Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Terwijl de Belgische financiële sector in de touwen ligt, blaakt Record Bank van gezondheid. Dat verbaast cio Louis Mahy niet. Volgens hem dankt Record Bank zijn succes niet alleen aan een grote mate van behoedzaamheid, maar ook aan de afschaffing van de oude platformen en de invoering van een soepele architectuur op basis van Thaler. “De wendbaarheid en snelheid van een speedboot, met de stabiliteit van een vliegdekschip”, zo zegt hij zelf.

Klopt het dat u het it-roer bij Record Bank overnam toen de bank worstelde met integratieproblemen?

LOUIS MAHY: Tussen de oprichting in 2000 en eind 2005 zijn er niet minder dan vier overnames gebeurd. Record Bank is zelf ook het resultaat van de fusie van vier bedrijven [zie kadertekst]. De bank was te snel gegroeid en de it was instabiel geworden. In die tijd werden de systemen nog gehost bij ING België, waar ik toen verantwoordelijk was voor de infrastructuur. In 2006 werd besloten om de architectuur volledig te vernieuwen, van de werkstations tot het datacenter. De integratie van de it van Eural zou het vertrekpunt zijn.

Wat waren de belangrijkste pijlers van de nieuwe architectuur?

LOUIS MAHY: We hadden drie doelstellingen: komaf maken het gebrek aan stabiliteit van de it die het gevolg waren van die verschillende overnames; onafhankelijk worden van de hosting en beheerde diensten van ING België, dat toen de handen vol had met met cross-borderkwesties; en voldoen aan de steeds strengere reguleringen en juridische verplichtingen.

De ingevoerde oplossing stoelde op selectieve (out)sourcing en drie grote pijlers: een uitbestede it-architectuur met lokale partners, een dienstengerichte organisatie op basis van ITIL en een centrale HP OpenView servicedesk en een structuur voor projectgovernance die een nauwe dialoog met de business in de hand werkt.

In de praktijk werd een Unix- en Windowsarchitectuur ingevoerd, op basis van twee HP-datacenters die het operationeel beheer van de basissystemen verzorgen. Vervolgens werd er een nieuw netwerk voor de agenten ingevoerd in samenwerking met Telindus – dat in de loop van het contract opging in Belgacom – in de vorm van een low-cost adsl-netwerk met vpn-tunnelling over het internet heen. Dit netwerk verbindt ongeveer 1.250 werkposten bij 750 zelfstandige agenten. Ten slotte werd er een gestandaardiseerde configuratie vastgelegd en ingevoerd voor de interne werkposten en bij de agenten, in samenwerking met Getronics België. Nog altijd in het kader van de selectieve sourcing hebben we Joos-Ardatis gekozen voor het afdrukken van brieven en uittreksels, daar waar ING indertijd de voorkeur gaf aan RR Donnelley.

En wat met de functionele architectuur?

LOUIS MAHY: Op functioneel vlak hebben we gekozen voor de migratie naar het pakket Thaler van Callataÿ & Wouters, een package waarvan Record al een eerste versie gebruikte. In februari 2007 hebben we versie 2 van Thaler geïnstalleerd voor de deposito- en betalingsactiviteiten en in juni 2008 ook voor de kredietactiviteiten.

De kern van Thaler bestaat uit Cobol-diensten met een Oracle-database, terwijl Kyudo werd gebruikt voor de front office-ontwikkelingen van het type light browsing, met name Record@Home voor internetbankieren voor onze klanten en vooral Record@Office, de toepassing voor onze agenten. De interne medewerkers hebben toegang tot Thaler met een thick pc client. De invoering van Thaler ging vergezeld van een strenge governancestructuur à la “stay to the package”, hoewel er ook bijkomende modules werden toegevoegd die gebruik maakten van de soepelheid van de architectuur, met name voor de kredietaanvragen met Credit@Record.

Op drie jaar tijd hebben we dus de legaatsystemen die een erfenis waren van de fusies, kunnen opgeven, iets waar de meeste grote banken niet in slagen. Een ander groot voordeel van de package is dat we gemakkelijker kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten in het kader van bijvoorbeeld SEPA, PSD of Basel II.

Wat zijn de voornaamste projecten voor 2009?

LOUIS MAHY: De laatste schakel waarmee Record Bank zich volledig zal kunnen losmaken van de it van ING is het wan-datanetwerk dat onze drie sites en de telefonie verbindt. De keuze viel op KPN/Versatel en Getronics, dat de voorkeur kreeg op Telindus/Belgacom, met IP-TEL van Cisco in plaats van Avaya. Kleine anekdote: toen we besloten om het gebrekkige workplace outsourcing-contract van ING op te zeggen, hebben we twee partners gekozen voor dit contract. Beide projecten werden op tijd voltooid, eind juni, wat het succes van het lokale sourcingmodel van Record in de verf zette.

