10 cloudmythes die (grotendeels) de vuilbak in mogen

. © iStockphoto

Cloud is de toekomst, maar cloud is niet per definitie zaligmakend. Gartner maakt tien jaar na de eerste cloudprojecten de balans op en waarschuwt: doe je eigen huiswerk.

Zo lang er cloud is, zijn er mythes over de cloud. Foute veronderstellingen die bedrijven kunnen leiden tot verkeerde beslissingen. Dat sommige mythes hardnekkig zijn (en blijven) heeft volgens Gartner-analist Gregor Petri een verklaring. “Het is ‘as a service’ en die service zit achter het gordijn. Je weet niet hoe het wordt geleverd, daarin vertrouw je je vendor. Maar dat maakt dat je niet alles weet, wat ruimte laat voor mythes.”

Daarbij komt nog de eindeloze regen aan (marketing)termen. Die zijn gegroeid omdat het landschap is uitgebreid (vroeger kocht je een virtuele machine, nu zijn er onder meer ook containers, of serverless computing).

“Maar iedereen die je technologie probeert te verkopen probeert het nu aan te bieden als ‘cloud’. Er zijn ook verschillende aanbiedingen: BPaaS, SaaS, PaaS, IaaS. Dat zorgt voor veel vragen, zoals ‘is je data veilig’ of ‘zal het geld besparen'”. Aanleiding genoeg voor Petri om enkele mythes te ontkrachten of tenminste te nuanceren.

Wil je 5000 CPU’s gedurende een half uur gebruiken dan is cloud veruit je goedkoopste optie. Maar heb je één CPU gedurende vijf jaar nodig in de cloud, dan ga je in shock zijn van de rekening die je krijgt.

1 – Cloud gaat over geld(besparing)

.
.© istockphoto

“De meeste projecten beginnen niet in de cloud omdat ze daar goedkoper zijn. Ze beginnen omdat een bedrijf iets wil gedaan krijgen en dat in de cloud het snelst kan gebeuren. Het draait vooral om wendbaarheid.” Petri maakt het heel concreet: Wil je 5000 CPU’s gedurende een half uur gebruiken dan is cloud veruit je goedkoopste en snelste optie. Dat intern doen zal je maanden tijd kosten. Maar heb je één CPU gedurende vijf jaar nodig in de cloud, dan ga je in shock zijn van de rekening die je krijgt. “Gebruik je iets continu dan is het in veel gevallen goedkoper om het intern te doen. Je moet zoiets dynamisch bekijken. Maar ga niet uit van kostenbesparing tot je het hebt onderzocht voor jou specifieke situatie. Een digital twin kan daarbij helpen om dat te simuleren.”

Durf daarbij ook herbekijken. “Vaak weet je op voorhand niet of iets zes maanden of zes jaar zal draaien. Probeer je applicatie in de cloud op te zetten. Slaat het aan en ga je het in meerdere afdelingen of locaties uitrollen, overweeg dan om het toch intern te zetten, of onderhandel met je cloudleverancier een contract voor pakweg zes jaar zodat je korting kan afdwingen.”

2 – Cloud is nodig om goed te zijn

“Cloud mag geen doel op zich zijn. Tegen 2020 met 60 procent van je apps in de cloud zitten is een meting, maar mag geen doel op zich zijn,” zegt Petri. Hij wijst er op dat er niet één delivery model voor alles bestaat en dat meer diversiteit geen slechte zaak is. “Twintig jaar geleden was de stelling dat IT betrouwbaarder zou worden door alles te standaardiseren. Maar in het servicemodel van vandaag, waar veel technische details achter het gordijn gebeuren, kunnen we die extra flexibiliteit aan.”

3 – Cloud voor alles gebruiken

10 cloudmythes die (grotendeels) de vuilbak in mogen
© Getty Images/iStockphoto

Net zoals cloud niet per definitie goedkoper is, passen niet alle applicaties even goed in een cloudomgeving. “Concentreer op wat je van een toepassing verwacht, niet op of het al dan niet in de cloud zit. Evalueer geval per geval.” Gartner verwacht zelf dat het aantal apps en workloads in de cloud tegen 2021 zal verdubbelen, “maar dat betekent niet dat je alles intern moet buitengooien. Misschien loopt voor die ene app de kostprijs wel enorm op? Anderzijds heb je wel elasticiteit en kan je pieken makkelijk opvangen. Maar niet alle applicaties en workloads passen daar even goed. Daarom zien we ook vendors die nu private versies van hun product uitbrengen, waarbij je intern hetzelfde draait als extern.”

Concentreer op wat je van een toepassing verwacht, niet op of het al dan niet in de cloud zit.

4 – ‘Omdat de baas het wil’, als cloudstrategie

Niet zozeer een mythe maar wel iets wat in sommige bedrijven voorvalt. De CEO beseft dat cloud de toekomst is, en dus wordt er volop op ingezet zonder de juiste afwegingen. “Bouw je strategie op basis van wat je wil bereiken met je bedrijf. Je cloudstrategie is geen methode of een document. Het is een proces waar je naar streeft, zoals meer wendbaar zijn, of je product goedkoper kunnen leveren. Zorg dat je daar intern eensgezindheid over hebt, maar zorg ook dat je eigen mensen je strategie in vraag durven stellen.”

