Een jaar geleden schreven we – naar aanleiding van een seminarie rond mobiliteit georganiseerd door ITS Belgium – dat Belgacom zich in ons land positioneert als een operator voor wegentol. Toen klonk het nog dat “de technologie klaar is, dat het enkel nog wachten is op groen licht en de nodige politieke moed van de beslissingsnemers.”In tussentijd is er een pilootproject geweest in Nederland onder de auspiciën van IBM en NXP. En recenter nog, presenteerde een consortium van bedrijven (IBM voor de backend infrastructuur, NXP en MagicView voor de ingebouwde unit en Mobistar voor de machine-to-machine communicatie samen met Touring voor het e-call gedeelte) in Leuven een oplossing voor rekeningrijden. Een systeem dat een vlotter verkeer mogelijk wil maken en de weggebruikers wil aanzetten tot nieuw gedrag. Want het systeem moet neutraal zijn voor de chauffeur in het kader van een complete hervorming van de verkeersbelasting en het moet beter rekening houden met het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Overigens willen de initiatiefnemers van het project in eerste instantie nagaan of een gedifferentieerde belasting wel degelijk het gedrag van autobestuurders kan veranderen, wat dan de resultaten van het testproject in Eindhoven zou bevestigen. “Dit moet toestaan om voortaan betalingen in functie van het gebruik toe te laten en niet meer op het bezit van een voertuig”, verduidelijkt ook Sven Maerivoet van Transport & Mobility Leuven.

In de praktijk wordt elke wagen uitgerust met een ingebouwde unit (in combinatie met een zichtbaar vignet om fraude te voorkomen) die de positie van de wagen permanent meedeelt via gps en deze informatie doorstuurt naar een beveiligde server die de kostprijs van de verplaatsing berekent. Een kostprijs die afhankelijk is van het type wagen, het soort weg dat wordt gebruikt en (in de toekomst) het tijdstip van de verplaatsing. Bovendien maakt een e-callsysteem (op dit ogenblik het systeem van Touring, maar in de toekomst het Europese e-call systeem waarvoor België begin mei eindelijk het ‘memorandum of understanding’ zou tekenen) het mogelijk om een ongeval tijdig mee te delen, zowel aan de hulpdiensten als aan de chauffeurs in de buurt. Een beveiligd intranet laat de bestuurder daarbij toe om het afgelegde traject en de betaalde prijs te visualiseren. Het lijkt erop dat ons land naar een dergelijke oplossing werkt. Technisch gezien is het een stabiele oplossing (zie de test die werd uitgevoerd in Eindhoven waarover we in Data News 25/2009 schreven), maar de financiering laat op zich wachten. Een budget van 1 à 2 miljoen euro zou vrijgemaakt moeten worden door het IWT (Instituut voor Wetenschap & Technologie) zodat een proefproject opgestart kan worden in Leuven. En er is haast bij, want onze buren passen reeds zo’n systeem toe, op verschillende niveaus. En zeker in eerste instantie voor vrachtwagens.

[MH]

data news nR 16 – 30/04/2009

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content