En tijdens het tweede semester gaan we de werkstations migreren naar ons nieuwe netwerk om toegang te krijgen tot de gelokaliseerde systemen bij HP, met het behoud van de belangrijke links naar ING.

Wat staat er voor de komende jaren op het programma?

LOUIS MAHY: Eerst en vooral de voortzetting van de projecten voor ip-telefonie en het wan, met toevoeging van functies zoals het aanwezigheidsbeheer, betere diensten voor agenten en makelaars, of applicaties met links naar de telefonie.

Met het oog op de renovatie van de HP-infrastructuur die nu 3 jaar oud is, zal de virtualisering worden versterkt. We gaan opnieuw een benchmarking realiseren van HP/UX en IBM AIX voor Thaler, met een grote nadruk op de diensten. De Windows-servers zijn al gevirtualiseerd met VMware, de front-end servers onder Linux zullen binnenkort volgen, net als de fysieke low-cost servers. Bij de renovatie van de infra-structuur zullen ook de Unix back-ends, behalve die met Oracle, op hun beurt gevirtualiseerd worden. In de toekomst gaan we misschien meer kiezen voor HP-UX-virtualisering op blades, ook al is de P6 van IBM een serieuze kandidaat. Kortom, een volledige virtualisering op het niveau van beide datacenters. Het aldus gecreëerde logische mainframe met hoge beschikbaarheid zal later worden versterkt door de vervanging intern van de klassieke pc’s door Citrix-systemen, en op termijn zelfs bij de agenten.

Het is duidelijk dat op functioneel niveau de geleidelijke overschakeling naar Thaler NG ons de komende 2-3 jaar zal bezighouden. De architectuur zal nu meer dienstgericht zijn met thin client interfaces die toegang hebben tot applicatieservers (Netweaver van SAP of JBoss). Het eerste project in dat kader wordt Record@Home for Professional, onder meer voor notarissen of grote kmo’s. De front zal zich dus geleidelijk aan openstellen voor de nieuwste Web 2.0-gadgets, wat niet het geval is met Kyudo. De back-enddiensten van Thaler zullen beetje bij beetje worden aangepast. Zo vermijden we ook een te bruuske migratie naar Thaler NG; we volgen nauwgezet het voorbeeld van de Bank van De Post, die hier toe verplicht leek.

U scoort met outsourcing, uw moederbedrijf ING heeft het er duidelijk moeilijk mee.

LOUIS MAHY: Enerzijds zijn er bij ons geen personeelsoverplaatsingen en dus geen problemen met cao 32 bis. Daarnaast kiezen we altijd voor een lokale gesprekspartner, bijvoorbeeld Getronics of HP in België. Ten slotte moeten we niet aan outsourcing doen om kosten te besparen, maar om de kosten te controleren. Deze sourcing maakt een grotere variatie aan kosten mogelijk afhankelijk van het gevraagde serviceniveau en het verbruik. De kostenbesparingen bereiken we eerder door rationalisering en de afschaffing van overgeërfde systemen en/of applicaties.

De beperking van specifieke ontwikkelingen rond het basispakket is ook essentieel. Ik geloof overigens ook niet – of niet meer – in kostenbe-sparingen als gevolg van een complexe cross-borderstructuur die grote synergieën mogelijk maakt.

Het interne IT-team telt 52 personen, waarvan 23 voor de infrastructuren en 28 voor de applicaties. Daarnaast hebben we momenteel zo’n 18 externe medewerkers, maar dat aantal zou volgend jaar tot 12/13 moeten worden teruggebracht. Geleidelijk aan evolueren onze teams van zuivere it-techniek naar integratie, projectbeheer en dienstenbeheer.

Wat is de rol van de cio ten opzichte van de algemene directie?

LOUIS MAHY: Ik moet hen ervan overtuigen dat it geen noodzakelijk kwaad met een dito kostprijs is, maar een investering, een toegevoegde waarde voor de business. Dat gaat vrij gemakkelijk aangezien de it-kosten bij Record gedaald zijn en veel lager liggen dan die bij ING België. Het vertrouwen groeit ook bij elk positief resultaat en geleverd project.

Is uw functie van cio geëvolueerd?

LOUIS MAHY: Zeker weten. Ze is overgegaan van puur technische aspecten naar de implementatie van een streng governancemodel, dit naar het model van ING, maar met behoud van de flexibiliteit van een kleine entiteit. We hebben als het ware de wendbaarheid en snelheid van een speedboot, maar met de stabiliteit van een vliegdekschip.

Ik voeg eraan toe dat de crisis een kans biedt om strenger te werk te gaan bij de lancering van nieuwe projecten door de business en bij kostenanalyses: het is nu vanzelfsprekend geworden om business cases op te stellen. Kortom, als het woord ‘innovatie’ valt, moet de cio zich nu meer als beheerder dan als visionair opstellen.

Marc Husquinet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content