5 – Best bij één cloud blijven

Ook deze mag u in de prullenmand gooien. Clouddiensten worden diverser, maar er zijn ook enkele trends aan de gang: “We zien SaaS populairder worden, de ene afdeling wil iets van Salesforce, de andere iets van ServiceNow, en dat kan vrij snel geïmplementeerd worden. Die afdelingen willen graag hun eigen tool binnenhalen.” Tegelijk hoor je niet alles extern aan te kopen. “Inhouse development komt terug. Het heeft natuurlijk weinig zin om je eigen servicedesk te bouwen, of een app voor onkosten te ontwikkelen. Maar kies daarin je sterktes: wat je bouwt moet uniek zijn.”

Samengevat: zorg dat je cloudstrategie verschillende opties toelaat, zowel in de cloud als daarbuiten.

6 – De cloud is veiliger

Deze mythe wordt niet ontkracht, maar verdient wel kanttekeningen. “We zien nog steeds grote datadiefstallen, maar vaak gaat het ofwel om dingen die intern draaien, of om menselijke fouten. Bijvoorbeeld een Excelbestand in een container die publiek toegankelijk was. Het is geen mooie boodschap, maar de meeste incidenten zijn de schuld van de klant. De meeste cloudvendors hebben mogelijkheden om extra te beveiligen, meer mogelijkheden dan wat je zelf intern kan doen, maar hun klanten gebruiken het niet, zijn er te weinig voor getraind of controleren niet of alles wel beveiligd is.”

Besef dat een cloudspeler een product aanbiedt en jij moet jouw processen daarop aanpassen. Dat blijft een uitdaging voor velen om dat veilig te doen.

“Besef dat een cloudspeler een product aanbiedt en jij moet jouw processen daarop aanpassen. Dat blijft een uitdaging voor velen om dat veilig te doen. Ga Amazon niet mailen om te zeggen hoe iets beter kan, ze weten daar zelf wel wat de best practices zijn, maar zorg in de eerste plaats dat jouw workload of data in de cloud veilig staat.”

Al laat Petri wel ruimte voor nuance: Niet alle cloudaanbieders zijn evenwaardig. Leg de lat voor iedereen hoog. Maar focus ook op je eigen verantwoordelijkheden. “Het is niet omdat AWS of Azure veilig is, dat je technische partner dat ook allemaal kan.”

7 – Multicloud voorkomt een lock-in

10 cloudmythes die (grotendeels) de vuilbak in mogen
© iStock

Ook hier geen directe juist/fout afweging maar opnieuw de nuance om het geval per geval te bekijken. “Met IaaS is het eenvoudig om te verhuizen. Maar wie de grote voordelen uit de cloud wil halen, gebruikt vaak de meer gevorderde functionaliteiten. Maar hoe mee van die geavanceerde zaken je gebruikt, hoe moeilijker het wordt om weer te verhuizen naar een andere speler.”

Het advies van Gartner: “Balanceer multicloud goals met cloud native goals. Hou je ogen open als je platformspecifieke functies gebruikt.”

8 – Zodra je in de cloud zit, ben je klaar

“Dat is zeker niet het geval. Zodra het in de cloud zit, komt het vaak tot een nieuw product, een dat je misschien aanbiedt aan je eigen klanten. Dat betekent dat je aan product management moet doen. Bouw je het in de cloud, dan blijf je er ook verantwoordelijk voor en moet zo’n product mee evolueren en nieuwe versies krijgen.” Herontwikkel je proces voor de cloud, maar blijf alert voor de tekortkomingen en (toekomstige) mogelijkheden.

9 – Grote bedrijven stappen alweer af van de cloud.

Volgens Gartner is dit grotendeels een urban myth. “Er zijn er, maar het is zeker geen grote beweging.” Petri raadt aan om je cloudstrategie te bouwen op basis van wat je wil bereiken, met realistische doelstellingen. “Maar dat velen weer afstappen van de cloud is gewoon fout. De meeste bedrijven die ik spreek en zoiets doen, zeggen dat ze het fout hebben gedaan, en op termijn opnieuw naar de cloud willen, maar op een betere manier. Dat heeft te maken met realistische veronderstellingen.”

10 – We hebben een cloud adoptie/migratie/implementatie strategie

Een belangrijk klinkende uitspraak maar opnieuw iets wat we anders moeten bekijken. “Scheidt je cloudstrategie van de implementatieplannen, dat zijn twee verschillende dingen.” Hij raadt daarbij aan om te focussen op waarin je je kan onderscheiden. “In de payroll systemen hoef je niet noodzakelijk uit te blinken, maar in andere toepassingen wel.” Daarbij wijst hij er op dat cloudstrategie iets op korte en middellange termijn is en los staat van de bedrijfsstrategie die eerder op lange termijn loopt. Een cloudstrategie is daarom eerder een operationeel gegeven in plaats van een strategisch gegeven.

Kritisch blijven

Petri haalt een aantal punten aan die vaak voor de hand liggen. Maar in praktijk vaak over het hoofd worden gezien. De voornaamste boodschap is vooral om algemeenheden over de cloud niet automatisch voor waarheid te nemen en te kijken in welke mate ze op jouw project of bedrijf van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat je moet rekening houden met voor- en nadelen van de cloud, kijken welke mythes voor je bedrijf gevaarlijk kunnen zijn, maar ook er van uitgaan dat niet iedereen in het bedrijf dezelfde kennis of verwachtingen heeft van de cloud.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content