Sommigen voorspelden dat 2014 het omslagjaar zou worden voor het gebruik van cloudoplossingen in België, en dat blijkt nu inderdaad zo te zijn. Aan de hand van de gegevens die wij mochten inzien van Computer Profile kunnen we concluderen dat ongeveer één op tien applicaties in het bedrijf rechtstreeks uit de cloud worden afgenomen.

Als we dit vergelijken met de voorgaande jaren zien we een stijgende trend. Maar het valt ook op dat we blijkbaar met zijn allen behoudensgezind zijn ten opzichte van diezelfde cloud. Immers, nog steeds draaien er zes op tien applicaties op de servers van het bedrijf zelf.

Opvallend is wel dat men aan de hand van deze gegevens zou kunnen vaststellen dat we het maximum hebben bereikt, maar het tegendeel is waar. Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van de zogenaamde hybride cloud, en hierin onderscheiden zich niet één maar twee soorten.

De eerste vorm van een hybride cloud is wat er on-site staat in het bedrijf aan toepassingen, gekoppeld met een of meerdere applicaties in een private of public cloud. Denk bijvoorbeeld aan een fileserver om documenten te delen met de werknemers, en Office 365 om te kunnen tekstverwerken en daarna de documenten op te slaan op deze fileserver.

In de tweede vorm van hybride cloudoplossingen kan er ook gebruik gemaakt worden van applicaties die gehost worden in het lokale datacenter van de service provider of isv en in de public cloud, bijvoorbeeld Microsoft Azure, Force.com, Oracle of andere applicatieontwikkelingsplatformen (PaaS). Hierdoor is er een verschuiving aan het plaats vinden tussen het hosten van een cloudapplicatie op Belgisch grondgebied en een public cloud provider. Het blijft lastig om als bedrijf de juiste plaats van uw applicaties en gegevens vast te kunnen stellen. In het tweede voorbeeld bepaalt de service provider waar uw toepassing en gegevens verwerkt worden. Belangrijk hierbij is om duidelijke afspraken te maken over de beschikbaarheid van uw gegevens met de cloud service provider, zodat u ten alle tijden uw eigen data kan opvragen en raadplegen.

Als we de publieke sector vergelijken met de commerciële sector, dan ziet men een stagnatie bij de overheid en onderwijsinstellingen. Deze is zeer logisch te verklaren en heeft alles te maken met de afgelopen verkiezingen en de tijd die nodig is voor het vormen van de nieuwe federale regering. Door deze ‘besluiteloosheid’ worden veel budgetten vooruitgeschoven of zelfs helemaal niet toegekend, met als gevolg dat er minder cloudapplicaties worden ontwikkeld.

Een andere belangrijke showstopper is (nog steeds) het Snowden-effect, en de algemene teneur van een onveilig gevoel in de cloud. Denk aan het laatste feit omtrent iCloud en het lekken van wachtwoorden, waardoor er meerdere ‘natuuropnames’ van bekende sterren op het internet verschenen. Overheden dienen namelijk aan strengere regelgeving te voldoen met betrekking tot de privacy van de gegevens van iedere burger. Opvallend is wel dat de meest vertrouwelijke gegevens zoals uw bankrekening en uw loonfiche reeds geruime tijd via cloudapplicaties beschikbaar zijn en het grootste aandeel vormt, (samen goed voor 72 %) waaruit duidelijk blijkt dat het vertrouwen in cloudoplossingen vooral tussen de oren zit.

Dat Microsoft als een van de softwareleveranciers van cloudtoepassingen in stijgende lijn zit, verbaast ons niets. Na het opstappen van een toch wat conservatieve Ballmer als ceo en met zijn opvolger de meer cloud minded Satya Nadella heeft men daar eindelijk de nieuwe koers bepaald en die is 100 % cloudgerelateerd (met onder andere Office 365).

Microsoft heeft eindelijk zijn applicatie-suite Office ook voor iOS beschikbaar gemaakt in een pay per user model (sinds kort ook op maandelijkse basis af te rekenen). Wij voorspellen voor volgend jaar een stijging van meer dan 25 %.

Met betrekking tot virtualisatie, is het treffend dat desktopvirtualisatie geen duidelijke groeicijfers laat zien in België, en dit komt vooral omdat je met desktop-as-a-service nog altijd een eigen desktop nodig hebt. Veel it-beheerders weten niet wat de totale kosten van deze desktops zijn (tco). Als je dat als aanbieder moet gaan uitleggen aan de klant alvorens je hem of haar eventueel kan overtuigen, heb je al veel pre-saleswerk moeten verrichten. Bij desktopvirtualisatie valt of staat alles met de gebruikerservaring, waarbij een dipje op de internetverbinding al funest kan zijn: je cursor blijft ‘hangen’.

We kunnen nu wel vaststellen dat de Belgische bedrijven aan het kijken zijn naar cloudoplossingen, waarvan een nipte meerderheid al actief is in de cloud. De belangrijkste vraag die ondernemers zich momenteel nog steeds stellen is: “Hoe op een veilige en verantwoorde manier gebruik maken van de cloud?” Om deze en andere vragen te beantwoorden is er voor de aanbieders van clouddiensten nog veel werk voor de boeg in de komende jaren.

Partner Content