De ‘Fédération de l’Aide et des Soins à Domicile’ (FASD – federatie voor hulp en thuiszorg) gaat 1.100 van haar verpleegsters uitrusten met Androidtablets. Het gebruik ervan zal sterk afgeschermd worden: het is de bedoeling om de rondes te optimaliseren, niet om een krak te worden in Angry Birds…

Olivier Fabes

Met ongeveer 4.000 professionals in dienst in Wallonië, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap biedt de FASD hulp en thuiszorg aan bejaarden, zieken of gehandicapten, en mensen met een beperkte mobiliteit. De zowat 1.100 verpleegsters van de Federatie zijn dus vaak op de baan en de vele verplaatsingen brengen een vervelende berg administratief en inputwerk met zich mee, want elk huisbezoek moet natuurlijk nauwkeurig opgevolgd worden.

Om het beheer van de rondes te vereenvoudigen besloot de FASD om haar verpleegsters uit te rusten met digitale tablets. Dankzij deze terminals heeft het verzorgend personeel van op afstand veilig toegang tot het centrale computersysteem van de FASD. Concreet kan elke verpleegster voor en tijdens de ronde haar planning raadplegen op haar tablet. “Omdat alles wordt ingevoerd via de tablet kunnen we trouwens een gecentraliseerde informatiestroom creëren en snel valideren. De kans op fouten van de verrichte diensten daalt, meer bepaald met het oog op de facturatie aan de officiële instanties van het Riziv of desgevallend aan de betrokkenen”, aldus Brice Many, algemeen directeur van de FASD. Hij ziet de tablet ook als een instrument om in te spelen op toekomstige evoluties. “Op termijn krijgen onze verpleegsters via deze tablet rechtstreeks toegang tot het medische dossier van de patiënt en kunnen ze er alle prestaties en nuttige informatie in zetten voor een goede medische opvolging.” De tablets zouden dus directer ten dienste van de patiënt gebruikt worden en uitgerust worden met een identiteitskaartlezer om de toegang tot het medische dossier nog te vergemakkelijken. Bovendien blijven de gegevens gegarandeerd vertrouwelijk.

Win, Samsung, eTrinity

Na een succesvolle pilootfase van zes maanden met twintig verpleegsters zullen er geleidelijk aan 1.100 tablets worden ingezet tegen juni 2013. De aanbesteding werd gegund aan Win, de b2b-dochteronderneming van de Tecteo-groep (die trouwens ook eigenaar is van operator Voo), die al instond voor het beheer van de telecomtoegang tot het privénetwerk van de FASD. Win houdt zich bezig met alle telecomaspecten (wifi- of 3G-toegang, via Mobistar) en de veiligheid van het dataverkeer. De globale service steunt op sla-garanties, zoals dat hoort. Voor de hardware viel de keuze op de Samsung Galaxy Tab 2 10.1.

Wat de applicatie betreft, heeft eTrinity, een systeemintegrator uit Sint-Niklaas die gespecialiseerd is in de gezondheidszorg, een bestaande applicatie voor het beheer van de rondes aangepast aan het Android-platform. Het gebruik van de tablet wordt sterk aan banden gelegd. “De verpleegsters kunnen alleen een bepaald aantal gestandaardiseerde, vooraf geformatteerde e-mails versturen. We willen absoluut dat ze hun werktelefoon blijven gebruiken voor alle medische communicatie met hun hoofdverpleegster. Het doel van de tablet is om een aantal processen te vergemakkelijken, niet om nieuwe complicaties te creëren”, benadrukt Brice Many. De functies van de tablet zullen dus goed afgeschermd worden. Alleen sites of apps met professionele waarde kunnen erop gebruikt worden. De tablet is hier dus geen vermomde incentive, dat is wel duidelijk.

Aan het project, inclusief de aankoop van hardware en de ontwikkeling, maar zonder telecomverbindingskosten, hangt een prijskaartje van 750 tot 800.000 euro, hetzij ongeveer 700 euro per verpleegster.

“Het doel van de tablet is om een aantal processen te vergemakkelijken, niet om nieuwe complicaties te creëren.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content