Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

De schaarste aan juiste profielen in de ict-sector blijkt geen argument te zijn om te denken dat de werknemers in die sector opportunistische jobhoppers zijn. Integendeel, van bedrijf veranderen gebeurt er zelden, zo concludeert recent onderzoek.

Elke Valgaeren, onderzoekster bij SEIN, het instituut voor gedragswetenschappen van de UHasselt, promoveerde in mei met haar doctoraal proefschrift ‘De loopbanen van mannen en vrouwen in de ict-sector’. Een onderdeel daarvan bespreekt het al dan niet bestaan van de “nomadische loopbaan”, in de pers iets minder respectvol betiteld als ‘jobhoppen’. Valgaeren koos de ict-sector als enquêteterrein, “omdat de organisatorische veranderingen die tot flexibele carrièrevormen leiden zich daar verscherpt doorzetten”, argumenteert ze. Ze noemt zo onder meer het projectmatige werken, de grote kruisbestuiving tussen verschillende ict-bedrijven en de voortdurende bijscholing die ict van werknemers eist. Ook het “knelpuntkarakter” van informaticaprofielen speelt een belangrijke rol. Kortom, als er één sector is waar het bedje gespreid is voor jobhoppers dan is het wel de ict-sector.

Heft in eigen handen

Quod non, zo blijkt uit de resultaten van een enquête van 577 werknemers bij 19 ict-bedrijven van alle maten en gewichten (maar met minstens 10 werknemers). Gemiddeld blijken zij in hun carrière slechts bij 2,86 bedrijven te werken, lees: ze veranderen na hun eerste job minder dan 2 keer van bedrijf. Ook van functie veranderen werknemers in de ict-sector zelden (gemiddeld 0,29 keer). Meer dan de helft van de respondenten blijkt nog nooit van functie te zijn veranderd zonder dat daar een promotie aan vasthing, ook wel ‘horizontale transitie’ genoemd. Een vierde deed dat één keer en nog eens een vierde verscheidene keren.

Valgaeren onderzocht ook wie meer ‘jobhopt’. Mannen doen dat om te beginnen niet significant vaker dan vrouwen. Ook de inhoud van het diploma (technisch of niet) speelt geen rol, maar al dan niet een diploma hebben wel. Werknemers zonder diploma kiezen vaker voor een andere job of functie. “Bedrijven slagen erin om technisch gediplomeerden aan zich te binden,” observeert Valgaeren. Opvallend is ook dat mensen sneller gaan jobhoppen als ze tegen hun wil van functie zijn veranderd. “Bij conflicten over hun loopbaantraject nemen mensen duidelijk sneller het heft in eigen handen, maar niet eerder… ”

Bovenstaande resultaten volstaan voor Valgaeren om te concluderen dat het concept ‘nomadische loopbaan’ voorlopig nog boekentaal is. “Zelfs in de ict-sector, die een aantal kenmerken vertoont die gunstig zijn voor het opbouwen van een nomadische loopbaan, is het zeker niet de dominante carrièrevorm. ” z

Stefan Grommen

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content