18 tips voor een succesvol cloudavontuur

Fujitsu
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

29 februari 2016, 10:32 Bijgewerkt op: 9 maart 2023, 12:30

Terwijl bedrijven de meerwaarde van de cloud beginnen in te zien, begint ook het besef door te dringen dat men bestuursmodellen, integratieprocessen en beheersystemen moet herzien om op een efficiënte manier een hybride IT-omgeving te beheren.

Hoe kan je als IT-afdeling het nodige toezicht houden op businessunits die steeds vaker hun eigen IT-beslissingen nemen? Uit onderzoek van Fujitsu blijkt dat bedrijven een drievoudige benadering moeten hanteren om de toekomstige uitdagingen aan te gaan: een herziening van hun volledige IT-management, van hun processen en hun beleid en van de overeenstemmende tools en systemen. Elk van deze factoren wordt hierna toegelicht.

Leiderschap en management

 • Geef een nieuwe invulling aan de functie van CIO: van IT-provider naar makelaar van diensten – zowel intern als extern.
 • Zorg ervoor dat IT de leiding heeft over de bedrijfsbrede voorlichting over risicomanagement en bestuursprocessen bij cloudtoepassingen.
 • Werf technische medewerkers met cloudervaring aan (of leid ze op), maar ook medewerkers in programma- en servicemanagement en aanbestedingsdeskundigen.
 • Geef het IT-veiligheidsteam een cloudbijscholing met de focus op de verwerving van nieuwe technische, contractuele en zakelijk-relationele competenties.
De CIO moet de leiding nemen als het gaat om ‘hoe’ de cloud kan worden aangewend als hefboom om business te genereren. Hij of zij dient nauw samen te werken met het management om effectief resultaten te behalen.” Mike Capone, CIO, ADP

Processen en beleid

 • Bezorg de businessunits een gestandaardiseerde aanbestedingsovereenkomst die alle criteria opsomt waaraan nieuwe dienstverleners moeten voldoen.
 • Stel integratie-eisen op voor nieuwe systemen, en dit nog vóór de aankoop. Bepaal de standaard voor identity- en access management. Specificeer hoe een integratie in het end-to-end servicemanagement moet verlopen zodat de infrastructuur, de toepassingen en de processen allemaal op één lijn zitten.
 • Stel een dienstenportfolio samen die je ter beschikking stelt van andere businessunits, ongeacht of deze diensten intern worden ontwikkeld of via externe overeenkomsten of een publieke cloudprovider worden geleverd.
 • Stel een catalogus op van erkende dienstverleners en systemen die voldoen aan de bedrijfsnormen met betrekking tot beveiliging (met inbegrip van de databeveiliging en het encryptiebeleid), prestaties en de vereiste wettelijke normen.
 • Leg contacten met betrouwbare cloudproviders en bepaal duidelijke SLA’s die je van nabij kan opvolgen.
 • Audit de noodherstelplannen van de cloudprovider en bepaal een aangepaste herstelstrategie in geval van storing.
 • Controleer de beschikbaarheid van de gepubliceerde API’s voor dienstverlening, gebruik en verslaglegging.
 • Zorg ervoor dat het governance framework de volledige cloudcyclus bestrijkt, gaande van de identificatie en configuratie tot de migratie, management en/of stopzetting van de dienst.
Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Tools en systemen

 • Ontwikkel een centrale beheers- en rapportagetool waarmee het bedrijf voor alle clouddiensten toezicht kan houden op de kosten.
 • Zorg voor een ID-managementdienst die toelaat dat alle gebruikers via single sign-on toegang krijgen tot interne, externe en cloudsystemen. Deze dienst laat de organisatie toe om alle toegangen centraal te monitoren en beheren.
 • Zorg voor een systematische back-up van je gegevens in de cloud. Zorg dat je deze eventueel kan herstellen op een ander platform.
 • Zorg ervoor dat de end-to-end diensten zowel via cloud als non-cloud kunnen worden beheerd en gemonitord.
 • Controleer of je IT-servicemanagementplatformen op lange termijn ITaaS kunnen ondersteunen.
 • Bekijk de mogelijkheid om een naadloze integratie van cloud- en non-cloudtoepassingen te verkrijgen.

Klaar voor de uitdaging? Lees meer over Fujitsu’s hybride IT-aanbod en download het witboek met tips en weetjes: http://www.fujitsu.com/be/hybrid-it/