met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Vervolgens is er het aspect gezondheidszorg, meer bepaald de betaling van de facturen van de zorgverleners, met het netwerk CareNet en de verlenging ervan, MyCareNet. Tot slot zijn er de vergoedingen ten opzichte van de sociale zekerheid, die de betalingen van de vervangingsinkomens dekken. Op het vlak van infrastructuur vinden we de teams systemen, exploitatie en helpdesk, naast diverse verwante ondersteunende diensten voor ontwikkeling. Elke federatie beschikt ook over haar eigen informaticadienst, met een personeelsbestand dat kan variëren van 5 tot 15 personen; zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op het vlak van voornamelijk de aanvullende verzekering en het dagelijks beheer van hun administratie.

In het kader van een proof of concept voeren we het (concept) thuiswerken in, zodat onze it-medewerkers 2 dagen per maand thuis kunnen werken met behulp van een laptop met een beveiligde aansluiting op ons netwerk. Dit is een project dat meer flexibiliteit biedt en toelaat om nieuwe medewerkers aan te werven.

Welke grote projecten vonden er de voorbije jaren plaats?

CHRISTOPHE DANHIER: Iets minder dan 2 jaar geleden lanceerde de Mutualiteit haar ondernemingsproject “Horizon” onder impuls van de nieuwe secretaris-generaal, Jean-Pascal Labille. We stellen vast dat we ons in dezelfde situatie bevinden als de banken 10 jaar geleden, namelijk een verandering in de relatie met de klant, aangezien er niet langer een terugbetaling in contanten in de frontoffice gebeurt, wat zowel de Nationale Unie als de federaties zal verplichten om anders te werken. Er werd een catalogus met suggesties opgesteld, met hun impact op zowel de business als op de administratie. Elke verandering in de activiteiten heeft immers een impact op de it. Want de taak van it bestaat erin om aan de frontoffice en backoffice de informaticatools te geven waarmee ze hun rol als mutualiteit kunnen vervullen, en nieuwe diensten kunnen aanbrengen voor onze leden.

Voor een totaalbeeld van onze leden gebruiken we een crm gebaseerd op Microsoft Dynamics, geïntegreerd met de frontoffice. In het eerste kwartaal 2012 zou die in productie moeten gaan en het doel is om onze leden de mogelijkheid te geven om ons via verschillende kanalen te benaderen. In diezelfde optiek past ons eMut-loket (klantenportaal) dat diensten aanbiedt via internet, met toegang via token of eID. En binnenkort zal het zelfs mogelijk zijn om documenten uit te wisselen, en niet alleen informatie, zoals de wijziging van een bankrekeningnummer, dankzij de elektronische handtekening via de elektronische identiteitskaart. Allemaal evoluties die de relatie met de klant duidelijk zullen veranderen en de invoering van nieuwe procedures nodig zullen maken, met het aspect van change management.

In de toekomst zal er ook een eMut-portaal toegankelijk zijn voor de zorgverleners om te zorgen voor de facturatie, enz. Dit brengt dan weer een driehoeksverhouding tot stand tussen leden, zorgverleners en ziekenfonds. Alle stukken van de puzzel vallen dus op hun plaats om elektronische processen mogelijk te maken.

Ook nog in het kader van het Horizon-project voeren we een km-team in (knowledge management) dat is belast met het bestuderen van de existentiële competentie en knowhow van de medewerkers om in te spelen op de problematiek van de vergrijzing van de teams en pensionering.

Andere recente projecten?

CHRISTOPHE DANHIER: Sinds begin september zijn we begonnen met de migratie van ons park van XP naar Windows 7, met daar bovenop Office 2010 en SharePoint 2010. We installeren ook verschillende producten om het beheer en de veiligheid van ons park beter onder controle te houden. In dit kader worden er desgevallend machines vervangen. We zijn ook volop bezig met de vervanging van onze storage arrays in de Windows omgeving door een Centera platform. Terwijl het netwerk voortdurend wordt verbeterd, met de wan-optimalisatieoplossing van Riverbed, geïnstalleerd door Belgacom/Telindus.

Daarnaast onderzoeken we momenteel de technologie voor desktopvirtualisatie, aangezien bijna alle servers gevirtualiseerd zijn met VMware. Tegen 2012 zouden we hieromtrent een beslissing moeten nemen, misschien door thin clients in te zetten die verbonden zouden zijn in een privécloud.

Tot slot heeft het gebrek aan een regering bepaalde evoluties/besluiten afgeremd. Dit geldt vooral voor MyCareNet, de verlenging van CareNet die werd ontwikkeld in het kader van het NIC (Nationaal Intermutualistisch College). Terwijl CareNet een directe uitwisseling van informatie mogelijk maakte tussen ziekenhuizen en verzekeraars, staat MyCareNet open voor de verschillende zorgverleners, zowel apothekers, als laboratoria, verpleegkundigen, enz. Met in de toekomst een elektronische facturatie en het verdwijnen van het certificaat van terugbetaling en dus de SIS-kaart.

Ten slotte werd enkele jaren geleden bi (business intelligence) ingevoerd, dat aan belang wint, want we verzamelen steeds meer informatie over onze 2,9 miljoen leden. We gebruiken hiervoor een datawarehouse van Cognos en een datamart van SAS.

Hoe zijn uw it-budgetten geëvolueerd en hoe zullen ze evolueren als reactie op deze nieuwe uitdagingen?

CHRISTOPHE DANHIER: In de politieke en economische context draait alles rond besparingen, vooral op het gebied van de gezondheidszorg. In het kader van de begroting die de regering uittrok zal het budget voor de administratiekosten de komende twee jaar dalen. De it-onderhoudscontracten en de lonen worden geïndexeerd, zodat de kosten noodzakelijkerwijs zullen stijgen. Niet meer investeren vormt volgens mij een risico, namelijk dat we een stap missen. Maar natuurlijk moeten we de mogelijke investering altijd overwegen. Dus waren we gedwongen om onze contracten met onze leveranciers te herzien en op zoek te gaan naar andere manieren om te besparen. Meer bepaald door de datacenters onderling te delen.

Is cloud een weg die onderzocht wordt om de kosten te doen dalen?

CHRISTOPHE DANHIER: Voor mij blijft cloud nog een beetje vaag. Is deze technologie al rijp? In ieder geval kan er voor ons geen sprake van zijn dat we gaan afbreken wat we hebben opgebouwd. Maar we zouden bijvoorbeeld de mogelijkheden kunnen onderzoeken die geboden worden door Office 365, Google, enz.

En open source of outsourcing?

CHRISTOPHE DANHIER: Vandaag denkt de Socialistische Mutualiteit niet aan open source. Vooral omdat we intern niet over de nodige vaardigheden beschikken.

Wat outsourcing betreft, is er geen sprake van voor de ontwikkelingen en de servicedesk. Misschien kunnen we dit echter wel overwegen voor de infrastructuur, maar dan in België.

Marc Husquinet

De taak van it bestaat erin om aan de frontoffice en backoffice de informaticatools te geven waarmee ze hun rol als mutualiteit kunnen vervullen, en nieuwe diensten kunnen aanbrengen voor onze leden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content