20 kaarsjes voor Belnet

Guy Kindermans Guy Kindermans is freelance journalist bij Data News.

Naast internetdiensten voor onderzoeks- en onderwijsinstellingen, en de overheid, heeft Belnet in de voorbije 20 jaar ook ‘internet exchange’ en ‘cert’-activiteiten uitgebouwd.

Als een ‘staatsdienst met afzonderlijk beheer’ garandeert Belnet zowel de neutraliteit van een overheidsdienst en een ‘non-profit’ karakter van de aangeboden diensten, naast de mogelijkheid om bijkomende diensten te leveren. Vandaag draagt Belnet zorg voor het federaal FedMan netwerk, evenals het eigen universiteiten, hogescholen en onderzoekinstellingen, evenals de koppeling met et Europese onderzoeksnetwerk Géant en de andere onderzoeksnetwerken in de rest van de wereld. Belnet beschikt hiervoor in België over 2.000 km aan eigen glasvezelringen, samen goed voor een debiet van een goede 400 Gbps, voor een 200-tal klanten met in totaal meer dan 750.000 eindgebruikers. Voor hen kunnen zowel point-to-point als multicast connecties worden aangeboden, met IPv4 en IPv6, evenals desgewenst koppelingen naar het commercieel internet. De studies voor de upgrade van het huidige netwerk zijn ondertussen afgerond, en in 2014 zou een haast verdubbelde capaciteit worden aangeboden. Voor deze basisdiensten kan Belnet rekenen op een jaarlijkse dotatie van ca. 8 miljoen euro. De rest van het 15 miljoen euro grote budget wordt ingevuld met de facturatie van bijkomende diensten. Uit een recente enquête blijken de klanten overigens bijzonder tevreden over hun samenwerking met Belnet (een score van ca. 8,5 op 10). In de toekomst zal Belnet op de wensen van de klanten inspelen door nog meer de aanpak van een ‘solution provider’, met behoud van de flexibiliteit en het niet-commercieel karakter van de geleverde diensten.

BNIX en CERT

Bij Belnet is voorts sinds 1995 ook de BNIX – Belgian National Internet Exchange – actief. Dit bijzonder stabiel platform (100% uptime sinds 2010) voorziet in wederzijdse peering connecties tussen netwerken, en een interconnectie met andere exchanges. Deze dienst wordt benut door isp’s, content providers, domeinnaam registrars, web hosting & data storage providers, en grote bedrijfsnetwerken. De BNIX dienstverlening is zelfbedruipend, met een budget van ca. 500.000 euro per jaar.

Belnet verzorgt tevens de operationele dienstverlening van de Cert.be voor Fedict. Dit ‘computer emergency response team’ treedt zowel reactief (bij securityproblemen) als proactief (om het( securitybesef op te krikken) op en wenst op lange termijn het niveau van cyberbeveiliging op een hoger niveau brengen. Het maakt deel uit van de internationale gemeenschap van cert’s en werkt onder meer samen met cert’s in sectoren en bedrijven. Deze dienst neemt nog uitbreiding – met onder meer de hulp van experten bij Belnet – omdat het aantal, de ernst en complexiteit van cyberdreigingen groeit.

Partner Content