Dolle koeien nog aan toe! Het Federaal Voedselagentschap en HP Enterprise Services hebben de toepassing Sanitel, de nationale vinger aan de pols van alle mogelijke dierkwalen, volledig herwerkt.

Stefan Grommen

De boutade boven dit stuk komt op conto van Jean-Marie Robijns, waarnemend directeur van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (kortweg FAVV). Hij doelt op de toepassing Sanitel, het Belgische identificatie- en registratiesysteem voor landbouwhuisdieren. Die toepassing volgt een dier van bij de geboorte tot en met de aankomst in een slachthuis. Elk noemenswaardig feit krijgt z’n neerslag in het pas herwerkte Sanitel. En dat herwerken was nodig, zo vertelt Robijns. “In 1994 ging de eerste versie van Sanitel in productie. Omdat dat goed dienst deed bij dierziektebestrijding, hebben we dat ook toegepast voor andere dieren (schapen, geiten, pluimvee, …) in de loop der jaren ’90. Met het gevolg dat ons systeem groeide en in het begin van de jaren 2000 uit een hele hutsekluts aan technologieën bestond. Er was niet één informaticus bij ons die het hele systeem nog kende.”

Nadat de dioxinecrisis ons land miljarden gekost had, werd het FAVV opgericht, met de nodige informaticaherschikkingen van dien. Ook Sanitel kwam daarbij in beeld. “Maar de ‘core business’ van het FAVV bestaat uit controles doen op de voedselveiligheid, niet het opvolgen van dieren”, weet Robijns. “En we hadden ook nood aan een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid. De slachthuizen gaan namelijk al om 4 uur ’s morgens open en wij hebben geen systeem om buiten de kantooruren ict-ondersteuning te bieden. Daarom hebben we ervoor geopteerd om de ‘re-engineering’ uit te besteden en als webtoepassing te laten hosten bij diezelfde firma.” Na een aanbestedingsprocedure koos het FAVV in oktober 2006 voor HP Enterprise Services.

Security

Het FAVV wilde vooral een herwerking van de functionaliteiten van het oude systeem in één moderne webtoepassing met een gebruiksvriendelijke interface. Sanitel moest voortaan ook met één centrale databank werken, wat een meer directe controle mogelijk zou maken. Ook moest een toepassing voor de slachthuizen, Beltrace genaamd, in Sanitel geïntegreerd worden. Robijns schuift twee A4’tjes met betrokken gebruikers en diensten over de tafel: “De eisen van die verschillende gebruikers werden door onszelf op één lijn gebracht. Dat was wellicht één van de grootse uitdagingen van dit project.”

De toepassing zelf werd ontwikkeld in een .Net Oracle-omgeving, zo legt Hans Wuyts uit, projectmanager van HP Enterprise Services. “Het systeem draait bij ons op 12 servers en wij zorgen voor het volledige beheer: netwerk, security, firewall, databankbeheer, … In een SLA hebben wij vastgelegd dat het systeem 24 uur per dag, 7 dagen op 7 voor 99,5 procent van de tijd beschikbaar is. Sinds mei 2008 hebben we dat cijfer altijd gehaald.” Niet te onderschatten, want Sanitel telt vandaag zowat 15.000 geregistreerde gebruikers. Per dag zijn er daarvan zo’n 1500 ingelogd en die zorgen voor 45.000 businesstransacties per dag. In de toepassing zijn heel wat interne webservices voorzien, die onder meer door de regionale verenigingen voor de omkadering van veehouders (in Vlaanderen DGZ, in Wallonië ARSIA) gebruikt worden. “Dus als een boer een oormerk bestelt voor een koe, moet dat geïntegreerd worden met hun facturatieoplossing,” zegt Wuyts. “Mees-tal verloopt dat via gestructureerde xml-berichten. Het systeem is dus vrij open, wat een vereiste was en mèt de nodige security.” Ook met andere databanken, zoals de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en het Europese Traces is trouwens een link voorzien.

Security, het woord is gevallen, was erg belangrijk. “Er zitten nu eenmaal veel persoonsgegevens en commerciële data in Sanitel die niet iedereen mag zien”, legt Robijns uit. “We hebben veel tijd gespendeerd aan het bepalen wie wat mag zien en wie wat mag aanpassen. Er zijn nu al meer dan 40 securityprofielen.” Voorts is er een eenvoudig aan te passen ‘rule engine’ om allerhande regelgeving en controles die het systeem moet volgen, vast te leggen of te wijzigen.

Noodzaak

In november 2007 werd het eerste (naar voren geschoven) gedeelte van Sanitel, het stukje Beltrace, opgeleverd. “Het was een goede zaak dat we dat gefaseerd konden doen”, weet Wuyts. “Zo hebben we de infrastructuur in orde gebracht en hebben we een grote groep gebruikers op het systeem kunnen brengen. We hebben toen ook geleerd hoe de toepassing reageerde op de gebruikers.” In mei 2008 volgde de lancering van een onderdeel rond de registratie van Blauwtong-vaccinaties. In maart 2009 was heel Sanitel operationeel. Aanvankelijke performantieproblemen van Sanitel werden na verloop van tijd weggewerkt. Gevraagd naar de return-on-investment van Sanitel – dat zo’n 3 miljoen euro kostte – wordt gewezen op de kwaliteit van de data en de recuperatie van veel gegevens, wat dubbel werk bespaart. En natuurlijk: een registratiesysteem als Sanitel is al ruim 10 jaar een Europese must. “Dus als we dat niet hebben, kan er geen enkel dier meer buiten”, aldus nog Robijns. “Dus de roi? Absolute economische noodzaak!”

Het Sanitel-systeem moest voortaan ook met één centrale databank werken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content